Aluehallintovirasto

Säkra avstånd måste garanteras i kund- och verksamhetsutrymmen i Mellersta Österbotten (förutom i Reisjärvi)

Dela

Till följd av att coronaläget har försämrats i Mellersta Österbotten har Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i dag den 21 maj på basis av den bedömning som Soite gjort fattat ett beslut enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar som innebär att säkra avstånd måste garanteras i kund- och verksamhetsutrymmen. Beslutet gäller inomhusutrymmen som används för samtidig vistelse av fler än 10 personer, avgränsade utomhusutrymmen som används för syften som riktar sig till fler än 50 personer samtidigt samt utrymmen som används för verksamhet som avses i 58 g § 4 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar oberoende av antalet kunder eller deltagare i verksamheten.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har idag meddelat ett beslut med ett föreläggande enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Föreläggandet är i kraft under tiden 22.5–4.6.2021.

Enligt uppgifterna från Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt 18.5.2021 har områdets covid-19-läge snabbt försämrats under de senaste veckorna. Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har 11.5.2021 övergått från epidemins basnivå till accelerationsfasen och 16.5.2021 vidare till samhällsspridningsfasen. Under de senaste 7 dygnen har det inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt konstaterats sammanlagt 104 fall av coronavirussmitta. Incidensen under 14 dygn är 200/100 000 (läget 20.5.2021). Det har tagits rikligt med laboratorieprover, vilket har gjort laboratorieanalyseringen överbelastad. Av coronavirusproven är ca 2,9 % positiva.

För närvarande är coronafallen särskilt koncentrerade till barn och unga. Smittan sprider sig i familjekretsen, i hobbyer och i skolor. För närvarande konstateras 2/3 av smittfallen hos personer i karantän. Cirka 70 % av senaste tidens smittfall har kunnat spåras till individnivå och cirka 90 % av infektionerna kan kopplas till det utrymme eller den händelse som är smittkällan. 30 % av smittkällorna förblir alltså oklara på individnivå, vilket innebär att okända smittkällor förekommer. Under de senaste dagarna har det förekommit några smittfall i området där man inte kunnat spåra smittkedjan.Den regionala covid-19-samarbetsgruppen för myndigheterna inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har utfärdat flera rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område måste aktörerna alltså se till att användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ordnas på så sätt att närkontakter mellan personerna i realiteten kan undvikas. Beslutet gäller följande aktörer:   

  • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer  
  • enskilda näringsidkare  
  • kommuner och samkommuner  
  • religionssamfund  
  • offentligrättsliga inrättningar.  

Beslutet gäller aktörernas    

  • inomhusutrymmen som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare  
  • avgränsade utomhusutrymmen som används för syften som riktar sig till fler än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning för verksamheten i fråga verksamhetsarrangören ansvarar  
  • utrymmen som används för verksamhet som avses i 58 g 4 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar oberoende av antalet kunder eller deltagare i verksamheten.

Med närkontakt avses att människor har fysisk kontakt med varandra eller vistas ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter. Aktörerna ska utarbeta en skriftlig plan för hur de gör det möjligt för publik och kunder att undvika nära kontakter. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan utrymmena inte användas.  

Beslutet tillämpas inte på läroanstalters verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Inom Mellersta Österbottens område gäller flera lokala rekommendationer som syftar till att minska smittfallen. Utöver det här gäller regionförvaltningsverkets beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som förbjuder sammankomster med över tio personer inomhus och sammankomster med över 20 personer utomhus.

Man kan ordna tillställningar med det tillåtna deltagarantalet om de kan ordnas hälsosäkert genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner. Också i övrigt rekommenderar regionförvaltningsverket att onödiga närkontakter fortfarande undviks.

Mer information:

För media:

regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Kesän uimakausi alkaa – kuntien sivuilla oltava ajantasainen tieto yleisistä uimarannoista11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Lainsäädännön mukaan uimarannan omistajan tai haltijan – tyypillisesti kunnan – täytyy ylläpitää verkkosivuillaan keskeisiä tietoja yleisistä uimarannoista. Aluehallintovirasto kokoaa alueeltaan kuntien toimittaman yleisten uimarantojen luettelon ja näiden verkkosivuosoitteet. Valtakunnallinen luettelo julkaistaan Valviran verkkosivuilla ja toimitetaan myös Euroopan komissiolle mm. matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Muun muassa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ollaan lieventämässä ensi viikon alussa epidemiatilanteen parantumisen vuoksi - osassa Uuttamaata rajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan10.6.2021 16:56:07 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut leviämisvaiheessa olleen osan alueesta palanneen kiihtymisvaiheeseen. Tämän johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä. Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum