Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Rymdens huvudstad är finsk mästare i kommunal marknadsföring

Dela

Seinäjoki stad har vunnit finska mästerskapet i kommunal marknadsföring med kampanjen ”Rymdens huvudstad”. Kolari kommun fick silver för marknadsföringen av kommunens byar, och brons gick till Lahtis stad för stadsdirektörsrekryteringen med miljötema.

Kommunförbundet informerar 22.5.2019

Rymdens huvudstad är finsk mästare i kommunal marknadsföring

Seinäjoki stad har vunnit finska mästerskapet i kommunal marknadsföring med kampanjen ”Rymdens huvudstad”. Kolari kommun fick silver för marknadsföringen av kommunens byar, och brons gick till Lahtis stad för stadsdirektörsrekryteringen med miljötema.

Juryn delade också ut två hederspriser. Soini kommun fick en utmärkelse för sitt varumärkesarbete i anslutning till återvinning och Kuuma-regionens affärsverk för sin internationella marknadsföring av näringslivet. I årets FM deltog 47 kampanjer inom kommunal och regional marknadsföring. Tävlingen är en del av samarbetsnätverket för kommunal marknadsföring Piiri, som Kommunförbundet samordnar.

- Den höga nivån på tävlingsbidragen visar att det finns yrkeskompetens och mod inom kommunernas marknadsföring. Samtliga tävlingsbidrag väcker uppmärksamhet, framhäver aktuella teman och regionernas egna styrkor. I bedömningen lades särskild vikt vid marknadsföringens långsiktighet och resultat, säger juryns ordförande Maira Kettunen, kommunikationsdirektör vid Kommunförbundet.

Rymd, tystnad och miljö som teman

Temat Rymdens huvudstad, som Seinäjoki utvecklat, har lockat med sig många lokala aktörer för att förverkliga de möjligheter inom turism, det vardagliga livet och företagande som ordleken för med sig. Resultaten från städernas imageundersökningar pekar på resultaten av marknadsföringen i Seinäjoki, och denna uppfattning konkretiseras i vardagsverksamheten. I samband med kampanjen rekryterades även en så kallad ”taivastelija” som högtflygande och djärvt utforskade området och lyfte fram dess möjligheter på ett nytt sätt.

Kolari kommun, dess företag och invånare valde att lyfta fram sådana byar i kommunen som vid sidan av Ylläs turistcentrum kanske inte får några turister alls.

Byagemenskaperna deltog ivrigt med sina egna starka sidor i utvecklingen av evenemang och tjänster. Enligt juryn är även tystnad och närhet till naturen faktorer som lockar allt mer utöver den aktiva verksamheten, och dessa faktorer kan kommunen på ett stilfullt sätt lyfta fram i sin gemensamma marknadsföring.

Lahtis fortsätter konsekvent att profilera sig som en miljöstad. Temat lyftes också fram i urvalsprocessen för den nya stadsdirektören. Juryn berömde marknadsföringen i samband med rekryteringen, den strategiskt stilfulla diskussionen som marknadsföringsmetod i anslutning till diskussionen samt det lämpliga valet av målgrupp och media för ämnet. Även Piiris samarbetspartner Sanoma och Kuntalehti valde att ge Lahtiskampanjen tävlingens mediapris.

Samarbete och samhörighet

Soini kommun, som fick ett hedersomnämnande, utvecklar en naturnära kommunprofil med en återvinningsidé om plastförpackningar som en central del av marknadsföringen. Temat är aktuellt, och tack vare sociala medier fungerar också kommunikationen på ett tidsenligt sätt, med tyngdpunkt på gemenskap och ansvar för miljön.

Det andra hedersomnämnandet gavs till kommunernas affärsverk i Kuuma-regionen. Regionen som består av tio kommuner utanför huvudstadsregionen har inlett ett strategiskt marknadsföringsarbete för krävande internationella målgrupper. Samarbetet har enligt juryns åsikt åstadkommit en tydlig och trovärdig helhetsbild av områdets utbud.

Piiri-nätverket stöder kommunal marknadsföring

Priserna i FM i kommunal marknadsföring delades ut onsdagen den 22 maj i Esbo under Piiris evenemang för kommunal marknadsföring. Vid utbildningsevenemanget för kommunal och regional marknadsföring presenterades bland annat Esbos marknadsföring och FM-tävlingens tolv finalister. 

FM i kommunal marknadsföring ordnades nu för fjortonde gången. Genom åren har redan omkring 600 marknadsföringsprocesser eller marknadsföringskampanjer deltagit, bland annat inom näringslivet, turism och marknadsföring för att locka invånare och personalkommunikation. Målet är att framhäva marknadsföringens betydelse som stöd för regionens livskraft och utveckling samt att ge hela kommunsektorn goda praktiska exempel på välgjord marknadsföring.

FM-tävlingen i kommunal marknadsföring hör till utvecklandet av kommunsektorns marknadsföringskompetens inom nätverket Piiri, som bildats av Finlands Kommunförbund, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf. Piiri är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk för kommunerna och regionerna. Samarbetsparter i nätverket är Helsingin Sanomat, Otavamedia, Kuntalehti och Kommuntorget.

Årets jury bestod av Sanna Laakkio, verksamhetsledare för MARK Finlands Marknadsförbund, Jaakko Helenius, verksamhetsledare för SEKES ry, Hannu Komu, verksamhetsledare för FFTO rf, Teemu Moilanen, överlärare vid yrkeshögskolan Haaga-Helia, Kirsi Norros, kommunikationsdirektör vid Finlands miljöcentral, Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation vid Kommunförbundet och Maira Kettunen, kommunikationsdirektör vid Kommunförbundet.

Närmare upplysningar:
Eija Rautiainen, marknadsföringschef, 045 316 1600
Jari Seppälä, sakkunnig i kommunikation, 050 66 743


FM i kommunal marknadsföring 2019, resultat
Guld: Seinäjoki stad, Avaruuden pääkaupunki + taivastelija
Silver: Kolari kommun, Kylien Kolari
Brons: Lahtis stad, #näkemyskaupungista
Hedersomnämnanden:
Soini kommun, Muovisampo
Kuuma-regionens affärsverk och Teknologiakeskus TechVilla Oy, Boring – Helsinki Ring of Industry

I bilder:

Seinäjoki
Tytti Kettula
Anu Männikkö
Krista Rintala
Tuula Lahti

Kolari
Jyrki Vaattovaara

Lahti
Eero Larvus
Heini Moisio

Kontakter

Bilder

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunerna lättade över återställda statsandelar – löser dock inte krisen i kommunekonomin17.9.2019 20:40:05 EESTTiedote

Enligt regeringens beslut i budgetmanglingen kommer statsandelarna till kommunerna nästa år att växa med 1,1 miljarder euro. För kommunerna är det en stor lättnad att de återfår statsandelar. Ökningarna har att göra med att nedskärningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör och att staten står för en del av kostnadsökningen inom den kommunala basservicen.

Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupps ställningstagande: Kommunernas skatteredovisningssystem måste ses över och bli mer förutsägbart - Kommunförbundet kräver omedelbara åtgärder10.9.2019 12:47:16 EESTTiedote

Den stadspolitiska arbetsgruppen yrkar på en omstrukturering av kommunernas skatteredovisningssystem som skulle förbättra prognostiseringen och skapa en pålitlig modell för ett jämnare årligt inflöde av skatteinkomster för kommunerna. Utvecklingen av systemet bör inledas omedelbart och det är nödvändigt att Kommunförbundets sakkunniga medverkar i beredningen. Målet bör vara en ny skatteredovisningsmodell med hjälp av vilken en jämn skatteinkomst kan beräknas för kommunerna redan när budgetarna för år 2021 planeras. Beredningen av skatteredovisningsreformerna borde utföras i samarbete också med skattetagarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum