SDP EDUSKUNTA

Ryhmäpuheenvuoro: kansanedustaja Kim Berg Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Jaa

Vaasalainen SDP:n kansanedustaja Kim Berg piti Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta lähetekeskusteli valtionneuvoston selonteon kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

SDP:n vaasalainen kansanedustaja Kim Berg piti eduskuntaryhmänsä ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta keskusteli valtioneuvoston selonteosta kotoustumisen edistämisen uudistamistarpeista. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)
SDP:n vaasalainen kansanedustaja Kim Berg piti eduskuntaryhmänsä ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta keskusteli valtioneuvoston selonteosta kotoustumisen edistämisen uudistamistarpeista. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)

Arvoisa puhemies!

Kun tammikuussa 2019 maahanmuuttajien kotoutuminen oli edellisen kerran päätösasiana tässä salissa, päätyivät kansanedustajat yksimieliseen kymmenen kohdan kannanottoon. Tahtotila oli tehostaa ja nopeuttaa kotoutumista sekä lisätä sen vaikuttavuutta.

Tarkastusvaliokunnan mietintöä edelsi kolmen vuoden perinpohjainen selvitys- ja valmistelutyö; kaksi tilattua tutkimusta sekä viidenkymmenen asiantuntijatahon kuulemiset. Nyt selonteko antaa käytännön vastauksia eduskunnan yksimielisiin kannanottoihin. Ja hetkellä, jossa teot eivät voisi olla tarkemmin ajoitettuja kuin nyt; Afganistanin ja Euroopan lähialueiden kärjistyneiden konfliktien seurauksena.

Arvoisa puhemies, Ärade talman

Toimiva kotouttaminen on hallitun maahanmuuttopolitiikan kulmakivi. On pidettävä huolta siitä, ettei kahden kerroksen väkeä pääse syntymään hallitsemattoman maahanmuuton ja tehottoman kotouttamisen varjolla.

Utgångspunkten i denna reform är att integrationen effektiviseras på ett sätt som gör det möjligt att beakta invandrarnas olika behov och utveckla kompetensen så att den motsvarar de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället.
/
Esitettyjen uudistusten lähtökohtana on kotoutumisen tehostaminen tavalla, joka mahdollistaa maahanmuuttajien erilaisten tarpeiden huomioimisen sekä osaamisen kehittämisen vastaamaan yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Esitys tunnistaa, että maahanmuuttajat ovat erilaisia. Heillä on erilaiset valmiudet ja lähtötilanteet tullessaan Suomeen. On koottava moniammatillisia ja laaja-alaisia palveluita yhteen niin, että ne vastaavat yksilöllisiin tarpeisiin. Avainasemassa on kotoutumissuunnitelma, joka tekee kotoutumisesta nykyistä sujuvampaa. Näin selkeytetään ja aikaistetaan kotoutumisen kannalta tärkeän alkuvaiheen palvelukokonaisuutta.

Viranomaisilla on lainsäädännöllinen vastuu kotoutumispalveluiden järjestämisestä, jota järjestöjen toiminta täydentää. Järjestöt ovat tärkeitä, koska ne pystyvät tarjoamaan palveluita monikielisesti, matalalla kynnyksellä ja luomaan kontakteja paikallisiin yhteisöihin.

Arvoisa puhemies! Ärade talman

VATT:n selvitykset osoittavat, että onnistunut kotouttamispolitiikka kohentaa sekä maahanmuuttajien että suomalaisten taloudellista hyvinvointia. Kotouttamissuunnitelmat nostivat maahanmuuttajien tuloja lähes puolella 10 vuodessa ja vähensivät reilusti heidän saamiaan tulonsiirtoja. Tämä on yksi niistä tilastoista, jotka osoittavat kotoutumispolitiikan tärkeyden.

Täytyy muistaa, että kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi: yksilöille suunnattujen palveluiden rinnalla on välttämätöntä vahvistaa myös yhteiskunnan vastaanottavuutta. Siksi hallitus valmistelee rasismin vastaista ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaa, johon on kerätty hallituksen toimenpiteet rasismin ja syrjinnän torjumiseksi sekä hyvien väestösuhteiden edistämiseksi.

Samtidigt måste man konstatera att integrationen ur såväl samhällets som individens synvinkel inte bara bör betraktas som en rättighet, utan också som en skyldighet.
/
Samalla on todettava, että sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta kotouttamista ei pidä pitää vain oikeutena, vaan myös velvollisuutena. Maahanmuuttajan omalla aktiivisuudella on kotoutumiselle suuri merkitys; hänellä on myös velvollisuus noudattaa kotoutumissuunnitelmaansa. Jos sovittuja velvollisuuksia ei noudateta, voidaan oikeutta työttömyysetuuteen rajoittaa tai toimeentulotukea on voitava alentaa.

Arvoisa puhemies!

Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyys jää lähes 20 prosenttiyksikköä suomalaistaustaisten työllisyydestä. Monilla naisilla on korkea-asteen tutkinto, mutta he eivät työllisty. Toisaalta vähän koulutettujen osuus on selvästi suurempi kuin suomalaistaustaisten naisten keskuudessa. Maahanmuuttajanaiset ovat kotoutumisen edistämisen keskeinen kohderyhmä. Tavoitteena on, että työvoiman ulkopuolella olevat maahanmuuttajat, myös kotona lapsiaan hoitavat naiset, tavoitettaisiin paremmin ja heille olisi tarjolla elämäntilanteeseen sopivaa kielikoulutuksen ja lastenhoidon yhdistävää koulutusta.

Arvoisa puhemies!

Kotoutumisen onnistuminen on yhteiskunnallemme erittäin tärkeää. Siihen tarvitaan riittävä rahoitus, tehokkaat toimenpiteet ja riittävän pitkä seuranta sekä valmius, saatujen kokemusten sekä tutkimushavaintojen valossa, kehittää toimintaa yli hallitus- ja eduskuntakausien. Kiitos pääministeri Sanna Marinin hallitukselle ja työministeri Tuula Haataiselle kunnianhimoisesta otteesta parantaa kotoutumisen edellytyksiä Suomessa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

SDP:n vaasalainen kansanedustaja Kim Berg piti eduskuntaryhmänsä ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta keskusteli valtioneuvoston selonteosta kotoustumisen edistämisen uudistamistarpeista. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)
SDP:n vaasalainen kansanedustaja Kim Berg piti eduskuntaryhmänsä ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta keskusteli valtioneuvoston selonteosta kotoustumisen edistämisen uudistamistarpeista. (Kuva: Jukka-Pekka Flander)
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Niina Malm: Kaikenlaisille perheille vapautta perhevapaauudistuksen myötä22.9.2021 08:06:38 EEST | Tiedote

Perhevapaauudistus on ottamassa tärkeitä askeleita eteenpäin, joiden avulla pystymme tukemaan perheitä erilaisissa tilanteissa sekä tasa-arvon kehittymistä niin työssä kuin vapaalla. Siinä missä uudistus tasaa miesten roolia perheen kasvun äärellä tuo se naisille kaivatun avun palkkatasa-arvon kehittymisessä. Naisen euron arvo oli 84 senttiä vuonna 2020. Uudistuksen avulla saadaan naisten ja miesten palkkaeroja sekä kerääntyviä eläkkeitä tasa-arvoisemmiksi. -Olen erityisen iloinen perhevapaauudistuksen etenemisestä. Toimiessani pääluottamusmiehenä sain usein kuulla toiveita miehiltä, kuinka he haluaisivat viettää enemmän aikaa kotona vauva-aikana. Muun muassa näihin olemme saamassa nyt mahdollisuuksia ja helpotuksia uudistuksen myötä, Malm toteaa. Uudistuksella halutaan lisää joustavuutta perheiden tueksi. Perheet kaipaavat nykypäivänä erilaisia tukimalleja, joihin voi vaikuttaa esimerkiksi vanhempien mahdollinen vuorotyö tai opiskelut. Perhevapaauudistus tukee monimuotoisten perheiden

SDP:n Heidi Viljanen: Perhevapaauudistus lisää lasten ja perheiden hyvinvointia21.9.2021 15:39:41 EEST | Tiedote

Sanna Marinin hallituksen perhevapaauudistus on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Perhevapaauudistus edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, jolla on myönteisiä vaikutuksia sekä perheisiin että työelämään. Kansanedustaja Heidi Viljanen näkee uudistuksen tarpeellisena, jotta yhteiskunta voi kehittyä tasa-arvoisemmaksi. Vuonna 2020 naisten osuus kaikista käytetyistä vanhempainpäivärahapäivistä oli 89 prosenttia. - Perhevapaauudistus kannustaa lapsen molempia vanhempia pitämään vanhempainvapaita. Nykyään on kovin yleistä, että vapaita pitävät suurimmaksi osaksi äidit, ja siksi myös työnantajavaikutukset ovat suuremmat naisvaltaisilla aloilla. Uudistus tukee myös asenneilmapiirin muutosta. Perhevapaauudistus antaa työkaluja siihen, että sekä vanhemmat että erilaiset perheet ovat tasa-arvoisemmassa asemassa. On toivottavaa, että vapaita pitävät lapsen molemmat vanhemmat. - Uudistuksen tultua voimaan, työpaikoilla on keskeinen rooli siinä, miten perhevapaa lopulta onnistuu. Työ

SDP:n ryhmäpuheenvuoro sisäisen turvallisuuden selonteosta21.9.2021 14:20:00 EEST | Tiedote

Eveliina Heinäluoma korostaa SDP:n ryhmäpuheenvuorossa eheän ja toimintakykyisen yhteiskunnan merkitystä. Suomi on suurista haasteista huolimatta suurelle enemmistölle turvallinen maa ja näin tulee olla jatkossakin. Tämän toteutumiseksi SDP haluaa nostaa poliisien määrän hallitusohjelman määrittämälle tasolle sekä turvata poliisin pitkäjänteisen rahoituksen, joka huomioi monimutkaistuvan toimintakentän.

SDP:n Paula Werning: Perhevapaauudistus edistää tasa-arvoa merkittävästi21.9.2021 14:17:25 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää hallituksen perhevapaauudistusta merkittävänä saavutuksena. Uudistus toteutuu vihdoin yli 20 vuoden pohdinnan jälkeen tavoitteena astua voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksella pyritään lisäämään tasa-arvoa niin perheiden arjessa kuin työelämässäkin. - Perhevapaat eivät ole jakautuneet perheissä tasan, sillä naiset ovat perheissä käyttäneet valtaosan vapaista. Tällä on ollut heikentävä vaikutus naisten asemaan työelämässä, toimeentulo on ollut katkolla monesti useampaan kertaan, työssä eteneminen on ollut haasteellista ja eläkekertymää ei tule. Perhevapaauudistuksella onkin tavoitteena saada aikaiseksi perheiden sisäisen lastenhoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken, Werning toteaa. Järjestelmää joustavoitetaan niin että perhevapaita voivat käyttää tasapuolisesti molemmat vanhemmat. Lisäksi niitä voi käyttää aiempaa useammassa osassa tai osa-aikaisesti. - Tarkoitus on helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, kun samalla

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Kuulonkuntoutuksen asemaa vahvistettava21.9.2021 11:09:17 EEST | Tiedote

Tällä viikolla vietämme Muistiviikkoa ja 21.9. on kansainvälinen muistipäivä. Viikon teemana on ”Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa” ja Muistiliitto haluaa nostaa esiin erityisesti läsnäolon ja läheisyyden merkityksen. Kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa tarvitaan myös kuuloaistia. -Kuulon ja muistin yhteydet ovat yhä kasvavan huomion kohteena ja kuulovika voidaankin tutkimusten perusteella nähdä muistisairauksiin liittyviä kognitiivisia oireita lisäävänä tekijänä, sanoo kansanedustaja ja Muistiliiton puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). -Toisaalta muistihäiriöt ja kuulo-ongelmat saatetaan myös sotkea toisiinsa, jolloin kuulo-ongelma saatetaan tulkita kognitiiviseksi, kun ikäihminen ei reagoi, Mäkisalo-Ropponen jatkaa. -Iän myötä tulevan kuulonaleneman vaikutuksia ei tunnisteta meillä riittävästi yksilön tai yhteiskunnan tasolla. Ikääntyneellä hoitamaton kuulovika lisää esimerkiksi henkilön masennus-, yksinäisyys-, ja kaatumisriskiä, Mäkisalo-Ropponen sanoo. Esimer

SDP:n Eveliina Heinäluoma: HKL:n toiminta selvitettävä pikaisesti20.9.2021 16:18:25 EEST | Tiedote

Helsingin raidetyöntekijät ry sekä Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys ovat jättäneet poliisille tutkintapyynnön siitä, antoiko HKL työntekijöille väärän kuvan liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Kevättalvella 2021 käydyissä YT-neuvotteluissa tehdyt suunnitelmat ja muut asiakirjat eivät ole yhdistysten mielestä päteviä. Tahojen mukaan työnantaja on jättänyt tuolloin kertomatta mahdollisesta muutoksesta. - Työntekijöiden näkökulmasta on tärkeää, että asia selvitetään nopeasti. Avoimuuden noudattaminen on erittäin tärkeää luottamuksen kannalta. Työntekijöiden huolen pitää tulla kuulluksi, painottaa Eveliina Heinäluoma. Helsingin kaupunginhallitus päätti HKL:n liikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 13.9. Yhtiöittäminen on tullut ajankohtaiseksi seudullisen raideliikenteen kasvun myötä. Länsimetro laajensi alun perin metroliikennettä Helsingistä Espooseen ja jatkossa pikaraitiotiet ylittävät sujuvasti kuntarajat pääkaupunkiseudulla. - Henkilöstön asema on pyritty varmistamaan poliittis

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme