Finanssivalvonta

S-Banken Abp påförs en påföljdsavgift på 1 650 000 euro för försummelse att upptäcka misstänkta transaktioner

Dela

Finansinspektionen har påfört S-Banken Abp en påföljdsavgift på 1 650 000 euro. Mellan juli 2016 och november 2018 har banken försummat att ordna övervakningen av sina kunders handel på det sätt som förutsätts i EU:s förordning om marknadsmissbruk.

Enligt artikel 16 i förordningen om marknadsmissbruk ska en tillhandahållare av investeringstjänster införa effektiva arrangemang, system och förfaranden för att upptäcka misstänkta handelsorder och transaktioner så att tillhandahållaren kan rapportera dem till Finansinspektionen. Förordningen trädde i kraft den 3 juli 2016.

S-Banken Abp:s övervakning av handeln baserade sig på en helhet bestående av interna riktlinjer, övervakning som utförs av personalen och utbildning. Banken använde inte ett automatiserat övervakningssystem för handeln.

S-Banken Abp genomförde 2016–2018 årligen i genomsnitt 680 000 transaktioner på Nasdaq Helsinki Oy:s aktiemarknad. I sitt beslut anser Finansinspektionen att ett upplägg som baserade sig på bankpersonalens övervakning och som dessutom hade allvarliga brister inte uppfyllde kraven i regleringen på grund av det stora antalet transaktioner.

Finansinspektionen har påfört en påföljdsavgift för försummelserna. Påföljdsavgiften bestäms på basis av en samlad bedömning som tar hänsyn till bland annat försummelsens art, omfattning och varaktighet. Här har uppmärksamhet fästs framför allt vid att S-Banken Abp har gjort sig skyldig åtminstone till grov oaktsamhet och att banken har erhållit ekonomisk vinning av försummelsen då den inte har investerat i ett automatiserat övervakningssystem för handeln. Det har vidare beaktats att bankens försummelse har försämrat Finansinspektionens förutsättningar att utöva tillsyn över marknadsmissbruk, att försummelsen varit långvarig och att Finansinspektionen också i december 2019 har påfört banken en påföljdsavgift (Pressmeddelande 18.12.2019).

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Banken har rätt att överklaga beslutet av den 13 september 2021 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Ytterligare upplysningar lämnas av

chefen för juridiska enheten Tero Kurenmaa. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilagor

Beslut (pdf, på finska)

Tillsynsmeddelande 16.12.2019: Temabedömning om anordnande av övervakningen gällande misstänkta transaktioner och handelsorder hos tillhandahållare av investeringstjänster

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Finnish financial sector is stable - economy is recovering but risks remain high14.9.2021 10:00:00 EEST | Press release

The Finnish financial sector remained stable in the first half of 2021. Economic recovery and investment market developments supported the profitability of the Finnish financial sector. The pandemic continues to perpetuate uncertainty in the economy and financial markets. For this reason, it is important that the capital position and liquidity of the financial sector remain strong.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum