Tapio

Rekommendationerna för skogsvård finns nu tillgängliga på svenska – ny webbtjänst öppnats

Dela

Rekommendationerna för skogsvård presenterar bästa praxis och olika alternativ i finländsk skogsvård för skogsägarna. Rekommendationerna finns nu för första gången i sin helhet tillgängliga på svenska och i elektronisk form. Detta ger skogsfackmännen ett viktigt hjälpmedel i skogsägarrådgivningen och utvecklandet av informationstjänster.

Rekommendationerna för skogsvård publicerades för första gången i elektronisk form för ett år sedan, då endast på finska. Råd för olika beslutssituationer hittas lättare i en nättjänst än i ett stort antal böcker. Rekommendationerna kan hela tiden hållas aktuella i tjänsten.

Skogsägaren betjänas på sitt modersmål

Den 23.9.2021 öppnades nättjänsten www.rekommendationerforskogsvard.fi. Rekommendationerna finns nu i sin helhet tillgängliga på båda språken. För första gången finns också rekommendationer på svenska för speciella ändamål, till exempel viltvård i skogsbruket eller underhåll av skogsvägar.

Av skogsägarna är ca 10 % svenskspråkiga, det vill säga en något större andel än av befolkningen i medeltal. 

– Rekommendationerna för skogsvård fungerar som stöd för beslut på strategisk nivå och för en enskild åtgärd. Det är viktigt att praxis för hållbart skogsbruk kan presenteras på ett jämlikt sätt till alla skogsägare och skogsfackmän, säger skogsrådet Niina Riissanen från jord- och skogsbruksministeriet.

Uppgifterna kan också flyttas till andra datasystem inom skogsbruket via ett öppet gränssnitt.

– Vi tror att tillgång till öppna data ytterligare förbättrar tjänsterna till skogsägarna. Via Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi erbjuds redan nu beskrivningar av de föreslagna åtgärder i den egna skogen som finns i tjänsten, berättar Henry Schneider, expert på skogsdata på Tapio.

Skogsfackmän har stor nytta av tjänsten vid skogsägarrådgivning.

– Det blir mycket lättare för alla, då rekommendationerna finns också på svenska. Även om skogsvårdsåtgärderna kan verka enkla i terrängen kan det ibland vara svårt att klä dem i ord. Då vi jobbar med skogsägarna är det bra att kunna använda rätta termer på sitt eget modersmål, säger VD Henrik Andersson från Stockfors Ab.

Rekommendationerna för skogsvård stöder sig på forskningsrön och praktiska erfarenheter. De tas fram i ett brett samarbete mellan aktörer inom skog, miljö och klimat. Tapio koordinerar arbetet. Rekommendationerna omsätter det nationella skogsprogrammets mål, ett övergripande hållbart skogsbruk, i praktiken. Tjänsten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Tilläggsuppgifter:

Expert på skogsdata Henry Schneider, Tapio, henry.schneider@tapio.fi, tel. 040 160 8564

För att se videon från www.youtube.com måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.Rekommendationer för skogsvård - 1/2 med textning 1 min

Nyckelord

Länkar

Om

Tapio
Tapio
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki

02 9432 6000https://tapio.fi

Tapio är en ledande leverantör av rådgivnings- och konsulttjänster inom skogsvård i Finland. Vi erbjuder tjänster för både den privata och offentliga sektorn och är också aktiva internationellt.

Våra nyckelområden är hållbar skogsvård, inventering av skogsresurser, skogsbruksplanering, skogs- och bioekonomi samt klimatanpassning och dämpning av klimatförändringen. Vi tillhandahåller konsult-, revisions- och utbildningstjänster och utvecklar programvara, särskilt för skogsbruksplanering.

Följ Tapio

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tapio

Ei tuhkana tuuleen vaan hyötykäyttöön! Uusi toimintamalli tuo lisäarvoa tuhkan tuottajille ja hyödyntäjille18.11.2021 07:57:55 EET | Tiedote

Metsätaloudessa hyödynnettävää tuhkaa syntyy lämpö- ja voimalaitoksissa puun ja turpeen poltossa. Poltettavan raaka-aineen käyttö on murroksessa kivihiilen ja turpeen polton muuttuessa enenevissä määrin puuperäiseen raaka-aineeseen. Tämä lisää hyvälaatuisen tuhkan tuotantoa ja sen käyttömahdollisuuksia erityisesti metsänlannoituksessa. Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa on edistetty tuhkan hyötykäyttöä ja liiketoimintaa metsänlannoituksessa ja metsätienrakentamisessa.

Kirjauutuus: Tuore metsänomistaja Minna Kurttila kertoo tarinansa ja paljastaa vinkkinsä muille uusille metsänomistajille13.10.2021 07:55:47 EEST | Tiedote

Metsänomistajuus tuo mukanaan paljon uutta. Minna Kurttila kertoo kirjassaan Minun metsäni – Vinkkejä uudelle metsänomistajalle hauskasti ja asiantuntevasti, millaisia vaikeuksia hän kohtasi uutena metsänomistajana. Samalla hän avaa metsäalan käsitteitä ja listaa tahoja, joiden kanssa muiden tuoreiden metsänomistajien kannattaa asioida.

Uusia ratkaisuja hirvieläinten metsille aiheuttamien haittojen vähentämiseksi – ilmastokestävyyden ja metsien sekapuustoisuuden lisääminen keskeistä13.9.2021 07:23:00 EEST | Tiedote

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa hyvinvoivilla metsillä on korvaamattoman suuri merkitys. Metsätuhot ovat kuitenkin suuri uhka ilmastonmuutoksen edetessä ja keskeisin metsätalouden haavoittuvuutta aiheuttava ongelma. Nyt käynnistyneessä hankkeessa vahvistetaan metsien ilmastokestävyyttä kehittämällä uusia ratkaisuja riista- ja metsätalouden yhteensovittamiseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum