Hämeen ELY-keskus

Reparationsarbetet på Ilola bro i Koijärvi i Forssa orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Koijärventie

Dela

Reparationsarbetet på Ilola bro orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Koijärventie. Bron repareras i två skeden. Det första skedet av reparationsarbetet inleds i början av november och blir klart i december.

I det första skedet förnyas brons räcken och kantbalkar. Under reparationsarbetet sänks hastigheten och endast ett körfält är öppet för trafik.

I reparationens andra skede förnyas brons vattenisoleringar och beläggningar. Reparationens andra skede genomförs våren/sommaren 2021 och uppskattas pågå i cirka en månad.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är Siltainsinöörit TH Oy och entreprenör är Destia Ab, som ansvarar för utförandet av arbetet.

Länk till broplatsen: Ilola bro

Nyckelord

Kontakter

Mer information:
Ansvarig arbetsledare Sami Katajamäki, Destia Ab, tfn 040 1616 613
Tillsynskonsult Henry Niemi, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9960
Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen, tfn 0 295 021338

Bilder

Om

Hämeen ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Kirkkokatu 12
15140 Lahti

0295 025 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Hämeen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hämeen ELY-keskus

Lokakuussa 21 241 työtöntä työnhakijaa, joista 3 371 lomautettuja24.11.2020 08:18:14 EETTiedote

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli lokakuun lopussa 21 241 työtöntä työnhakijaa, joista 3 371 kokoaikaisesti lomautettuja. Työttömien määrä lisääntyi vuodentakaisesta 5 096:lla eli 32 prosenttia. Kasvusta 2 634 henkilöä oli lomautettujen ja 2 462 muiden työttömien määrän kasvua. Syyskuuhun verrattuna työttömien kokonaismäärä väheni 28:lla. Lasku johtuu muiden työttömien (-109) määrän vähenemisestä, sillä lomautettuja oli 81 enemmän kuin syyskuun lopussa. Lokakuusta 2019 työttömien määrä lisääntyi eniten ammatteihin luokittelemattomien (1030), palvelu- ja myyntityöntekijöiden (927) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (883) ryhmissä. Miesten työttömyys (34 %) lisääntyi enemmän kuin naisilla (28 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Orimattilan Ämmäntöyräällä3.11.2020 10:58:25 EETTiedote

Hankkeen maastotyöt alkavat marraskuun alussa ja koko rakenneselvitystyö valmistuu toukokuun 2021 loppuun mennessä. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Vedenkorkeudet ovat Hämeessä ajankohdan keskitason tuntumassa27.10.2020 10:20:51 EETTiedote

Pintavedet ovat lähellä ajankohdan keskitasoa tai jonkin verran ajankohdan keskitasoa alempana. Myös jokien virtaamat ovat pääsääntöisesti lähellä ajankohdan keskiarvoja. Suurten luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat nousseet hieman, mutta pysyvät silti selvästi tavallista alempana. Pohjavedenpinnat ovat laskeneet keväästä lähtien, mutta ovat vielä paikoin keskimääräisen tason tuntumassa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum