Remeo Oy

REMEO TOTEUTTAA SUOMEN EDISTYKSELLISIMMÄN KIERRÄTYSLAITOKSEN VANTAALLE - Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021

Jaa

• Suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy toteuttaa Vantaalle kierrätyslaitoksen, joka edistää merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa. Investoinnin tuoma kapasiteetin lisäys mahdollistaa kierrätysasteen nostamisen Suomessa ja käytännössä lopettaa tarpeen viedä rakennusjätettä ulkomaille. Pääkaupunkiseudun jätteiden kierrätystarpeesta laitos pystyy valmistuessaan käsittelemään yli 30 prosenttia. • Rakennus- ja muun teollisuuden sekä kaupan jätemateriaaleille suunniteltu laitos edustaa uusinta teknologiaa. Laitoksen rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2020 maanrakennustöillä ja laitos käynnistyy loppuvuodesta 2021. • Tämän jopa Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisen hankkeen kustannusarvio on noin 35 miljoonaa euroa.

Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021. Havainnekuva.
Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021. Havainnekuva.

Uuden kierrätyslaitoksen teknologisella toteutuksella Remeo auttaa asiakkaitaan vastaamaan lainsäädännön asettamiin kierrätysastetavoitteisiin. Suomen lainsäädäntö on vaatinut vuoden 2020 alusta, että energiaksi polttamisen sijaan rakennusjätteestä täytyy kierrättää materiaalina uusiokäyttöön 70 prosenttia. Remeo Oy:n arvion mukaan tästä tavoitteesta on saavutettu vasta noin puolet.

”Vantaalle rakenteilla oleva kierrätyslaitos on yrityksemme historian suurin hanke, ja sillä pyrimme asemoitumaan entistä vankemmin suomalaisen kiertotalouden edelläkävijäksi. Kiertotalous vaatii puheiden sijasta tekoja ja tästä syystä emme ole jääneet odottamaan mahdollisia yhteiskunnan tukijärjestelmiä, vaan olemme rohkeasti lähteneet investoimaan tähän asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle merkittävään hankkeeseen. Me uskomme ekonomian ja ekologian kulkevan käsi kädessä”, Remeo Oy:n toimitusjohtaja Johan Mild sanoo.

Laitoksen tuleva vuotuinen käsittelykapasiteetti on 120 000 tonnia rakennusjätettä ja 60 000 tonnia kaupan ja teollisuuden tuottamaa energiajaetta. Näistä jätejakeista merkittävä osa käsitellään nyt siirtokuormattuna pääkaupunkiseudun ulkopuolella tai Virossa.

Merkittävä hanke Euroopan mittakaavassa

Remeo Oy:n laitoshanke on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, sillä siinä yhdistyvät uusimman teknologian hyödyntäminen sekä kaksi erilaista jätejakeen käsittelylinjastoa integroituina toisiinsa. Laitetoimittajat ovat Stadler ja ZenRobotics Oy. Uusi laitos nelinkertaistaa Remeon pääkaupunkiseudun käsittelykapasiteetin. Hankkeen kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa.

Laitoksen ansiosta materiaalien hyödyntäminen nousee ensimmäistä kertaa huomattavasti suurempaan rooliin energian hyödyntämisen sijaan. Kiertotalousfilosofian mukaisesti kierrätettävien materiaalien käsittely tulee tehdä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Uuden kierrätyslaitoksen sijainti Vantaan Energian ja Remeo Oy:n muodostamassa kiertotalouskeskittymässä valtaväylien varrella sopii erinomaisesti kiertotalouden mukaiseen ajatteluun.

“Uuden laitoksen loistava logistinen sijainti mahdollistaa lyhyet kuljetusmatkat ja sitä kautta markkinoiden pienimmän kuljetuksen aiheuttaman hiilijalanjäljen. Muutenkin hiilipäästöjä on mietitty hankkeessa huolellisesti, sillä jätteet käsitellään laitoksen yhteyteen tulevan aurinkovoimalan tuottamalla energialla. Tarkoituksena on lisäksi hyödyntää prosessissa syntyvä lämpö Vantaan Energian kaukolämpöverkossa”, Remeo Oy:n laitostoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kertoo.

Uutta oppivaa teknologiaa

Uusi laitos tuo mekaanisen materiaalinkäsittelyn tilalle uutta oppivaa teknologiaa, jonka ansiosta käsiteltävästä materiaalista voidaan hyödyntää merkittävästi nykyistä suurempi osa. Päätavoitteena on pääkaupunkiseudulla syntyvien jätemateriaalien kierrätysasteen aito kasvattaminen ja materiaalikierto.

”Käsiteltävien materiaalien määrien ohella oleellista ja merkityksellistä on lopputuotteiden laatu. Modernin teknologian avulla pystymme tuottamaan erittäin puhtaita ja arvokkaita uusiomateriaaleja, jotka korvaavat neitseellisiä raaka-aineita. Tämä edistää merkittävästi kiertotalouden toteutumista Suomessa”, Lielahti kertoo.

”Tämä laitoksen ympäristölupa on ensimmäinen, jossa on sovellettu EU:n uusia, tiukennettuja BAT-normeja (Best Available Technology, paras saatavilla oleva teknologia), joilla määritellään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Koko laitos on suunniteltu näiden normien ja rajojen perusteella. Uusi laitos on rakennettu Suomen tiukimmilla ympäristönormeilla ja tuloksena on erittäin ympäristöystävällinen kierrätyslaitos”, jatkaa Lielahti.

Kaikki hankkeen ympäristövaikutukset on ensin arvioitu YVA-menettelyn mukaisesti ja tarkennettu ympäristölupaprosessissa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Aluehallintovirasto myönsi hankkeelle ympäristöluvan joulukuussa 2019. Uuden laitoksen toiminnot tapahtuvat pääosin sisätiloissa, joten toiminnasta aiheutuvat melu-, pöly- ja hajuhaitat ovat hyvin vähäisiä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Mauri Lielahti, Remeo Oy, liiketoimintajohtaja, puh. 050 598 8158, mauri.lielahti@remeo.fi

Kuvat

Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021. Havainnekuva.
Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021. Havainnekuva.
Lataa
Toimitusjohtaja Johan Mild Remeo Oy
Toimitusjohtaja Johan Mild Remeo Oy
Lataa
Liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti Remeo Oy
Liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti Remeo Oy
Lataa
Liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti Remeo Oy
Liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti Remeo Oy
Lataa
Remeo Oy:n tuleva kierrätyslaitos sijoittuu Vantaan Energian voimalaitoksen itäpuolelle noin viiden hehtaarin alueelle.
Remeo Oy:n tuleva kierrätyslaitos sijoittuu Vantaan Energian voimalaitoksen itäpuolelle noin viiden hehtaarin alueelle.
Lataa
Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021. Havainnekuva.
Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021. Havainnekuva.
Lataa
Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021. Havainnekuva.
Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021. Havainnekuva.
Lataa
Robottilajittelua kierrätyslaitoksessa.v Remeo Oy.
Robottilajittelua kierrätyslaitoksessa.v Remeo Oy.
Lataa
Robottilajittelua kierrätyslaitoksessa. Remeo Oy.
Robottilajittelua kierrätyslaitoksessa. Remeo Oy.
Lataa
Robottilajittelua kierrätyslaitoksessa - kuvalähde ZenRobotics.
Robottilajittelua kierrätyslaitoksessa - kuvalähde ZenRobotics.
Lataa
Optinen lajittelija kaupan ja teollisuuden jätemateriaalien lajitteluun.
Optinen lajittelija kaupan ja teollisuuden jätemateriaalien lajitteluun.
Lataa
Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021.
Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021.
Lataa
Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021.
Suomalainen ympäristöhuoltoalan yhtiö Remeo toteuttaa Suomen edistyksellisimmän kierrätyslaitoksen Vantaalle. Uusinta teknologiaa edustava laitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2021.
Lataa
Kiertotalous. Remeo Oy.
Kiertotalous. Remeo Oy.
Lataa
Jätehierarkia ja kustannukset. Remeo Oy.
Jätehierarkia ja kustannukset. Remeo Oy.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Remeo Oy
Remeo Oy
Linjatie 6
01260 VANTAA

010 5400http://www.remeo.fi

Remeo Oy on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitämme uusia kiertotalouden ratkaisuja, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi. Työllistämme noin 370 ammattilaista 13 paikkakunnalla ja seitsemässä kierrätys- ja hyötykäyttömateriaaleja käsittelevässä laitoksessa. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 89,8 miljoonaa euroa. remeo.fi

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Remeo Oy

REMEO BYGGER FINLANDS MEST AVANCERADE ÅTERVINNINGSANLÄGGNING I VANDA Den toppmoderna anläggningen ska driftsättas i slutet av 2021.14.9.2020 09:00:00 EESTTiedote

• Det finländska miljövårdsföretaget Remeo Oy bygger i Vanda en återvinningsanläggning som ska ge ett stort lyft åt cirkulär ekonomi i Finland. Den ökade kapacitet som investeringen medför gör det möjligt att höja återvinningsgraden i Finland och i praktiken eliminera behovet att föra byggavfall utomlands. När den är klar kan anläggningen hantera över 30 procent av återvinningsbehovet för avfall från huvudstadsregionen. • Anläggningen som utrustas med den senaste tekniken ska hantera avfallsmaterial från byggnation, industri och handel. Schaktningen för den nya anläggningen inleddes i maj 2020 och driftsättningen är i slutet av 2021. • Det är till och med enligt europeiska mått ett unikt projekt, vars budget uppgår till cirka 35 miljoner euro.

REMEO IS BUILDING FINLAND’S MOST ADVANCED MATERIALS RECOVERY FACILITY IN VANTAA State-of-the-art technology will be used in the facility, which will start operating at the end of 2021.14.9.2020 09:00:00 EESTTiedote

• Remeo Oy, a Finnish company specialising in environmental management, is building a materials recovery facility in Vantaa, which will clearly promote the circular economy in Finland. The investment increases the company’s capacity, enabling the recycling rate to be raised in Finland, and in practice making it no longer necessary to export construction waste. After its completion, the facility will cover more than 30 per cent of all waste recycling needs in the Helsinki region. • The facility is designed for waste materials from the construction, trade and other sectors, and will use cutting-edge technology. The first spade hit the ground in May 2020, and the facility will start operating at the end of 2021. • The estimated cost of the project, unique on a European scale, is approximately EUR 35 million.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme