Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverkets förordnande om stängning av motions- och rekreationsutrymmen upphör i Nyland efter den 28 april - hälsosäkerheten ska tryggas i lokalerna

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger inte beslutet som förordnade att också privata motions- och rekreationsutrymmen ska stängas i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Utrymmena kan öppnas för kunder genast torsdagen den 29 april, men vid användningen av utrymmena ska hygienkraven uppfyllas och säkerställas att deltagarna kan hålla säkert avstånd.

Enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finland och den regionala coronasamordningsgruppen är beslutet om stängning av utrymmen inte längre nödvändigt enligt de senaste uppgifterna om läget och alla kriterier som i lagen anges för beslutet uppfylls inte längre. Om kriterierna uppfylls till följd av exempelvis lokala smittkluster så kan kommunen fatta motsvarande stängningsbeslut i sitt område för högst två veckor.

”Incidensen är fortsatt hög i Nyland, över 65,2 fall per etthundratusen personer över två veckor och det förekommer smittkluster. Epidemin är alltså på inget sätt ännu över”, påminner regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Läget har emellertid lugnat sig så att stängningsbeslutet inte längre är nödvändigt och det saknas lagenlig motivering för en förlängning.”

Den sista dagen som Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut är i kraft är onsdagen den 28 april 2021 och aktörerna kan öppna lokalerna för kunder genast torsdagen den 29 april. Kommunerna fattar självständiga beslut om användningen av sina egna utrymmen.

Aktörerna som svarar för användningen av utrymmena ska ändå beakta regionförvaltningsverkets så kallade beslut om säkert avstånd som för närvarande är i kraft till den 16 maj 2021. Aktörerna ska säkerställa att kunderna de facto kan undvika närkontakt med varandra - säkert avstånd ska alltså kunna hållas. Aktörerna kan själv fastställa vilka metoder de använder. Det kan exempelvis handla om att begränsa antalet kunder, ge besökarna olika tidpunkter och/eller arrangera utrymmena på något sätt.

Med närkontakt avses i lagen att kunder vistas på mindre än två meters avstånd från varandra under minst 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra. Skyldigheten att de facto kunna hålla säkert avstånd gäller inte kontakten mellan kunder och personalen.

Föreläggandet om säkert avstånd gäller på ett omfattande sätt aktörer som svarar för användningen av kundutrymmen. ”Föreläggandet är förknippat med ett krav på en skriftlig plan, som måste hållas framlagd för kunderna”, påminner Laura Nikunen. ”På vår webbplats finns anvisningar och en mall för planen, som aktörerna kan använda. Planen ska inte skickas till regionförvaltningsverket, men den ska vid behov visas för inspektörerna.”

Aktörerna som svarar för kundutrymmena ska alltid beakta också allmänna hygienkrav enligt paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller exempelvis effektivare rengöring av ytor och informerande av kunderna om rutiner som förebygger spridningen av viruset.

I regel övervakar kommunerna att aktörerna följer skyldigheterna gällande hygien och säkert avstånd. Om en aktör inte fullgör skyldigheterna kan kommunen eller regionförvaltningsverket besluta att utrymmet helt ska stängas på viss tid om högst en månad eller förelägga ett vite.

Det epidemiologiska läget kan försämras på nytt - restriktionerna avvecklas försiktigt och med eftertanke

Också i Nyland har det epidemiologiska läget förbättrats under april och lindrigare restriktioner och avvecklingen av dem kan börja planeras med eftertanke.Vi följer tillsammans med sjukvårdsdistriktet och kommunerna noga upp både hur det epidemiologiska läget utvecklas och social- och hälsovårdsministeriets styrning. Vi agerar så som läget kräver”, konstaterar Laura Nikunen.

Det finns alltjämt en risk för att läget på nytt försämras om begränsningarna avvecklas för snabbt eller rekommendationerna som är i kraft inte följs. Den gynnsamma utvecklingen kan fortsätta om begränsningarna lindras på ett kontrollerat sätt och genom att var och en för sin del fortsättningsvis följer rekommendationerna som är i kraft om bland annat att undvika närkontakter, använda munskydd och god hand- och hosthygien.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande)
  • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande)

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Hyvästä maailman paras Rohkeita ratkaisuja hallinnon uudistamiseen – Pohjois-Suomen aluetilaisuus perjantaina 7.5.6.5.2021 08:52:21 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa kaikille avoimen julkisen hallinnon strategian aluetilaisuuden perjantaina 7.5. Alueemme toimijat ovat tilaisuudessa vahvasti edustettuina, ja keskustelua käydään verkostoista ja osallisuudesta koronapandemian näkökulmasta. Tilaisuuden avaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum