Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Risken för översvämningar är större än genomsnittligt i de österbottniska åarna

Dela
Vårflödet i de österbottniska åarna kan bli större än genomsnittligt och det finns även viss risk för isproppar bland annat i Kyro älv. Det kalla vädret i slutet av mars och i början av april har gjort att snön har smält långsamt. Snöns vattenvärde är fortsättningsvis högt och i april har det ännu kommit snöfall som ställvis har lett till att snömängden ökat. Om det plötsligt slår om till varmare väder är det sannolikt att flödena snabbt ökar till betydligt högre nivå ån normalt. Hur stor flödestoppen blir beror på temperaturen och nederbördsmängderna under de närmaste veckorna

Enligt nuvarande prognoser från Översvämningscentret infaller flödestoppen i Österbotten och Södra Österbotten i huvudsak sannolikt under veckan efter påsken. Flödestoppen i Mellersta Österbotten ser ut att infalla kring månadsskiftet april-maj. Om snön smälter snabbt, är det sannolikt att man blir tvungen att leda ut flödesvatten på invallningsområdena åtminstone längs Kyro älv (Ilmajoki, Seinäjoki) och eventuellt även längs Lappo å (Lappo, Kauhava).

NTM-centralen i Södra Österbotten förbereder sig för vårflödena genom att ytterligare sänka vattenståndet i de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi, så att vårflödestoppen kan skäras ned så mycket som möjligt. Dessutom säkerställs att luckorna till invallningsområdena fungerar och viltkameror kommer att installeras på platser där översvämningsproblem brukar uppstå.

Noggrannare uppskattningar om flödestopparnas storlek och tidpunkt fås vartefter väderprognoserna preciseras. NTM-centralen följer aktivt upp översvämningsprognoserna och informerar om dem på Twitter-kontot @tulvatpohjanmaa och på webbtjänsten vatten.fi.

Egen beredskap minskar risken för skador

Det är till fördel om invånarna självständigt kontrollerar sin beredskap inför en eventuell översvämning. Finlands miljöcentral upprätthåller en webbtjänst över översvämningskartor, där det går att kontrollera om man bor på ett område med översvämningsrisk: www.ymparisto.fi/tulvakartat. NTM-centralen i Södra Österbotten upprätthåller en SMS-baserad (textmeddelande) varningstjänst för översvämningar, som omfattar invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å samt Lappfjärds centrum. Det kostar inget att ansluta sig till varningstjänsten eller att ta emot meddelanden.

Även små åtgärder kan förhindra skador. Säkerställ till exempel att det finns utlopp för ytvattnet på tomten (diken, rännor, rör). Planera var du vid behov kan bygga en tillfällig vall för att skydda ditt hus. Skaffa sand, säckar och plast, som kan användas till att bygga en vall eller för att skydda nedre delen av husväggarna. Om det finns risk för att källaren översvämmas, bör du se till att bakslagsventilen i avloppet är i skick och att det finns plast för att täcka över avloppsbrunnen och något tungt som håller plasten på plats. Skaffa en pump eller möjlighet till att använda en sådan.

Mer information på webben:

Vattenläge och prognoser:

Översvämningskartor och beredskap inför översvämningar:

Mer information från Översvämningscentret / Finlands miljöcentral

  • Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439 (översvämningsprognoser)

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering av vattendrag)
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806 (invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å)
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Nyckelord

Kontakter

Mer information från Översvämningscentret / Finlands miljöcentral
• Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439 (översvämningsprognoser)


Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:
• Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering av vattendrag)
• Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806 (invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å)
• Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
• Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur har publicerat planen för väghållningen och trafiken för åren 2023–2027 på webben8.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Planen har gjorts upp för NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde och den omfattar landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbottens mål är att uppfylla väganvändarnas behov så väl som möjligt inom ramen för tillgängliga resurser.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on julkaissut "Tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2023–2027" suunnitelman8.6.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Suunnitelma on tehty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueelle ja se käsittää Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoite on täyttää käytettävissä olevin resurssein mahdollisimman hyvin tienkäyttäjien tarpeet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum