Republikens president Sauli Niinistös uttalande den 28 juni 2022

Dela

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 41/2022
28.6.2022

I dag i Madrid, innan Natomötet inleddes, hade vi ett ingående möte med Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Sveriges statsminister Magdalena Andersson med stöd av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Som ett resultat av detta möte undertecknade våra utrikesministrar ett samförståndsavtal mellan våra länder. Avtalet bekräftar att Turkiet vid toppmötet i Madrid denna vecka kommer att stödja att Finland och Sverige kallas till medlemmar i Nato. De konkreta stegen för vår anslutning till Nato kommer att överenskommas mellan de Natoallierade under de kommande två dagarna, men beslutet är nu nära förestående.

Vårt samförståndsavtal understryker att Finland, Sverige och Turkiet åtar sig att ge varandra sitt fulla stöd mot varandras säkerhetshot. När vi blir Natoallierade kommer detta engagemang att stärkas ytterligare.

Under de senaste veckorna har Turkiet uttryckt sin oro över terrorhot. Finland har hela tiden tagit denna oro på allvar. Finland fördömer terrorism i alla dess former. Som Natomedlem förbinder sig Finland fullt ut till Natos dokument och politik i kampen mot terrorismen.

När vi tillsammans utvecklar kampen mot terrorism och vapenexport och vårt samarbete i fråga om utlämningar kommer Finland naturligtvis även framöver att följa sin nationella lagstiftning.

Det gläder mig att detta skede på Finlands väg mot ett medlemskap i Nato har avslutats. Jag ser nu fram emot givande diskussioner om Finlands roll i Nato med våra blivande allierade här i Madrid.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö diskuterade med Förenta staternas president Biden och Sveriges statsminister Andersson9.8.2022 21:55:23 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 42/2022 9.8.2022 Republikens president Sauli Niinistö, Förenta staternas president Joseph R. Biden och Sveriges statsminister Magdalena Andersson hade ett telefonsamtal tisdagen den 9 augusti 2022. Genast efter samtalet bekräftade president Biden Förenta staternas ratificering av Finlands och Sveriges Nato-medlemskap med sin underskrift. President Niinistö, president Biden och statsminister Andersson diskuterade de ratificeringar som ännu saknas och Finlands och Sveriges kommande roll som Nato-medlemmar. President Niinistö tackade president Biden för det värdefulla stödet från Förenta staterna under det gångna året. ”Vi har kommit en lång väg från när vi första gången talade om de här frågorna”, konstaterade president Niinistö till president Biden. Förutom säkerhetspolitiken lyfte president Niinistö fram även betydelsen av teknologisamarbetet i relationerna mellan Finland, Sverige och Förenta staterna. Under samtalet diskuterades dessutom b

President Niinistö spoke with US President Biden and Swedish Prime Minister Andersson9.8.2022 21:33:48 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 42/2022 9 August 2022 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö, President of the United States Joseph R. Biden and Prime Minister of Sweden Magdalena Andersson had a trilateral phone call on Tuesday, 9 August 2022. Immediately after the call President Biden confirmed with his signature the US ratification of Finland’s and Sweden’s NATO membership. President Niinistö, President Biden and Prime Minister Andersson discussed the still needed ratifications and Finland’s and Sweden’s future role as NATO members. President Niinistö thanked President Biden for the valuable US support during the past year. “We have come a long way since we first discussed these matters”, President Niinistö said to President Biden. In addition to security policy, President Niinistö also raised the importance of technology cooperation in the relations between Finland, Sweden and the United States. The conversation also addressed the need

Presidentti Niinistö keskusteli Yhdysvaltain presidentti Bidenin ja Ruotsin pääministeri Anderssonin kanssa9.8.2022 21:32:44 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 42/2022 9.8.2022 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Yhdysvaltain presidentti Joseph R. Biden ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson kävivät kolmenkeskisen puhelinkeskustelun tiistaina 9. elokuuta 2022. Presidentti Biden vahvisti heti puhelun jälkeen allekirjoituksellaan Yhdysvaltain ratifioinnin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksille. Presidentti Niinistö, presidentti Biden ja pääministeri Andersson keskustelivat vielä puuttuvista ratifioinneista ja Suomen ja Ruotsin tulevasta roolista Naton jäseninä. Presidentti Niinistö kiitti presidentti Bidenia Yhdysvaltain arvokkaasta tuesta kuluneen vuoden aikana. ”Olemme tulleet pitkän matkan siitä, kun ensimmäistä kertaa keskustelimme näistä aiheista”, presidentti Niinistö totesi presidentti Bidenille. Presidentti Niinistö nosti turvallisuuspolitiikan ohella esiin myös teknologiayhteistyön merkityksen Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain suhteissa. Puhelussa keskusteltiin lisäksi tarpeesta jatkaa Ukraina

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö on 28 June 202228.6.2022 21:59:25 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 41/2022 28 June 2022 Today in Madrid, before the beginning of the NATO Summit, we had a thorough meeting with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan and Prime Minister of Sweden Magdalena Andersson, facilitated by Secretary General of NATO Jens Stoltenberg. As a result of that meeting, our foreign ministers signed a trilateral memorandum which confirms that Türkiye will at the Madrid Summit this week support the invitation of Finland and Sweden to become members of NATO. The concrete steps of our accession to NATO will be agreed by the NATO Allies during the next two days, but that decision is now imminent. Our joint memorandum underscores the commitment of Finland, Sweden and Türkiye to extend their full support against threats to each other’s security. Us becoming NATO Allies will further strengthen this commitment. Over the past weeks, Türkiye has raised its concerns over the threat of terrorism. Finland has constan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunto 28.6.202228.6.2022 21:57:56 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 41/2022 28.6.2022 Tänään Madridissa, ennen Nato-huippukokouksen alkua, meillä oli perusteellinen tapaaminen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin tukemana. Tuon tapaamisen tuloksena ulkoministerimme allekirjoittivat maidemme välisen yhteisymmärrysasiakirjan, joka vahvistaa, että Turkki tukee tämän viikon Madridin huippukokouksessa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi. Natoon liittymisemme konkreettisista askelista sovitaan Nato-liittolaisten kesken seuraavan kahden päivän aikana, mutta tuo päätös on nyt välittömästi edessä. Yhteisymmärrysasiakirjamme korostaa, että Suomi, Ruotsi ja Turkki sitoutuvat antamaan toinen toisilleen täyden tuen kunkin maan turvallisuutta koskevia uhkia vastaan. Kun meistä tulee Nato-liittolaisia, tämä sitoumus vahvistuu entisestään. Menneiden viikkojen aikana Turkki on tuonut esiin huolensa terrorismin uhasta. Suomi on k

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum