Suomen Akatemia

RSF fattade beslut om projekt som finansieras i 2019

Dela

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har fattat beslut den 19 juni 2019 om nya projekt som ska finansieras. Finansiering beviljades totalt cirka 51 miljoner euro inom fyra program. RSF valde tolv konsortier, d.v.s. projekthelheter, för att delta i dessa program. I projekten betonas långsiktig forskning, som sträver efter att finna lösningar på betydande utmaningar i samhället.

Tre konsortier togs med i varje program som är:

-       Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES)

-       Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER)

-       Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT)

-       Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD)

Alla program är nya och fungerar fram till 2025.

Programutlysningen skedde i två steg. De finansierade konsortier valdes utifrån de konsortier som inbjöds till andra steget.

I det andra steget behandlades alla ansökningar i två olika paneler.Den ena panelen fokuserade på ansöknigarnas vetenskapliga kvalitet, medan den andra koncentrerade sig på deras samhälleliga genomslag.Rådets helhetsbedömning baserar sig på bedömningsutlåtandena och programmets mål.Kriterier för att bli utvald var forskningens kvalitet, samhällelig relevans och samhälleligt genomslag.

Konsortieansökningar som utvaldes till det andra steget höll hög vetenskaplig kvalitet.Enligt Kimmo Nuotio, ordförandet för rådet för strategisk forskning, var alla projekt också samhälleligt betydande.”Rådet har bedömt ansökningarna inlämnat i de fyra olika program och bestämt att finansiera tre konsortier i varje program.De finansierade konsortier är högklassiga och utgör en meningsfull programhelhet”, säger Nuotio.Det nya rådet som startade i början av året är nöjd på att projekten är starkt mångvetenskapliga.

Finansierade projekt inom strategisk forskning.

Mer information

  • Beskrivning av program och projekt
  • Information om finansiering inom strategisk forskning
  • Lista över finansierade projekt
  • Ordförandet för rådet för strategisk forskning, professor Kimmo Nuotio, tfn 029 4122 013, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi
  • IMPRES: vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • STEER: vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • CULT: vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 029 533 5064, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • FOOD: vetenskapsrådgivare Joona Lehtomäki, tfn 029 533 5121, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Kontakter

Finlands Akademi, kommunikationen
Veera Lyytikäinen
kommunikationsplanerare
tfn 0295 335 152
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Bilder

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019. En del av Akademins stöd till forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Laatu, vaikuttavuus ja tieteen uudistuminen Suomen Akatemian jakaman rahoituksen kulmakivinä24.6.2020 10:29:11 EESTTiedote

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2019 haussa 219 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 263 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 67 akatemiatutkijan, 107 tutkijatohtorin ja 12 kliinisen tutkijan tehtävään. Yhteensä tutkimuksen toimikunnat myönsivät rahoitusta 173,6 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Rahoituksen saaneista naisia oli 42 prosenttia.

Vetenskaplig kvalitet, genomslag och förnyelse hörnstenar i Finlands Akademis finansieringsbeslut24.6.2020 10:29:11 EESTTiedote

Finlands Akademis septemberutlysningen 2019 ledde till finansieringsbeslut för 219 akademiprojekt som omfattar totalt 263 delprojekt. Dessutom beviljade Akademin finansiering för 67 anställningar som akademiforskare, 107 anställningar som forskardoktor och 12 anställningar som klinisk forskare. Forskningsrådens finansiering riktades brett mot olika ämnesområden och uppgick sammantaget till 173,6 miljoner euro. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 42 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum