Uudenmaan ELY-keskus

Reparationsarbetet på Usmi viadukt i Hyvinge orsakar ändringar i trafikarrangemangen

Dela

Reparationsarbetet på Usmi viadukt i Hyvinge orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Norra Ringvägen och Riksväg 3. Den grundläggande renoveringen av bron inleds i början av augusti och slutförs under november.

Vid den grundläggande renoveringen av bron förnyas brons räcken, kantbalkar, vattenisoleringar och beläggningar. Under reparationsarbetet är ett körfält i bruk på Norra Ringvägen och vid byggplatsen används trafikljusstyrning.

Under reparationerna av konstruktionerna under bron används också trafikarrangemang på motorvägen Helsingfors-Tammerfors under en kortare tid. På motorvägen används under arbetets gång i huvudsak två filer i båda riktningarna.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen) är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är Siltainsinöörit TH Oy och entreprenör är Destia Ab, som ansvarar för utförandet av arbetet.

Länk till platsen för viadukten: https://goo.gl/maps/rbsrGRMUcRTP319NA

Nyckelord

Kontakter

Arbetsplatschef Otto Suominen, Destia Oy, tfn 040 661 3845

Tillsynskonsult Henry Niemi, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9960

Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tel. 0295 021 338

Bilder

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.