Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Restaurangernas coronasäkerhet övervakas genom inspektioner under hela sommaren

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att restaurangerna fullgör sina skyldigheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar, bl.a. när det gäller kundplacering, serverings- och öppettider och intensifierade hygienrutiner. Regionförvaltningsverket utför även under sommaren inspektioner av restauranger i huvudsak utifrån anmälningar.

Restaurangerna i hela Finland måste fortsättningsvis fullgöra de skyldigheter som anges i lagen om smittsamma sjukdomar och som ökar hälsosäkerheten:

  • Kunderna måste få information och anvisningar så att de kan agera på rätt sätt och förhindra coronavirussmitta.  
  • Kunderna ska ha möjlighet att tvätta händerna.  
  • Det ska finnas tillräckliga avstånd mellan kunderna såväl inom- som utomhus.  
  • Restaurangen och särskilt dess ytor ska hållas rena. 
  • Inomhus måste kunden ha en egen sittplats vid ett bord eller annan plan yta.
  • Krögaren måste göra upp en skriftlig plan för hur skyldigheterna och restriktionerna ska iakttas. Planen ska finnas framlagd i restaurangen så att kunderna kan se den.

Utöver de allmänna skyldigheterna kan man beroende på det regionala epidemiläget även begränsa restaurangernas öppet- och serveringstider samt det maximala antalet kundplatser. För närvarande gäller dessa begränsningar restaurangerna i Nyland. Det är statsrådet som fattar beslut om restriktioner för restauranger, medan det till regionförvaltningsverkets uppgift hör att övervaka att restriktionerna följs.

”Under juni och juli har vi gjort ungefär 130 restauranginspektioner i södra Finland. I regel har allt varit under kontroll och restaurangerna har fullgjort sina skyldigheter. Brister har främst gällt anvisningarna till kunderna och planerna som krävs enligt lagen om smittsamma sjukdomar”, säger alkoholförvaltningens enhetschef Riku-Matti Lehikoinen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverkets inspektörer gör restauranginspektioner i huvudsak på basis av anmälningar. Anmälningar om eventuella försummelser fås via kommunerna och sjukvårdsdistrikten och av restaurangernas kunder. ”Alla restauranger som vi har fått in en anmälan om har vi granskat”, säger Lehikoinen.

Utöver inspektioner som görs på grund av anmälningar är restaurangernas egna ansvarsfulla agerande och egenkontroll av central betydelse.

”Coronaepidemin är inte över och de skyldigheter som ålagts restaurangverksamheten i lag måste fullgöras”, påminner Lehikoinen. ”Om försummelserna är allvarliga eller krögaren inte korrigerar de upptäckta bristerna kan vi enligt lag till och med bestämma att tillfälligt stänga restaurangen.”

Utöver krögarnas skyldighet att förbättra hälsosäkerheten spelar även kundernas eget agerande en viktig roll. ”Om man har minsta coronasymtom är det mycket viktigt att man låter bli att besöka en restaurang. Även om det är feststämning måste var och en ändå följa krögarens anvisningar”, fortsätter Riku-Matti Lehikoinen.

Sammankomstbegränsningarnas nödvändighet bedöms hela tiden, de regionala coronagrupperna arbetar i regel som normalt också under sommaren

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut om begränsning av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster om begränsningarna är nödvändiga inom flera kommuners område. Begränsningarna gäller inte restaurangernas fortlöpande verksamhet, men om det ordnas en offentlig tillställning i restaurangen, exempelvis en spelning eller en konsert, måste sammankomstbegränsningarna följas.

Även under sommaren bedömer regionförvaltningen kontinuerligt om det är nödvändigt att begränsa sammankomster. De regionala coronasamordningsgrupperna, som leds av sjukvårdsdistrikten och som behandlar de regionala lägesbilderna och rekommendationerna för regionala åtgärder, följer upp läget och sammanträder i regel som normalt under sommaren. Besluten om begränsningar, som fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, upphävs genast när de inte längre behövs. Om epidemiläget försämras kan kommunerna också införa nya restriktioner i sina egna områden.

I huvudstadsregionen gäller för närvarande ett beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland som innebär att de som ordnar inomhustillställningar för mer än 10 personer och utomhustillställningar för mer än 50 personer måste se till att deltagarna kan undvika närkontakt med varandra. Dessutom måste arrangörerna följa den anvisning som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet utfärdade den 31 maj 2021. Ett motsvarande föreläggande gäller också inom Lahtis stad genom samkommunens egna beslut.

YTTERLIGARE INFORMATION:

FÖR MEDIA:

Restauranginspektioner: enhetschef för alkoholförvaltningen Riku-Matti Lehikoinen, tfn 0295 016 155

Sammankomstbegränsningar: överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum