Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket övervakade beviljarna av konsumentkrediter och inledde en granskning av att uppgifterna om de aktörer som antecknats i registret är aktuella

Dela

År 2020 fattade regionförvaltningsverket flera tillsynsbeslut som gällde verksamheten hos kreditgivarna och förmedlarna av person-till-person-lån. I tillsynsbesluten fästes särskild uppmärksamhet vid oskäligt höga räntor och vid att kunden ska besvaras inom skälig tid. Aktörerna i branschen meddelade att svarstiderna blivit längre eftersom pandemin krävde ändringar i kreditgivarnas arbetssätt och konsumenternas kontakter ökade.

En av tyngdpunkterna för regionförvaltningsverkets egenkontroll åren 2020 och 2021 är att kontrollera att uppgifterna om företagen som antecknats i registret är aktuella. Regionförvaltningsverket har år 2020 kontaktat sådana registrerade bolag där förändringar i ansvarspersonerna har observerats. Företag som antecknats i registret har också kontaktats om det har gått mer än två år sedan tillförlitligheten granskades hos företagets ansvarspersoner. Granskningarna av registeruppgifternas aktualitet och tillförlitlighet fortsätter år 2021.

I samband med granskningen upptäcktes att flera kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån hade försummat sin skyldighet att utan dröjsmål anmäla ändringar som ska införas i registret. Regionförvaltningsverket uppmärksammade kreditgivarna som försummat detta på att iaktta skyldigheten i fråga. 

I juli 2020 informerade Regionförvaltningsverket företag som antecknats i registret om ändringarna i konsumentskyddslagen som gällde prisregleringen av tidsbundna konsumentkrediter och förbudet mot direktmarknadsföring. Ändringarna trädde i kraft i juli 2020.  Många bolag meddelade att de avbryter kreditgivningen under den tillfälliga prisregleringen. Regionförvaltningsverket har inte fått många anmälningar från konsumenter om brott mot den tillfälliga regleringen.

Under år 2020 registrerades två nya aktörer i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån och fyra bolag avlägsnades ur registret. Granskningen av uppgifterna i registret fortsätter år 2021.

Regionförvaltningsverket övervakar verksamheten

Till uppgifterna för regionförvaltningsverket i Södra Finland hör att övervaka att de som erbjuder konsumentkrediter och förmedlar person-till-person-lån är registrerade och uppfyller förutsättningarna för att bli registrerade. Till uppgiften hör också att under ledning av Konkurrens- och konsumentverket övervaka konsumentkrediter enligt konsumentskyddslagen.

Mer information om registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån finns på regionsförvaltningsverkets webbsida kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån.


Mer information

överinspektör Sinikka Elers, tfn 0295 016 573
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Egentliga Finland befinner sig på coronaepidemins basnivå, restriktionerna för sammankomster hävs15.6.2021 14:20:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut som innebär att deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Egentliga Finland inte längre begränsas. Landskapet har övergått till coronaepidemins basnivå, vilket innebär att man inom kommunerna i landskapet från och med den 16 juni kan ordna evenemang och tillställningar inomhus och utomhus utan deltagarbegränsningar.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä lievennetään koronarajoituksia 16.6. alkaen15.6.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää alueellisten koronakoordinaatioryhmien suositusten mukaisesti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia 16.6.2021 alkaen. Tilaisuuksia voi järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, mutta osallistujien terveysturvallisuus täytyy varmistaa. Lisäksi alueilta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

Pakollinen terveystarkastus jatkuu Lapin rajanylityspaikoilla riskimaista maahan tuleville, mutta rajaohjeisiin on tullut muutoksia15.6.2021 12:45:49 EEST | Tiedote

Lapin aluehallintovirasto määrää pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Rovaniemen, Sallan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville. Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen. Kaksi koronarokotusta saaneiden ei tarvitse käydä koronatestissä.

Alueelliset verkostot näyttivät voimansa pandemiassa, kuntajohtajat kiittivät15.6.2021 10:11:40 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja alueen kuntajohtajien verkosto kokoontui vuoden 2021 kevätkaudella 22. kerran pohtimaan koronaepidemian torjuntatoimia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Verkostoa vetävän ylijohtaja Terttu Savolaisen mukaan keväällä alueellinen epidemian torjunnan hybridistrategia toteutui erinomaisesti. Niissä kunnissa ja alueilla, joissa tarvittiin yleistä linjaa tiukempia rajoituksia, päätökset tehtiin ripeästi.

Coronabegränsningarna lindras i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland den 15 juni, i vissa delar av Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt14.6.2021 16:17:17 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som lindrar sammankomstbegränsningarna i bland annat huvudstadsregionen. I Östra Nyland och största delen av västra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum