Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket övervakade enligt riskbedömningen att penningtvättslagen följdes år 2020

Dela

Behandlingen av den enorma mängden ansökningar till registret för övervakning av penningtvätt, särskilda arrangemang som krävdes för inspektionerna på grund av coronaläget och skapandet av en kanal för anmälningar av förseelser mot penningtvättslagen framhävdes vid tillsynen över penningtvättslagen år 2020.

Regionförvaltningsverket övervakade fastighetsmäklare, bokförare och tillhandahållare av juridiska tjänster enligt riskbedömningen

Enligt sin riskbedömning riktade regionförvaltningsverket tillsynen år 2020 särskilt till fastighetsmäklare, bokförare och tillhandahållare av juridiska tjänster. Tillsynen av de här sektorerna fortsätter år 2021.

Coronaepidemin påverkade också tillsynen över penningtvätt eftersom inspektionsbesöken i de övervakades lokaler avbröts. Regionförvaltningsverket gjorde år 2020 två omfattande tillsynskampanjer vars målgrupper var cirka 3 000 bokförare och tillhandahållare av juridiska tjänster. Genom tillsynskampanjerna samlade regionförvaltningsverket uppgifter om den allmänna nivån på hur penningtvättslagen följs och hur bra aktörerna inom branschen känner till innehållet i skyldigheterna. Utgående från de här tillsynskampanjerna vidtar regionförvaltningsverket tillsynsåtgärder år 2021.

Enligt tillsynskampanjen för bokförare är den kontinuerliga uppföljning av kundens verksamhet på god nivå, men brister upptäcktes särskilt vid utarbetningen av riskbedömningen och anmälan till registret för övervakning av penningtvätt. Över hälften av alla som tillhandahåller bokföringstjänster hade inte gjort upp en riskbedömning och en stor del av de utarbetade riskbedömningarna fyllde inte kraven i lagen.

Eftersom det var avbrott i inspektionerna i lokalerna har regionförvaltningsverket utvecklat sina övriga inspektionsmetoder. Hösten 2020 gjordes inspektioner av handlingar hos totalt 10 fastighetsmäklare. Skriftliga inspektioner fanns vara en fungerande metod att övervaka hur penningtvättslagen följs vid sidan av andra tillsynsmetoder. De fastighetsmäklare som var målet för tillsynen hade i regel agerat enligt penningtvättslagen. På grund av upptäckta brister i deras verksamhet kommer uppföljningsinspektioner emellertid att göras hos några fastighetsmäklarrrörelser.

Registret för övervakning av penningtvätt är ett viktigt tillsynsverktyg

Registret för övervakning av penningtvätt togs i bruk år 2019. Tillsynsregistret är ett viktigt verktyg vid tillsynen över hur penningtvättslagen följs. Med hjälp av det kan man nå alla aktörer som övervakas och rikta tillsynsåtgärder enligt sektor. Via tillsynsregistret informerar regionförvaltningsverket direkt näringsidkare och företag som det övervakar om uppdaterade anvisningar och andra aktuella frågor.

Penningtvättslagen förutsätter att alla aktörer som övervakas av regionförvaltningsverket som inte är upptagna i något annat av regionförvaltningsverkets register ska anmäla sig till registret för övervakning av penningtvätt. Registreringsskyldiga är till exempel bokförare, de som tillhandahåller juridiska tjänster, finansiella tjänster, varu- och konsthandlare gällande affärer som överstiger 10 000 euro samt valutaväxlare och tillhandahållare av företagstjänster.

I samband med införandet av tillsynsregistret fick regionförvaltningsverket väldigt många ansökningar. Alla ansökningar innebar mycket arbete för regionförvaltningsverkets tillsyn av penningtvättslagen hela året 2020. För närvarande finns totalt 2017 registrerade aktörer från olika sektorer i tillsynsregistret.

Mer information om registret för övervakning av penningtvätt och anmälan till registret finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

En kanal för anmälan om förseelser mot penningtvättslagen togs i bruk

En elektronisk kanal som förutsätts i penningtvättslagen för mottagande av misstänkta förseelser mot penningtvättslagen publicerades i november 2020. Regionförvaltningsverket tar via anmälningskanalen emot tipsinformation om aktörer som inte följer penningtvättslagen i sin verksamhet. Utgående från tipsen kan tillsynsåtgärder påbörjas. På det sättet tryggas en jämlik verksamhetsmiljö för alla företag. Varje tips bedöms noggrant även om tipsgivaren inte får en rapport om fortsatta åtgärder.

Du kan anmäla förseelser mot skyldigheterna i penningtvättslagen via regionförvaltningsverkets e-tjänst.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på riksnivå att lagstiftningen om penningtvätt följs

Bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är Regionförvaltningsverket i Södra Finlands riksomfattande specialuppgift. Regionförvaltningsverket övervakar att penningtvättslagen följs inom många olika sektorer.

Mer information:

överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624

överinspektör Milka Tornberg-Nyman, tfn 0295 016 293

penningtvatt@rfv.fi

twitter.com/AVIrahanpesu

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Närkontakter begränsas i Egentliga Finland som har återgått till samhällsspridningsfasen3.8.2021 19:12:27 EEST | Tiedote

Covid-19-smittorna ökar åter kraftigt i Egentliga Finland och landskapet är tillbaka i epidemins samhällsspridningsfas. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har på basis av den regionala coronasamordningsgruppens bedömning fattat beslut om sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet är i kraft i kommunernas områden i Egentliga Finland under perioden 4 - 31.8.2021.

Takaisin leviämisvaiheeseen siirtyneessä Varsinais-Suomessa rajoitetaan lähikontakteja3.8.2021 19:04:51 EEST | Tiedote

Koronavirustartunnat ovat uudelleen jyrkässä nousussa Varsinais-Suomessa ja maakunta on siirtynyt takaisin epidemian leviämisvaiheeseen. Alueen koronakoordinaatioryhmän arvioon perustuen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen tartuntatautilain (TTL) pykälien 58 § ja 58 d mukaisista kokoontumisrajoituksista yleisötilaisuuksille ja yleisille kokouksille. Päätös on voimassa Varsinais-Suomen kuntien alueella 4.-31.8.2021 välisenä aikana.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen, myös lähikontaktit pystyttävä välttämään asiakas- ja toimitiloissa30.7.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt määrätä tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen sekä tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla ns. turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle. Määräykset ovat voimassa 5.-29.8.2021.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Oikeudellisia edellytyksiä avin asettamille kokoontumisrajoituksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole30.7.2021 11:56:19 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tänään saanut päätökseen arvioinnin kokoontumisrajoitusten asettamisesta kiihtymisvaiheeseen siirtyneiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten osalta. Aluehallintovirasto sai asian arviointiin vaikuttavat viimeiset selvitykset eilen torstai-iltana virka-ajan päättymisen jälkeen. Aluehallintovirasto katsoo, että oikeudellisia edellytyksiä kokoontumisrajoitusten asettamiseksi ei kummankaan sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä ole.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum