Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket meddelar obligatoriska hälsokontroller för arbetsplatserna vid varvet i Raumo

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har meddelat ett förordnande om obligatoriska hälsokontroller i Raumo kommuns område för perioden 13.10.2021-2.5.2022. Beslutet som fattades för att dämpa spridningen av coronavirussmittor gäller ordnande av hälsokontroller och att genomgå dem i områden där Rauma Marine Constructions Oy har arbetsplatser.

Regionförvaltningsverket förpliktar med stöd av 15 och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar Raumo stad att ordna hälsokontroller vid arbetsplatser som hör till Rauma Marine Constructions Oy, dess dotterbolag och underleverantörer.

Regionförvaltningsverket förordnar dessutom med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar alla personer som arbetar vid Rauma Marine Constructions Oy, dess dotterbolag eller underleverantörer att genomgå den obligatoriska hälsokontrollen som staden ordnar.

Efter att ha hört Satakunta sjukvårdsdistrikt och Raumo stad konstaterade Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland att skyldigheterna behövs och är nödvändiga. Många av åtgärderna som Raumo stad, varvet och sjukvårdsdistriktet tidigare har vidtagit har varit riktiga och med dem har man kunnat påverka smittläget. Regionförvaltningsverket vill genom det nu meddelade förordnandet stöda den positiva utvecklingen och göra ansvarsfull verksamhet möjlig också i fortsättningen.

Coronaviruset smittar särskilt lätt mellan personer vid närkontakt, alltså exempelvis vid samtransporter och saminkvarteringar vid varvets arbetsplatser. Den låga vaccinationstäckningen bland utländska arbetstagare ökar risken för virussmitta och behovet av vård för allvarliga former av sjukdomen. Genom beslutet försöker man avbryta smittkedjorna och uppmuntra arbetstagarna till att mer omfattande ta vaccin.

Mer information: 

För media: 

  • direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094
  • överdirektör Leena Räsänen, tfn 0295 017 385

Regionförvaltningsverkens e-post har formen fornamn.efternamn(at)rfv.fi.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum