Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Risken för översvämningar är större än genomsnittligt i de österbottniska åarna

Dela

Vårflödet i de österbottniska åarna kan bli större än genomsnittligt och det finns även viss risk för isproppar bland annat i Kyro älv. Det kalla vädret i slutet av mars och i början av april har gjort att snön har smält långsamt. Snöns vattenvärde är fortsättningsvis högt och i april har det ännu kommit snöfall som ställvis har lett till att snömängden ökat. Om det plötsligt slår om till varmare väder är det sannolikt att flödena snabbt ökar till betydligt högre nivå ån normalt. Hur stor flödestoppen blir beror på temperaturen och nederbördsmängderna under de närmaste veckorna

Enligt nuvarande prognoser från Översvämningscentret infaller flödestoppen i Österbotten och Södra Österbotten i huvudsak sannolikt under veckan efter påsken. Flödestoppen i Mellersta Österbotten ser ut att infalla kring månadsskiftet april-maj. Om snön smälter snabbt, är det sannolikt att man blir tvungen att leda ut flödesvatten på invallningsområdena åtminstone längs Kyro älv (Ilmajoki, Seinäjoki) och eventuellt även längs Lappo å (Lappo, Kauhava).

NTM-centralen i Södra Österbotten förbereder sig för vårflödena genom att ytterligare sänka vattenståndet i de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi, så att vårflödestoppen kan skäras ned så mycket som möjligt. Dessutom säkerställs att luckorna till invallningsområdena fungerar och viltkameror kommer att installeras på platser där översvämningsproblem brukar uppstå.

Noggrannare uppskattningar om flödestopparnas storlek och tidpunkt fås vartefter väderprognoserna preciseras. NTM-centralen följer aktivt upp översvämningsprognoserna och informerar om dem på Twitter-kontot @tulvatpohjanmaa och på webbtjänsten vatten.fi.

Egen beredskap minskar risken för skador

Det är till fördel om invånarna självständigt kontrollerar sin beredskap inför en eventuell översvämning. Finlands miljöcentral upprätthåller en webbtjänst över översvämningskartor, där det går att kontrollera om man bor på ett område med översvämningsrisk: www.ymparisto.fi/tulvakartat. NTM-centralen i Södra Österbotten upprätthåller en SMS-baserad (textmeddelande) varningstjänst för översvämningar, som omfattar invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å samt Lappfjärds centrum. Det kostar inget att ansluta sig till varningstjänsten eller att ta emot meddelanden.

Även små åtgärder kan förhindra skador. Säkerställ till exempel att det finns utlopp för ytvattnet på tomten (diken, rännor, rör). Planera var du vid behov kan bygga en tillfällig vall för att skydda ditt hus. Skaffa sand, säckar och plast, som kan användas till att bygga en vall eller för att skydda nedre delen av husväggarna. Om det finns risk för att källaren översvämmas, bör du se till att bakslagsventilen i avloppet är i skick och att det finns plast för att täcka över avloppsbrunnen och något tungt som håller plasten på plats. Skaffa en pump eller möjlighet till att använda en sådan.

Mer information på webben:

Vattenläge och prognoser:

Översvämningskartor och beredskap inför översvämningar:

Mer information från Översvämningscentret / Finlands miljöcentral

  • Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439 (översvämningsprognoser)

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering av vattendrag)
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806 (invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å)
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Nyckelord

Kontakter

Mer information från Översvämningscentret / Finlands miljöcentral
• Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439 (översvämningsprognoser)

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:
• Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering av vattendrag)
• Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806 (invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å)
• Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
• Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Jääskänjärven säännöstelypadon kunnostaminen ja kalatien rakentaminen alkaa20.5.2022 09:55:36 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Jääskänjärven (Alavus) säännöstelypadon betonirakenteita sekä säännöstelyluukun. Samalla padon länsipuolelle aukaistaan tilapäinen juoksutusväylä, jotta kunnostustyöt pystytään tekemään kuivatyönä säännöstelyn vaarantumatta. Kunnostustyön jälkeen juoksutusväylään rakennetaan kalatie. Urakoitsijana toimii RAPinsto Oy. Työn aikana vedenpinta pyritään pitämään normaalilla korkeudella, mutta vedenpinnan vaihtelut saattavat olla normaalia suurempia.

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)5.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

Vattenöversikt för april 2022: Den snörika vintern avklarades med ett genomsnittligt vårflöde (Landskapen i Österbotten)4.5.2022 09:44:58 EEST | Tiedote

I början av april var snömängden längs de österbottniska åarna avsevärt större än genomsnittligt och snöns vattenvärde var också högt. Tack vare det soliga uppehållsvädret och de kyliga nätterna fördelade sig flödestoppen på en tämligen lång tid och till omfattningen var det frågan om ett genomsnittligt vårflöde. Med hjälp av de konstgjorda sjöarna lyckades man även skära ned flödestoppen i Kyro älv och Lappo å. Översvämningsskadorna blev tämligen små. I Mellersta Österbotten och vid Esse ås källflöden fanns det ännu i slutet av april ganska mycket snö.

Huhtikuun 2022 vesitilannekatsaus: Runsaslumisesta talvesta selvittiin keskimääräisellä kevättulvalla (Pohjalaismaakunnat)4.5.2022 09:44:57 EEST | Tiedote

Pohjalaisjokien alueella oli huhtikuun alussa pääosin selvästi keskimääräistä enemmän lunta ja lumen vesiarvot olivat korkeita. Aurinkoisen ja sateettoman sään sekä yöpakkasten ansiosta tulvahuippu jakaantui melko pitkälle aikavälille ja oli suuruudeltaan keskimääräisen tulvan tasoa. Lisäksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvia pienennettiin onnistuneesti tekojärvien avulla. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Keski-Pohjanmaalla ja Ähtävänjoen latvoilla oli vielä huhtikuun lopussakin melko paljon lunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum