Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Respons om beredskapsövningen LSS22: beredskapen för befolkningsskydd förbättrades, rollerna och ansvaret måste förtydligas

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade ett feedbackmöte för kommuner och andra organisationer som deltog i beredskapsövningen LSS22. Temat för årets beredskapsövning var befolkningsskydd och i synnerhet befolkningsförflyttningar.

Utifrån feedbackmötet och övningsförfrågan om beredskapsövningen LSS22 som ordnades av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbättrades den regionala beredskapen för befolkningsskydd.

I augusti-september ordnade regionförvaltningsverket LSS22-beredskapsövningen med fokus på temat befolkningsförflyttning i alla landskap inom verksamhetsområdet. Övningen var en fortsättning på den beredskapsövning som regionförvaltningsverket ordnade 2019. Då bekantade man sig bland annat grundligt med befolkningsskyddet som helhet. LSS22-övningen genomfördes som en ledningsövning.

”Utgående från övningarna är vi väl förberedda på eventuella störningssituationer, vare sig de är stora eller små. Vi står inte rådlösa. Tack till alla som deltagit i övningarna”, sade Tarja Wiikinkoski, chef för LSS22-övningen och direktör för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Det behövs övergripande koordinering i situationer med befolkningsförflyttningar

Under beredskapsövningen LSS22 besvarade deltagarna en övningsförfrågan. Dessutom ordnade regionförvaltningsverket den 8 november ett feedbackmöte om övningen.

”Det konstaterades allmänt att det finns ett behov av att förtydliga olika aktörers roller och ansvar då de riksomfattande anvisningarna uppdateras. Och särskild uppmärksamhet måste fästas vid den nödvändiga handledningen”, sammanfattade regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen resultaten av övningen och responsen.

Övriga saker som kan utvecklas inom befolkningsskyddshelheten var till exempel

  • övergripande nationell koordinering av befolkningsförflyttningar
  • säkerställandet av personalresurser i en långvarig situation
  • tillfälliga skyddsrum

Efter den här ledningsövningen var det många kommuner som önskade sig en operativ övning inom temat befolkningsskydd.

”Om några år kunde vi ha en ännu mera praktisk övning där vi övar saker på riktigt”, sade kommundirektören i Korsnäs Christina Båssar.

Övning ger tajtare samarbete

Överdirektör Marko Pukkinen betonade att beredskapsövningen är en del av att bygga och upprätthålla beredskapen – inte en fråga som är fristående från beredskapen.

”Varje övning förbereder oss också för sådana situationer som vi inte har kunnat föreställa oss. Övningen ger ett tajtare sätt att samarbeta – upplevelsen av att vara i samma båt. Genom att upprätthålla beredskapen arbetar vi tillsammans för hela samhället.”

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland publicerar en rapport om beredskapsövningen LSS22 på regionförvaltningsverkets webbplats.

Befolkningsskyddet utvecklas i nationella projekt

Befolkningsskyddet utvecklas för närvarande i tre projekt som leds av inrikesministeriet. Inom projektet som ska förnya anvisningarna för planering och verkställande av evakueringar utreds nu grunderna för revideringen av planeringen och man utarbetar en gemensam anvisning för förvaltningsområdena gällande planering och verkställighet av evakueringar.

Dessutom pågår ett utredningsprojekt som gäller befolkningsskydd och skyddsrum. Syftet med projektet är att utreda nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om organiseringen av befolkningsskyddet, vilka resurserna är och hur läget ser ut gällande skyddsrummen samt att utarbeta utvecklingsförslag och lägga fram en uppskattning av resursbehoven. I utredningsarbetet som gäller befolkningsskyddet tas också organisationernas och frivilligaktörernas roll som stöd för myndigheterna i beaktande. När det gäller skyddsrum utreds också den kvantitativa och regionala fördelningen av skyddsrum och skyddsplatser.

Läs mer:

Mer information:

Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800

Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket



Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johto kaksipäiväisellä maakuntamatkalla Kainuussa27.1.2023 17:37:03 EET | Tiedote

Tapaamiset Kainuun hyvinvointialueen, Kainuun maakunnan sidosryhmien ja alueen yritysten ja median kanssa olivat ohjelmassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdon vierailulla 26.-27.1.2023. Koronan vuoksi läsnäolotapaamisia ei ole kolmeen vuoteen järjestetty. Esillä olivat maakunnan hyvinvoinnin, sivistystoimen, elinvoiman, kriiseihin varautumisen, saavutettavuuden ja työsuojelun kysymykset.

Vi förändrar världen tillsammans - utvecklingsprojekten ökar de ungas delaktighet och samhörighetskänsla24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

För att utveckla ungdomssektorn delade regionförvaltningsverken under 2022 ut nästan tre miljoner euro i understöd till sammanlagt 91 projekt. Inom utvecklingsprojekten kan man snabbt reagera på fenomen och på konsekvenserna av världsläget i de ungas liv. I målen för de projekt som understödes 2022 nämndes de ungas delaktighet, jämlikhet och stärkande av samhörigheten.

Maailmaa muutetaan yhdessä - kehittämishankkeilla lisätään nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Aluehallintovirastot jakoivat avustusta nuorisoalan kehittämiseen vuoden 2022 aikana lähes kolme miljoonaa euroa yhteensä 91 hankkeelle. Kehittämishankkeissa pystytään nopeasti reagoimaan ilmiöihin ja vaikkapa maailmantilanteen heijastamiin vaikutuksiin nuorten elämässä. Vuonna 2022 avustettujen hankkeiden tavoitteissa näkyivät nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum