Uudenmaan ELY-keskus

Reparationen av övergångskonstruktionen på viadukten i Stensböle orsakar förändringar i trafikarrangemangen vid anslutningen i Stensböle

Dela

Reparationsarbetet på viadukten i Stensböle orsakar förändringar i trafikarrangemangen vid anslutningen i Stensböle i oktober–november 2020. Reparationsarbetena påverkar trafiken på rampen från Lahtisleden i riktning från Lahtis mot Östra centrum. Arbetet inleds i mitten av oktober och pågår till slutet av november.

Under reparationsarbetet sänks hastighetsbegränsningen på rampen, körfältet som används för trafik görs smalare till 3,0 meter brett och under arbetet används körbroar vid objektet.

Under arbetet stängs rampen för trafik nattetid kl. 21.00–06.00 vid tidpunkter som meddelas separat, varvid trafiken på rampen i riktning mot Östra centrum styrs via Malms anslutning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen) är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är Siltainsinöörit TH Oy och entreprenör är Destia Ab, som ansvarar för utförandet av arbetet.

Länk till broplatsen

Kontakter

Ansvarig arbetsledare Sami Katajamäki, Destia Ab, 040 1616 613
Tillsynskonsult Henry Niemi, Siltainsinöörit TH Oy, 045 126 9960
Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, 0295 021 338

Bilder

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

För att trygga vägtrafikanterna träder vinterhastigheterna i kraft i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland 28.10.202023.10.2020 15:46:47 EESTTiedote

Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland träder de sänkta hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka tiden i kraft den 28 oktober 2020. Hastighetsbegränsningarna sänks på största delen av motorvägarna och andra huvudvägar. På motorvägarna innebär detta att hastighetsbegränsningen sänks från 120 km/h till 100 km/h. Begränsningarna på 100 km/h på andra vägar minskas däremot till 80 km/h. När vinterhastigheterna träder i kraft inleds en övergångsperiod för de växlande hastighetsbegränsningarna på motorvägarna. Då kan hastighetsbegränsningen ännu vara 120 km/h vid ljus tid och goda väderförhållanden. Övergångsperioden gäller till slutet av november om vädret tillåter.

Tielläliikkujien turvaamiseksi talvinopeudet voimaan Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä 28.10.202023.10.2020 15:46:38 EESTTiedote

Uudenmaan ELY:n toiminta-alueella talven ja pimeän ajan alennetut nopeusrajoitukset tulevat voimaan 28.10.2020. Valtaosalla moottoriteitä ja muita pääteitä ajonopeuksia alennetaan. Moottoriteillä tämä tarkoittaa nopeusrajoituksen alenemista 120 km/h:sta 100 kilometriin tunnissa. Muilla teillä olevat 100 km/h rajoitukset puolestaan vähennetään 80 kilometriin tunnissa. Talvinopeuksien astuessa voimaan alkaa moottoriteiden vaihtuvien nopeusrajoitusten osuuksilla siirtymäaika, jolloin valoisaan aikaan ja hyvissä keliolosuhteissa nopeusrajoitus voi olla vielä 120 km/h. Siirtymäaika on voimassa sään salliessa marraskuun loppuun asti.

Työttömien määrä edelleen korkealla tasolla20.10.2020 08:03:57 EESTTiedote

Syyskuun Työllisyyskatsaus on julkaistu. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli syyskuun lopussa yhteensä 110 419 työtöntä työnhakijaa, näistä ilman työsuhdetta olevia oli 86 051 ja lomautettuja 24 368. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 42 139 (61,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 12,7 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 3 624 (-3,2 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Syyskuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 2 267 (-2,6 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 1 357 (-5,3 %) verrattuna kuukautta aikaisempaan. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 669, mikä on 5 551 (89,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 186, mikä on 6 904 (31,0 %) enemmän kuin vuoden 2019 syyskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum