SDP EDUSKUNTA

Riksdagsledamot Kvarnströms första maj-tal

Dela
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Muutokset puhuttaessa mahdollisia / Förändringar möjliga vid framfört tal 

Bästa kamrater, hyvät toverit

Tack för inbjudan och tack för äran att få hålla talet här idag. Kiitos kutsusta ja kunniasta saada pitää puhe täällä tänään.

Den här platsen, Rödas grav och minnesmärke i Västankvarn, är minst sagt speciell. Här kan vi känna historiens vingslag och - i varje fall jag brukar - tolka in en slags tröstande sorg i de intryck naturen här ger i skogens skydd en bit bort från arkebuseringsfälten. Här kan vi också uppleva en värdighet i att inbördeskrigets grymma efterspel aldrig glöms, att minnet bevaras för att ära de som dödades och för att förebygga att någonting liknande ska ske igen.

Samalla voimme olla ylpeitä siitä, että itsenäisyytensä alussa niin julmasti jakautunut maamme myöhemmin yhdistyi ja kehittyi menestyksellisesti todelliseksi hyvinvointivaltioksi. Tämä yhtenäisyys on tärkeää ja sillä on keskeinen rooli näinä vaikeina aikoina.

Putins Rysslands avskyvärda anfallskrig i Ukraina innebär att vi upplever storskaligt anfallskrig från en suverän stat mot en annan i Europa, någonting vi sett nog av under 1900-talet. Någonting som borde höra hemma endast i historieböckerna.

Rysslands invasion utgör enligt våra främsta experters bedömning ett hot mot hela Europas säkerhet och stabilitet. Det är Rysslands uttalade mål att förändra Europas säkerhetsordning.

Enligt Statsrådets Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön är 

Säkerhetsläget i Europa och Finland är mer oroväckande och svårare att förutse än någonsin efter kalla krigets slut. Och denna förändring bedöms bli långvarig. Detta faktum i kombination med att vi i realtid kan följa med krigsförloppet, se civila offer, familjer som flyr, läsa om barn som dödats i attacker, medför givetvis att vi reagerar starkt och känslomässigt. Allt annat vore, konstigt. Vi är människor. Det är okej att stänga av nyheterna då det blir för svårt. Det är okej att visa och tala om känslor, också svåra sådana.

Ilska, sorg och frustration kan välla fram. Och glädjeämnen kan ge upphov till ett stråk av dåligt samvete. Vi borde ju främst fokusera på att stödja Ukraina än mer. Det ska vi göra, just för att livet ska vara tryggt och fint överallt, och vi ska ändå hellre sprida glädje än kväva den i vardagen.

Kansakuntana me pidämme päämme kylmänä ja sydämemme lämpimänä, ja toimimme päättäväisesti sekä osana Euroopan unionia että itsenäisesti. Tuomitsemme hyökkäyksen ja ihmisoikeusloukkaukset. Tuemme Ukrainaa ja työskentelemme entistä tiukempien pakotteiden käyttöön ottamiseksi Putinin Venäjää vastaan, jotta emme yhdellä kädellä auta Ukrainaa, ja toisella kädellä kartuta Putinin sotakassaa fossiilisten polttoaineiden tuonnilla.

Att vi tar detta krig på största allvar innebär inte att vi försummar andra kriser. Vi glömmer inte Jemen, Afghanistan, Syrien, Etiopien, Somalia, Sydsudan, Nigeria, Palestina. Finland fortsätter bedriva aktiv och förutseende diplomati. Och vi tar vårt ansvar här och nu för vårt lands och Europas säkerhet. Ett stabilt och demokratiskt Europa gynnar hela världen. Vi måste göra vad vi bedömer att bäst gynnar freden.

Hyvät kuulijat,

Olemme luonnollisesti keskustelleet turvallisuuspolitiikasta jokaisessa SDP:n puoluehallituksen kokouksessa myös 24. helmikuuta pidetyn kokouksen jälkeen. Aiheesta on keskusteltu puolueen kaikilla tasoilla, samoin kuin ihmiset ovat tehneet kahvikupposen ääressä ympäri Suomea.

Nyt toukokuussa SDP tekee linjapäätöksen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Sosialidemokraatit ovat kutsuneet ylimääräisen puoluevaltuuston kokouksen koolle 14. toukokuuta ottamaan kantaa Nato-jäsenyyskysymykseen.

Toisille jäsenyyskysymys on selkeä ja yksinkertainen, toisille monitahoinen ja vaikea. On tärkeää, että linjavalinta perustuu vankkaan tietopohjaan ja harkittuihin analyyseihin. Nämä ehdot täyttyvät periaatteessa jo nyt, ja aivan varmasti seuraavien viikkojen aikana.

Ett beslut stundar, och det är av stor vikt att Finland och Sverige går hand i hand.

Oavsett beslut i frågan ska vi fortsätta arbeta för global kärnvapennedrustning. Kriget har nämligen åter väckt oron för kärnvapenanvändning. Det är ett ödesdigert kort som Ryssland har viftat med. Tillsammans med klimatförändringarna utgör massförstörelsevapen det största hotet mot mänskligheten. Det är minst sagt allvarligt att Rysslands invasion hindrar också framsteg inom kärnvapenkontrollen. Den nämnda kompletterande redogörelsen lyfter fram att den senaste tidens negativa utveckling framhäver vikten av bland annat icke-spridningsavtalet.

Det är också viktigt att vi stärker vår cybersäkerhet i ett alltmer digitaliserat samhälle. Och vi måste trygga försörjningsberedskapen i alla situationer.

Hyvät ystävät,

Huoltovarmuudella on tärkeä asema turvallisuutemme ylläpitämisessä. Pääministeri Marinin hallitus onkin tehnyt päätökset maatalouden ja kuljetusalan tukipaketeista. Myös hintojen nousu vaikuttaa kaikkiin kotitalouksiin. Jo ennen Venäjän aloittamaa sotaa, Suomessa oli energian hintakriisi, joka on sodan myötä pahentunut ja saa nyt aikaan suurta epävarmuutta.

Olen puhunut ja puhun edelleen kansalaisille maksettavien korvausten lisäämisen puolesta. Helmikuussa tehty päätös työmatkojen verovähennyksen korottamisesta tänä vuonna on perusteltu, mutta se ei hyödytä kaikkia, kuten esimerkiksi eläkeläisiä ja opiskelijoita.

Hinnankorotuksista eniten kärsiville väestöryhmille on kohdennettava tukea suunniteltua nopeammin. Uusi toimenpide, joka alentaa polttoaineiden hintoja kaikille, on jakeluvelvoitteen väliaikainen muutos. Meidän on oltava koko ajan valmiita ottamaan käyttöön lisätoimia, jotta pyörät pysyvät pyörimässä, jotta ostovoima ei heikkene, ja jotta elintarvikkeiden ja muiden välttämättömyystarvikkeiden hinnat eivät nouse kestämättömän korkeiksi.

Det här står inte i strid med våra klimatpolitiska mål. Tvärtom, för att den gröna omställningen ska få stöd och accepteras och få skjuts framåt måste den vara rättvis. Vi har nu både klimatskäl och säkerhetspolitiska skäl att snabbt bli oberoende av fossila bränslen. Det kostar, ja, men det kostar i form av investeringar som betalar sig tillbaka, och kom ihåg att kostnaderna för en global uppvärmning på flera grader kommer att kosta enormt mycket mer än att bromsa växthusgasutsläppen i tid så att vi når målet i Paris-avtalet.

Bästa kamrater,

Ibland verkar vi glömma klimatkrisens omfattning, att vi går mot en uppvärmning som är oförenlig med civiliserade samhällen. Men det finns hopp, det finns hopp på grund av handlingar, på grund av ambitioner som följs upp av beslut, som regeringen Marin gjort och gör.

Jag fick i vintras frågan om att skriva för Kalevi Sorsa-säätiö om socialdemokratin och dess värderingar på 2020-talet. Essän publicerades i en pamflett på fredagen. Jag skrev under rubriken “Det rättvist gröna är rött”. Jag inleder med att skriva så här:

“Under 2020-talet avgörs om målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning globalt uppnås. Det är en helt avgörande fråga för mänskligheten och biodiversiteten. Jag ser det som självskrivet att en socialdemokrati i tiden har rättvis omställning som huvuduppgift detta decennium. Jag hoppas kunna förklara varför det här är en nödvändig konsekvens av de grundläggande socialdemokratiska värderingarna.”

Jag är nämligen övertygad om att socialdemokratin inte bara kan bidra utan är en absolut nödvändighet för stabilitet och utveckling också i vår tid. Vi behövs, inte bara på grund av värderingarna utan också på grund av kunskap, om utbildning, vård och arbetsmarknadsfrågor. Och vi behövs främst för att vår politik är förankrad i vardagen.

Den handlar om hur snabbt du får vård om du blir sjuk. Hurdan tillgången är till kvalitativ utbildning, från småbarnspedagogik till spetsforskning. Hur långt pensionen räcker. Hur du har råd att röra dig för att få vardagspusslet att gå ihop. Vår politik handlar om hållbarhet, social, ekologisk och social hållbarhet. Om att det offentliga, vår gemensamma sektor ska visa vägen, få vara central och inte bara rätta till störningar på marknaden. Och vår politik handlar om sysselsättning. Vi utgör arbetarrörelsen tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

Hyvät ystävät,

On koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan etu, että sopimusyhteiskunta säilyy. Viime vuosina olemme kuitenkin nähneet, kuinka työnantajatahot ovat käynnistäneet huolestuttavan kehityskulun ja vetäytyneet ennustettavuutta ja vakautta tuoneesta valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta. Tarvitsemme edelleen yleissitovia työehtosopimuksia.

Yksi asia on varma; meidän on oltava aina työntekijöiden puolella ja turvattava puitteet kaikkien osapuolten välisille neuvotteluille ja sopimiselle. Suhtaudumme avoimesti myös kolmikantayhteistyöhön.

Hoitajien työmarkkinaneuvottelutilanne on todella heidän kampanjalauseensa mukainen: Meidän kaikkien asia. Jotkut sanovat, että hoitajien vaatimukset ovat kestämättömiä julkisen talouden kannalta. Minusta on kestämätöntä vaatia hoitajilta jaksamista raskailla työehdoilla ja palkkatasolla, joka johtaa alanvaihtoon tai tekemään hoitotyötä muihin Pohjoismaihin. Se, että vaatimuksiin ei vastata edes oikeudenmukaiseksi koetulla kompromissiratkaisulla on kestämätöntä ja syventää hyvinvointialan kriisiä.

Entä valtion rooli sitten, eikö valtion pitäisi myötävaikuttaa asian ratkaisemiseksi taloudellisesti? Viime vuosina, ja myös pandemian aikana, näin on tehtykin historiallisessa mittakaavassa. On kuitenkin huomioitava, että varat eivät siirry automaattisesti palkkoihin. Työmarkkinasopimus tarvitaan ja sen pohjalta valtio ottaa vastuun, lakipakettiin on sisällytetty mekanismi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi. Tätä kaikkea edesauttaisi se, että valtion edustajat ja työmarkkinaosapuolet istuisivat saman pöydän ääreen.

Meidän ei pitäisi koskaan käyttää lainsäädännöllisiä pakkokeinoja työsopimuskiistojen ratkaisemisessa. Keskustelu tilapäisestä potilasturvallisuuslaista on vienyt nyt keväällä aikaa ja energiaa neuvotteluilta, ja huomion pois oleellisesta. Tällaisen lain edistäminen olisi ollut mahdoton tie SDP:lle, joka on aidosti työväenpuolue.

Haasteita on tietenkin useilla toimialoilla ja muitakin työsopimuskiistoja on nyt menneillään. Me sosiaalidemokraatit haluamme edistää palkkatasa-arvo-ohjelmaa, joka parantaa julkisen sektorin matalapalkka-alojen palkkoja pitkällä tähtäimellä, askel askeleelta. Ohjelman tulee olla selkeä ja sisältää suuntaviivat konkreettisille toimenpiteille - ilman pilvilinnoja tai tyhjiä sanoja.

Bästa åhörare,

Det är av stor vikt, av största betydelse, att den socialdemokratiskt ledda regeringens arbete får en fortsättning efter nästa års riksdagsval. Vi har denna period sett att det har enorm betydelse vilka partier som sitter i regeringen och vilket parti som är statsministerparti.

Ur ett västnyländskt perspektiv är det glädjande att vi inte längre är en vit fläck på kartan då resurser fördelas. Vi har fått satsningar på infrastruktur, och mer behövs, från landsvägar till lägre vägnät och till hamnar och järnvägar.

För hela landet är det viktigt att vi satsar mer på utbildning, inte minst yrkesutbildning, efter förra periodens nedskärningar.

Det är en stor rättvisefråga att vi återinfört den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid för alla, samt minskat gruppstorlekarna och sänkt avgifterna.

Det är historiskt att vi genomför social- och hälsovårdsreformen utan privatiseringar eller nedskärningar.

Att vi utvidgat läroplikten så att andra stadiets utbildning är avgiftsfri för alla och ingen lämnas utanför.

Att vi förhindrat grå ekonomi och skatteflykt.

Att vi vidtagit en mängd åtgärder för att stärka sysselsättningen.

Att vi höjt garanti- och folkpensionerna.

Att vi lyckats med en familjeledighetsreform som från och med denna höst stärker jämställdheten.

Att vi satt Finland på en konkret väg mot kolneutralitet 2035.

Att vi grundat myndigheten äldreombudsman. Sänkt social- och hälsovårdsavgifterna. Skrivit en förhöjd vårdardimensionering i lag. Åtgärdat flera brister inom taxilagstiftningen. 

Att vi reformerar sexualbrottslagstiftningen så att straffen skärps och vi får en samtyckeslag.

Vi åstadkommer.

Och allt detta trots exceptionella förhållanden på grund av pandemin. Och vi är inte klara. Tvärtom. Vi har mycket kvar att förbättra. Vi ska åtgärda flitfällor, åtgärda vårdskulden. Införa vårdgarantin som inkluderar en åberopad terapigaranti då behovet växer, inte minst på grund av hur unga lidit av coronakrisens hantering. Vi ska förbättra pensionärernas situation. Fortsätta utvecklas mot ett hållbart välfärdssamhälle med hög sysselsättning. Våra program skrivs nu, för framtiden och vårt allas bästa. Och för Västnyland återstår en mängd utvecklingsarbeten som behöver statligt stöd, inte minst på trafiksidan.

Kampen fortsätter! Taistelu jatkuu!

Jag önskar er alla en Glad Första maj! Hyvää vapunpäivää kaikille!

Kiitos

Tack

Nyckelord

Kontakter

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Tel:050 514 4080

Bilder

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Anneli Kiljunen: Naton jäsenyys antaa voimakkaan pidäkkeen sotilaallisen voiman käyttämiselle Suomea vastaan16.5.2022 16:08:24 EEST | Tiedote

Eduskunnassa tänään käytävässä lähetekeskustelusta valtioneuvoston selonteosta Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) kertoo äänestävänsä Naton jäsenyyden puolesta, koska toivoo jäsenyyden ehkäisevän sotilaallisen hyökkäyksen Suomeen ja mahdollistavan näin turvallisemman elinolosuhteet kansalaisille elää Venäjän naapurustossa. Kiljunen korostaa puheenvuorossaan myös rauhan edistämisen ja yhteistyön merkitystä myös tulevaisuudessa.

Kansanedustaja Eloranta: Pienen maan suurin voima on yksimielisyys16.5.2022 13:53:21 EEST | Tiedote

Eduskunta on tänään aloittanut keskustelunsa valtioneuvoston esityksestä hakea Pohjois-Atlantin liiton jäsenyyttä. Tätä ennen olemme eduskunnan valiokunnissa ripeällä tahdilla käsitelleet valtioneuvoston ajankohtaisselontekoa turvallisuusympäristön muutoksesta, joka annettiin eduskunnalle kuukausi sitten 14.4. eli juuri ennen pääsiäistä. Samaan aikaan suomalaisten enemmistö on asettunut Natoon liittymisen kannalle. Myös Sdp:n eduskuntaryhmä ja puoluevaltuusto on päättänyt tukea Suomen Nato-jäsenyyttä.

SDP:n Kymäläinen: Nato-jäsenyydellä takaamme Suomen turvallisuutta ja vakautta16.5.2022 12:09:58 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) tukee täysin Suomen hakemista Naton jäseneksi. Koronatartunnan vuoksi hän ei pääse eduskunnan täysistuntoon keskustelemaan ja äänestämään asiasta. Eduskunta käsittelee tänään valtioneuvoston selontekoa Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon, Natoon. Kymäläinen on ilmoittanut kannattavansa jäsenyyttä jo vuodesta 2015 lähtien.

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe valtioneuvoston selonteosta liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon16.5.2022 10:20:32 EEST | Tiedote

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon, lähetekeskustelu 16.5.2022 Kansanedustaja Mika Kari Arvoisa puhemies, SDP:n eduskuntaryhmä antaa vahvan tukensa Suomen jäsenyydelle Pohjois-Atlantin liitossa. Suomi on läpi menneiden vuosikymmenten vahvistanut omaa puolustustaan ja rakentanut puolustuskumppanuuksia liittoumien ulkopuolella. Olemme viisaasti pitäneet kiinni mahdollisuudesta liittyä Natoon, jos turvallisuusympäristömme merkittävästi muuttuu ja jos jäsenyyden tuoma turva nähdään liittoutumattomuutta vahvemmaksi. Arvoisa puhemies, Sen aika koitti helmikuussa Venäjän aloitettua laajamittaisen sodan Ukrainaa vastaan vastoin kansainvälistä oikeutta ja Venäjän itsensä allekirjoittamia sopimuksia. Suomi hakee Natosta turvaa siltä arvaamattomuudelta ja epävakaudelta, jota naapurimaamme nyt edustaa. Tähän olemme päätyneet kevään aikana valtiojohtomme luotsaamana. Presidentin, pääministerin ja hallituksen osoittama johtajuus a

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum