VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Riksdagen har sagt upp Yli-Viikari från tjänsten som generaldirektör för revisionsverket

Dela

Riksdagen har idag beslutat att säga upp Tytti Yli-Viikari från tjänsten som generaldirektör för Statens revisionsverk. Direktör Matti Okko fortsätter som revisionsverkets ställföreträdande generaldirektör.

”Riksdagens plenum har i dag fattat beslutet såsom väntat. Revisionsverket fokuserar nu på att fortsätta sin viktiga uppgift som granskare av lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna samt som övervakare av finanspolitiken och parti- och valfinansieringen”, säger Matti Okko.

”Vi har redan inlett ett planmässigt arbete för att förbättra vår egen verksamhet med beaktande av till exempel revisionsutskottets betänkande. Jag tror att ledningen och hela personalen har föresatt sig att arbeta för ett gott arbetsklimat och för att stärka det externa förtroendet.”

Uppsägningstiden för Tytti Yli-Viikari är sex månader enligt riksdagens tjänstemannalag. Enligt lagen kommer revisionsverkets generaldirektör att vara befriad från sin tidigare tjänst under den tid som hon är generaldirektör. En eventuell återgång till tjänsten som överdirektör är möjlig tidigast efter uppsägningstidens utgång. Hennes förutsättningar att återgå till tjänsten som överdirektör kommer att bedömas före uppsägningstidens utgång.

Riksdagens pressmeddelande (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Undantagsförfarandena i skötseln av statsfinanserna var motiverade under coronatiden – de normala förfarandena bör återupptas snabbt22.9.2021 10:20:00 EEST | Tiedote

Enligt Statens revisionsverk har statens stimulans- och stödåtgärder varit viktiga för att trygga ekonomin, och försörjningsberedskapen har fungerat under undantagsförhållandena. Inriktningen av företagsstöden, som beviljades till följd av coronasituationen, fungerade däremot inte särskilt väl. Revisionsverket har publicerat sin årsberättelse som sammanställer de mest väsentliga observationerna om statsekonomin och statsförvaltningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum