Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverkets föreläggande om att åtgärda problem med tidsbokning inom tandvården för samarbetsområdet Tammerfors–Orivesi

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har meddelat Tammerfors stad ett föreläggande om att patienten på vardagarna omedelbart ska få kontakt med hälsovårdscentralen och att hälsovårdscentralen ska meddela patienten en tidpunkt när patienten får tillgång till vård. Behövliga åtgärder ska vidtas senast 30.4.2021. I samma beslut har regionförvaltningsverket gett staden administrativ styrning om att staden ska publicera väntetiderna för icke-brådskande tandvård separat för varje tandklinik i staden. Tammerfors stad ska lämna regionförvaltningsverket en fortsatt utredning om ärendet senast 14.5.2021.

Regionförvaltningsverket har sedan 26.7.2018 övervakat att tillgången till vård (den s.k. vårdgarantin) förverkligas inom samarbetsområdet Tammerfors–Orivesi. Under tillsynen har regionförvaltningsverket fattat tre beslut i ärendet. Patienter kan inte omedelbart kontakta tandklinikens tidsbokning, vilket är ett problem. Återuppringning används, men praxisen med tidsbokning hos tandklinikerna där patienten blir uppringd inom 2–4 vardagar överensstämmer inte med hälso- och sjukvårdslagen. Ett annat problem har varit att tandklinikerna inte har kunnat uppge en närmare tidpunkt för tillgång till vård eller att patienten har ombetts ringa på nytt följande dag för att få en tid. Patientlagen förutsätter att patienten informeras om en tidpunkt för tillgång till vård. Det har ansetts godtagbart att tiden anges med en månads noggrannhet, om en exakt tidpunkt inte genast kan fastställas.

Offentliggörande av väntetider för tillgång till vård

På stadens webbplats anges områdets tandkliniker. På webbplatsen saknas information om väntetiderna för tillgång till vård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen på internet offentliggöra uppgifter om väntetiderna med fyra månaders mellanrum (55 §, 51–53 § i hälso- och sjukvårdslagen). Om det i kommunen finns flera verksamhetsenheter, ska uppgifterna enligt lagen publiceras separat för varje verksamhetsenhet. Uppgifterna kan publiceras förutom på internet också på något annat sätt, om kommunen eller samkommunen så beslutar.

51 § och 55 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)
4 § i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)

Mer information
överinspektör Maarit Penttilä, tfn 0295 018 567
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Skärpta sammankomstbegränsningar i Södra Finlands område den 5 mars - sammankomster med över sex personer är förbjudna, också mindre bör undvikas5.3.2021 14:54:16 EETTiedote

På grund av det allvarliga epidemiologiska läget skärper Regionförvaltningsverket i Södra Finland sammankomstbegränsningarna. Alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över sex personer är förbjudna och dessutom bör man undvika också mindre sammankomster alltid när det är möjligt.

Pohjois-Pohjanmaalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään edelleen, turvatoimia noudattaen enintään 6 hengen tilaisuudet ovat mahdollisia (Pohjois-Suomi)5.3.2021 14:33:04 EETTiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä yleisten kokoontumisten rajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 8.3. – 31.3.2021. Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pohjois-Pohjanmaan alueella 31. maaliskuuta saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää välttämättömiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 22.2.2021 päivittämää ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain muutoksista tulevia velvollisuuksia.

Työnantajan viivyttely työtodistuksen ja palkkalaskelman antamisessa johti sakkoihin työsopimuslain rikkomisesta5.3.2021 13:50:05 EETTiedote

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi siivousalan työnantajan 18 päiväsakon sakkorangaistukseen työsopimuslakirikkomuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.2.2021. Asiassa oli kysymys siitä, että työnantaja ei antanut työntekijälle tämän pyytämää työtodistusta ja palkkalaskelmaa. Työnantaja viivytteli asiakirjojen antamista vielä senkin jälkeen, kun aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli kehotuksella velvoittanut työnantajaa antamaan työtodistuksen ja palkkalaskelman työntekijälle. Aluehallintovirasto joutui kehotuksen jälkeen asettamaan velvoitteiden noudattamiselle uhkasakon. Vasta tämän jälkeen työnantaja antoi työtodistuksen ja palkkalaskelman työntekijälle. Työnantajalla on velvollisuus antaa työsuhteeseen liittyvät asiakirjat Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on työsopimuslakiin perustuva velvollisuus antaa työntekijälle työsuhteeseen liittyvät asiakirjat, joita ovat työtodistus, palkkalaskelma ja selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Työsuhteeseen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum