Republikens president Sauli Niinistös uttalande vid FN:s klimattoppmöte New York, den 23 september 2019

Dela

Generalsekreteraren, ers excellenser, mina damer och herrar!

Jag vill tacka er, bästa generalsekreterare, för er ledande roll i att sammankalla oss hit i dag. Det finns övertygande vetenskapliga bevis för att brådskande klimatåtgärder är nödvändiga. Kraven från den unga generationen ljuder högt och tydligt. Det var viktigt att lyssna på deras röst genast i början av detta toppmöte. Om vi misslyckas står deras framtid på spel.

En global övergång till kolneutralitet innebär en övergripande omvandling av våra samhällen. Halvdana åtgärder räcker inte. Vi måste anpassa all vår politik till effektiva klimatåtgärder.

Strax före toppmötet fick jag ett budskap från lord Nicholas Stern: "Ambitionsnivån beror på finansieringen och finansieringen följer ambitionsnivån." Finland och Chile följer denna tanke i klimatkoalitionen mellan finansministrarna där våra länder delar ordförandeskapet. Principerna från Helsingfors som koalitionen bygger på driver på det paradigmskifte vi behöver.

Klimatåtgärderna kräver alla de verktyg som finansministerierna förfogar över. Skatter och budgetering, offentliga investeringar och upphandling – när dessa instrument fungerar till vår fördel är en klimatneutral värld möjlig.

Detta regionövergripande initiativ stannar inte vid ord om vaga mål. Helsingforsprinciperna handlar om att ta fram konkreta åtgärder. Koalitionen har redan 40 engagerade medlemmar. Vi välkomnar många andra att ansluta sig till oss.

* * *

Finlands nationella klimatmål hör numera till de mest ambitiösa i världen. Regeringens mål är att vi ska uppnå klimatneutralitet före 2035. Vi siktar på att som den första industriella ekonomin uppnå ett negativt koldioxidavtryck strax därefter.

Ribban har satts mycket högt. Vi vill leda med exempel. Det räcker inte med att sätta mål. Det viktiga är att faktiskt uppnå dem.

Det är en krävande uppgift. Vi måste påskynda våra utsläppsminskningar. Vi måste också öka våra kolsänkor. Men vi vet också att den teknik och de innovationer som behövs för detta redan existerar.

Dessutom har konkreta resultat över att vi har fullgjort våra tidigare åtaganden. År 2015 var Finland ett av de första länderna som utfärdade en klimatlag. Vi har förbjudit användningen av kol i energiproduktionen från och med 2029. Användningen av fossilolja för uppvärmning upphör senast 2030.

* * *

Låt mig till sist försäkra er om att vi i Finland satsar helhjärtat på kraftfulla klimatåtgärder. Globalt, i koalition med andra, och nationellt.

Utmaningen är enorm. Men också belöningen är avsevärd: nämligen en hållbar framtid för kommande generationer. Det är vårt ansvar att bygga upp den.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö to make virtual visits to four municipalities across Finland5.6.2020 13:52:52 EESTPress release

Office of the President of the Republic Press Release 16/2020 5 June 2020 Next week, President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will visit four municipalities by remote connection. President Niinistö will visit Taipalsaari and Tampere on Wednesday, 10 June and Suonenjoki and Seinäjoki on Friday, 12 June 2020. The exceptional spring has impacted Finns in many ways. During the visits, President Niinistö will meet local leaders and representatives of the business community and higher education. The discussions will focus on the local experiences of municipalities of different sizes and populations in adapting to the coronavirus pandemic, the current situation in municipalities and other current issues. In Taipalsaari, President Niinistö will also visit the Sarviniemi hiking area. In Tampere, he will meet the leaders and students of the Tampere University Community, which consists of the University of Tampere and the Tampere University of Applied Sciences. In Suonenjoki and Seinäj

President Niinistö besöker virtuellt fyra kommuner på olika håll i Finland5.6.2020 13:51:28 EESTTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 16/2020 5.6.2020 Republikens president Sauli Niinistö gör nästa vecka fyra kommunbesök på distans. Besöken går till Taipalsaari och Tammerfors onsdagen den 10 juni samt Suonenjoki och Seinäjoki fredagen den 12 juni 2020. Den exceptionella våren har påverkat finländarna på många sätt. Under besöken träffar president Niinistö bl.a. kommunernas och städernas ledning samt representanter för näringsliv och högskolor. Särskilt diskuteras hur olika kommuner med olika invånarantal har anpassat sig till coronapandemin, hur nuläget i kommunen ser ut samt andra aktuella frågor. I Taipalsaari bekantar sig president Niinistö dessutom med friluftsområdet Sarviniemi. I Tammerfors träffar han företrädare för ledningen och studenterna vid Tammerfors högskolesamfund som består av Tammerfors universitet och yrkeshögskola. I Suonenjoki och Seinäjoki diskuterar president Niinistö med representanter för lokala företag och bekantar sig med deras verksamhet. En vi

Presidentti Niinistö vierailee virtuaalisesti neljässä kunnassa eri puolilla Suomea5.6.2020 13:49:39 EESTTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 16/2020 5.6.2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee etäyhteydellä neljä kuntavierailua ensi viikolla. Vierailukohteina ovat Taipalsaari ja Tampere keskiviikkona 10. kesäkuuta sekä Suonenjoki ja Seinäjoki perjantaina 12. kesäkuuta 2020. Poikkeuksellinen kevät on vaikuttanut suomalaisiin monin tavoin. Presidentti Niinistö tapaa vierailuiden aikana muun muassa kunnan ja kaupunkien johtoa sekä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen edustajia. Keskusteluissa esillä ovat erityisesti erilaisten ja väkimäärältään eri kokoisten kuntien paikalliset kokemukset koronapandemiaan sopeutumisesta, tämän hetken tilanne kunnassa sekä muut ajankohtaiset asiat. Taipalsaarella presidentti Niinistö tutustuu lisäksi Sarviniemen retkeilyalueeseen. Tampereella hän tapaa Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostaman Tampereen korkeakouluyhteisön johtoa ja opiskelijoita. Suonenjoella ja Seinäjoella presidentti Niinistö keskustelee paikallisten yritysten edusta

President Niinistö spoke with President Putin27.5.2020 16:42:43 EESTPress release

Office of the President of the Republic Press release 15/2020 27 May 2020 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö and President of the Russian Federation Vladimir Putin had a telephone conversation on 27 May 2020. The Presidents discussed the coronavirus situations in Finland and Russia as well as bilateral economic, environmental and other cooperation between the countries. On international affairs, the Presidents spoke about Arctic cooperation, arms control and the initiative made by President Putin early this year on a summit of the permanent members of the UN Security Council. President Niinistö stated that the need for dialogue between the great powers has become increasingly important in recent months. The call was made on Finland’s initiative.

Telefonsamtal mellan president Niinistö och president Putin27.5.2020 16:41:46 EESTTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 15/2020 27.5.2020 Republikens president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin förde ett telefonsamtal den 27 maj 2020. Presidenterna diskuterade coronavirussituationen i Finland och Ryssland, ländernas bilaterala samarbete i frågor som gäller ekonomi och miljö samt annat samarbete. De internationella frågor som presidenterna talade om gällde det arktiska samarbetet, vapenkontroll och det initiativ som president Putin tog i början av året för att ordna ett toppmöte med de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. President Niinistö konstaterade att behovet av en dialog mellan stormakterna har ytterligare accentuerats under de senaste månaderna. Samtalet fördes på initiativ av Finland.

Presidentti Niinistö keskusteli presidentti Putinin kanssa27.5.2020 16:40:51 EESTTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 15/2020 27.5.2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät puhelinkeskustelun keskiviikkona 27. toukokuuta 2020. Presidentit keskustelivat Suomen ja Venäjän koronavirustilanteista sekä maiden kahdenvälisestä talous-, ympäristö- ja muusta yhteistyöstä. Kansainvälisissä asioissa presidentit puhuivat arktisesta yhteistyöstä, asevalvonnasta ja presidentti Putinin alkuvuodesta tekemästä aloitteesta YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten huipputapaamiseksi. Presidentti Niinistö totesi, että tarve suurvaltojen keskusteluyhteydelle on viime kuukausina korostunut entisestään. Puhelu käytiin Suomen aloitteesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum