Aluehallintovirasto

Rörelse, kreativitet och teknologi - Finlandsmodellen skapar mer möjligheter för fritidsaktiviteter

Dela

Finlandsmodellen hjälper alla barn och unga att hitta en angenäm hobby.

Regionförvaltningsverken har nationellt beviljat 6,4 miljoner euro i understöd för att genomföra Finlandsmodellens pilotprojekt. Totalt 112 kommuner beviljades understöd. Inom verksamheten understöddes mer än 1 000 skolor och över 200 000 elever. Syftet med understödet är att ge alla barn och unga möjlighet att ha en meningsfull och avgiftsfri hobby i samband med skoldagen. Vid valet av hobbymöjligheterna hörde man barns och ungas önskemål om hobbyinnehållet.

Utgångspunkten för fritidsaktiviteter enligt Finlandsmodellen är att skapa fritidsaktiviteter som utgår från barns och ungas egna önskemål. Barn och unga kan dessutom tas med och planera innehållet. Under vårterminen 2021 är målet att samla erfarenheter och rutiner utgående från vilka Finlandsmodellen i fortsättningen kan befästas till en bestående verksamhet i kommunerna.

Hörandet av barn och unga gjordes i många kommuner med hjälp av skolelevenkäten som samordnades av undervisnings- och kulturministeriet. Enligt enkäten har 80 procent av barnen och ungdomarna en hobby. Det betyder att var femte barn eller ungdom är utan en hobby. Av dem skulle emellertid 63 procent vilja ha någon hobby. Syftet med Finlandsmodellen är att utveckla till exempel så kallad uppsökande hobbyverksamhet som hjälper att hitta en för individen angenäm hobby. De populäraste hobbyönskemålen var parkour, bildkonst samt film och animation. I enkäten fanns 76 hobbyalternativ.

Mer information om skolelevenkäten finns på undervisnings- och kulturministeriets webbsidor

Enligt hörandet av barn och unga ordnas olika slags klubbar runt om i Finland. Bland innehållet i klubbarna finns allt mellan film och djurskötsel. Också olika teman med anknytning till motion, sport och natur var populära hobbyinnehåll. Klubbarna ordnas i samband med skoldagen och ansvaret för att ordna dem tillsammans med kommunerna ligger hos idrottsföreningar, kulturella aktörer, ungdomsorganisationer och privata aktörer.

Specialunderstöd till kommunerna för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Totalt delades 6 409 100 euro ut för att genomföra Finlandsmodellen. De beviljade understöden fördelades enligt följande:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 28 sökande beviljades totalt 2 586 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 14 sökande beviljades totalt 500 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland: 5 sökande beviljades totalt 90 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 13 sökande beviljades totalt 596 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 34 sökande beviljades totalt 1 877 100 euro.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 18 sökande beviljades totalt 760 000 euro.

Samtliga beviljade understöd

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Chef för kulturenheten Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537, kristian.abacka@rfv.fi

Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka@rfv.fi

Överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538, kristiina.kontiainen@rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Henri Alho, tfn 0295 016 517, henri.alho@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland

Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396, kai-matti.joona@rfv.fi

Planerare Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383, susanna.lammassaari@rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Överinspektör för undervisningsväsendet Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077, lea.karjomaa@rfv.fi

Planerare Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085, elli-noora.rinne@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848, emilia.piitulainen@rfv.fi

Överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813, elsa.mantere@rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Överinspektör för biblioteksväsendet Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552, merja.kummala-mustonen@rfv.fi

Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663, ulla.silventoinen@rfv.fi

Överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Nya anvisningar och metoder för bekämpning av coronan (Västra och Inre Finland)1.3.2021 13:28:59 EETTiedote

Förekomsten av coronaviruset varierar mycket mellan olika regioner i olika delar av Finland. De grundläggande orsakerna till de regionala skillnaderna är naturliga, dvs. utvecklingen under lång tid när boendet och arbetsplatserna har koncentrerats till städerna samt regional differentiering. Kontakterna människor emellan avgör om sjukdomsspridningen fortsätter eller avstannar. På torsdagen i förra veckan den 25 februari vidtog regeringen kraftiga åtgärder för att stävja epidemin.

Koronan torjuntaan uusia ohjeita ja uusia keinoja (Länsi- ja Sisä-Suomi)1.3.2021 13:10:30 EETTiedote

Koronaviruksen ilmaantuvuus vaihtelee paljon alueittain eri osissa Suomea. Perussyyt alueellisiin eroihin ovat luonnollisia eli pitkän ajan kehitys asumisen ja työpaikkojen keskityttyä kaupunkeihin ja monenlainen alueellinen eriytyminen. Ihmiskontaktit ratkaisevat taudin etenemisen tai hidastumisen. Hallitus ryhtyi viime viikon torstaina 25.2. voimallisiin toimiin epidemian hillitsemiseksi.

Itä-Suomen aluehallintoviraston uudet yhteystiedot1.3.2021 13:00:00 EETTiedote

Kirjepostin käsittely keskittyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikkaan Hämeenlinnaan. Samalla muuttuvat Itä-Suomen aluehallintoviraston posti- ja käyntiosoite. Uudet osoitteemme 1.3.2021 alkaen Itä-Suomen aluehallintoviraston uusi postiosoite on PL 2, 13035 AVI työsuojelun vastuualueen uusi postiosoite on PL 8, 13035 AVI 15.3. alkaen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikan uusi käyntiosoite on Raatihuoneenkatu 5, 6. krs, Mikkeli. Kuopion ja Joensuun toimipaikkojen käyntiosoitteet eivät muutu. Asian käsittely sujuu nopeammin, kun asiakirjoja lähettäessäsi huomioit seuraavat seikat: Osoita kirje vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn). Lähetä kirje aluehallintoviraston PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteisiin). Mainitse asiakirjan alussa aluehallintoviraston diaarinumero, joka on selvitys-, lausunto- yms. pyynnössä. Kun olet lähettämässä kirjepostia aluehallintovirastoon, tarkista viraston ajantasainen PL-osoite

Nya kontaktuppgifter för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 1.3.20211.3.2021 13:00:00 EETTiedote

Brevhanteringen koncentreras till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor i Tavastehus. Samtidigt ändras regionförvaltningsverkets postadresser. Våra nya adresser Från och med den 1 mars 2021 är Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands nya postadress PB 4, 13035 AVI nya postadress till ansvarsområdet för arbetarskyddet PB 9, 13035 AVI Besöksadresserna till kontoren ändras inte. Behandlingen av ärendet försnabbas om du beaktar följande då handlingarna skickas: Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen). Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna). Ange i början av dokumentet regionförvaltningsverkets diarienummer som finns i begäran om utredning, utlåtande eller motsvarande. När du vill skicka brev per post till regionförvaltningsverket, kontrollera den aktuella PB-adressen på våra webbsidor https://avi.fi/sv/kontaktuppgifter Mer information Projektche

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum