Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket upphäver de resterande sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland – i Lahtis fortsätter begränsningarna genom samkommunens beslut

Dela

Lägesbilden har enligt coronasamordningsgruppen som leds av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt återgått till basnivån på alla andra ställen utom i staden Lahtis område, där epidemin alltjämt är i accelerationsfasen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver den 2 juli 2021 beslutet som fortsättningsvis begränsar sammankomster i Kärkölä, Lahtis och Orimattila, men i Lahtis fortsätter begränsningarna genom samkommunens beslut.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om sammankomstbegränsningar har hittills varit i kraft i kommunernas områden i Kärkölä, Lahtis och Orimattila. Beslutet har gällt ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och det upphävs från och med den 2 juli 2021.

Enligt samordningsgruppens utlåtande är sammankomstbegränsningarna fortsättningsvis nödvändiga inom Lahtis stad där epidemin ännu är i accelerationsfasen. Därför kommer samkommunen för hälsovård i Päijänne-Tavastland genom eget beslut att förlänga sammankomstbegränsningarna inom Lahtis stad från och med den 2 juni 2021. Samkommunen informerar om sitt beslut i samband med publiceringen av beslutet.

Regionförvaltningsverket följer upp ändringarna i det epidemiologiska läget tillsammans med coronasamordningsgrupperna och utvärderar fortlöpande om beslut är nödvändiga. Begränsningsbesluten ska enligt lag upphävas omedelbart då de inte längre är nödvändiga. Läget följs upp kontinuerligt och om det epidemiologiska läget försämras kan regionförvaltningsverket eller kommunen inom sitt område fatta nya beslut. I regel fattar kommunen beslut som gäller dess eget område medan regionförvaltningsverket fattar beslut som gäller större områden än en enskild kommun.

De allmänna hygienkraven i lagen ska fortsättningsvis följas i hela Finland

Man måste dock fortfarande i en mängd olika kundutrymmen - även på offentliga tillställningar - beakta de allmänna hygienkraven som anges i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar, enligt vilka kunderna bl.a. ska erbjudas möjlighet att rengöra eller desinficera händerna, kundplatserna ska fördelas så glest som möjligt och kunderna ska ges anvisningar om sådana tillvägagångssätt med vilka hälsosäkerheten förbättras. Det finns inte längre krav på att något bestämt meteravstånd ska hållas.

Lagens hygienkrav gäller i hela Finland direkt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och förpliktar i stor utsträckning aktörer som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn.

Bestämmelser om coronarestriktioner för restaurangverksamhet finns separat i paragraf 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar. De restriktioner som beskrivs där preciseras och lindras av regeringen genom förordningar. Regionförvaltningsverket fattar inte beslut om coronarestriktioner för restaurangverksamhet, men de gällande restriktionerna för restauranger ska iakttas också vid offentliga tillställningar som ordnas i restauranger.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työntekijä loukkaantui laskiessaan alas sähkölinjaa – sakot työnjohtajalle ja yhtiölle22.7.2021 11:44:26 EEST | Tiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 22.6.2021 tuominnut sähkönjakelu- ja voimansiirtoverkkojen palveluita tarjoavan yhtiön 17 500 euron suuruiseen yhteisösakkoon ja yhtiön työnjohtajan 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Työntekijä loukkaantui laskiessaan sähköjohtoa alas kahden sähköpylvään väliltä. Tapaturmassa loukkaantunut työntekijä oli jäänyt noin 10-15 minuutiksi roikkumaan pää alaspäin oikean jalan pylväskengän varaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum