Työterveyslaitos

Resultatet av den omfattande enkäten: Inom servicebranschen satsar man på introduktion – den nya handboken erbjuder lösningar

Dela

Kvaliteten på introduktionen upplevs som sämre bland arbetstagare inom servicebranschen. Nästan två av tre arbetstagare har övervägt att byta arbetsgivare. Även känslan av stress har ökat märkbart. Detta framgår av en omfattande enkätundersökning. Särskilt de arbetskraftsintensiva servicebranscherna, som sysselsätter många unga och personer med invandrarbakgrund, behöver stöd för sitt introduktionsarbete. Arbetshälsoinstitutet nya digitala handbok erbjuder lösningar.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 24.1.2023

Handboken har utarbetats i projektet Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna (på finska), vars syfte vara att kartlägga på vilket sätt den senaste tidens förändringar har påverkat arbetet inom servicebranschen. I projektet letade man också efter lösningar på utvecklingsriktningar som med tanke på arbetshälsan är problematiska.

– Särskilt arbetets psykiska och fysiska belastning och ökad stress är oroande utvecklingsriktningar. På arbetsplatserna återhämtar man sig också från coronans verkningar och det förekommer brist på arbetskraft. Genom att satsa på högklassig introduktion kan man stödja de yrkeskunniga inom branschen från allra första början, konstaterar specialforskaren och projektledaren Sara Lindström från Arbetshälsoinstitutet.

Upplevelsen av brådska och missnöje med introduktionen framhävs

I det två år långa forskningsprojektet genomfördes två omfattande enkäter riktade till arbetstagare inom servicebranschen åren 2021 och 2022. Informationen jämfördes med motsvarande material som samlades in år 2008. De som svarade på enkäten arbetade inom handeln, hotell- och restaurangbranschen samt fastighetsservicebranschen.

De allt mer varierande arbetstiderna i kombination med sämre möjligheter att påverka arbetstider och arbetsskift utgör ett hot mot arbetshälsan.  Andelen arbetstagare som upplever stress har ökat med 15–20 procentenheter boeronde på bransch. De som upplever sitt arbete som psykiskt eller fysiskt tungt har ökat med 30–40 procentenheter.

Nöjdheten med introduktionen har minskat med upp till 5–10 procentenheter, beroende på bransch. Idag upplever endast cirka 60 procent av de som arbetar inom servicebranscherna att de fått bra introduktion i sitt arbete.

– I en förändrad situation behövs effektivare ledning av arbetsförmåga för att kunna påverka både håll- och dragkraften på arbetsplatserna. De viktigaste metoderna är bland annat att satsa på ordentlig introduktion, organisering av arbetet med beaktande av förändringarna, ökade möjligheter att kunna påverka arbetstiderna samt att säkerställa stöd från den närmaste chefen, konstaterar Irmeli Pehkonen, äldre sakkunnig vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsengagemanget har inte minskat

Inom servicebranscherna kan man dock även se positiv utveckling inom många delområden av arbetslivet. Hotfulla situationer och upplevt våld har minskat under de senaste 15 åren. Nöjdheten med den närmaste ledningen, det stöd man får av chefer och arbetskamrater samt beröm för väl utfört arbete har utvecklats i en positiv riktning. Man upplever fortfarande ofta arbetsengagemang inom branscherna.

– Resultatet återspeglas på arbetsplatsens och hela branschens dragkraft, arbetsproduktiviteten, kompetensen och arbetshälsan. Den lägesbild enkätundersökningen ger är viktig information för servicebranscherna och senast nu måste man inom branscherna inse hur viktig introduktionen är, konstaterar forskningschefen Antti Veirto från PAM.

Läs handboken God introduktion inom servicebranscherna (på finska): Onnistunut perehdytys palvelualoilla | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Forskningsprojektet Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna

Ytterligare information

  • specialforskare och projektledare Sara Lindström, Arbetshälsoinstitutet, 043 824 4521, sara.lindstrom@ttl.fi
  • äldre sakkunnig Irmeli Pehkonen, Arbetshälsoinstitutet, 040 708 3784, irmeli.pehkonen@ttl.fi
  • forskningschef Antti Veirto, Servicefacket PAM rf, 050 465 7501, antti.veirto@pam.fi, antti.veirto@pam.fi

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Ingripande i den etiska belastningen inom äldrearbetet förbättrar arbetshälsan, vårdkvaliteten och tillgången till arbetskraft31.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Etisk belastning är en betydande faktor som belastar arbetshälsan inom äldreomsorgen. Modellen Vanhustyön vatupassi (Vattenpasset för äldrearbete) erbjuder lösningar för chefer och ledningen, med vilka de kan stävja den etiska belastningen i vardagen inom äldrearbetet och bygga en etisk arbetskultur. Resultatet är bättre arbetshälsa och på lång sikt äldrearbete med större dragningskraft.

Vanhustyön eettiseen kuormitukseen puuttuminen parantaa työhyvinvointia, hoidon laatua ja työvoiman saatavuutta31.1.2023 08:30:00 EET | Tiedote

Eettinen kuormitus on merkittävä vanhustyön työhyvinvointia koetteleva tekijä. Vanhustyön vatupassi -malli tarjoaa esihenkilöille ja johdolle ratkaisuja, joilla hillitä eettistä kuormitusta vanhustyön arjessa ja rakentaa eettistä työkulttuuria. Tuloksena on parempaa työhyvinvointia ja pitkällä tähtäimellä vetovoimaisempaa vanhustyötä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum