Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finland ändras inte

Dela

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finland fortgår efter den 11 februari 2021 likadana som de är idag: tillställningar med högst 10 personer tillåts inomhus och utomhus men också i dem ska hygien- och säkerhetsanvisningarna följas. Coronasmittläget i området kräver att vi fortsättningsvis är försiktiga och noga följer hygienanvisningarna.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har för att förebygga spridningen av coronavirussmittor den 4 februari 2021 beslutat att bibehålla sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finlands område eftersom Egentliga Finland sjukvårdsdistrikts område alltjämt befinner sig i coronaepidemins samhällsspridningsfas. Beslutet påverkades dessutom av bland annat risken för att en ny virusmutation sprids och det nationella epidemiologiska läget. Egentliga Finlands coronasamarbetsgrupp förordar att man håller sammankomstbegränsningen oförändrad.

Från och med torsdagen den 11 februari är det fortsättningsvis tillåtet att vid behov ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst 10 personer bara man till fullo och mycket noga följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Beslutet gäller tillställningar som ordnas såväl inomhus som i avgränsade områden utomhus och är i kraft till den 10 mars 2021.

Vår meddelade sammankomstbegränsning gäller offentliga tillställningar såsom marknader, konserter och idrottsmatcher med publik. Vår behörighet omfattar inte privata tillställningar, till exempel fester eller kontinuerlig serviceverksamhet såsom butiksverksamhet eller myndighetsmöten. 

Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt och kommunerna har gett rekommendationer för exempelvis användningen av munskydd och ordnande av tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden. Institutet för hälsa och välfärd påminner om att man också vid lindriga symtom ska söka sig till coronatest. Det är skäl att minnas att även om vaccineringarna har kommit igång så eliminerar det inte behovet att följa hygien- och säkerhetsanvisningarna.

För att tygla det epidemiologiska läget är det viktigt att var och en agerar på ett ansvarsfullt sätt. Genom att bete oss ansvarsfullt och följa både bestämmelserna och rekommendationerna kan vi tillsammans se till att sjukdomsläget inte förvärras under det här utdragna epidemiologiska läget.

Mer information:

Beslut om sammankomstbegränsningar (PDF)
Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förebygga coronasmitta (minedu.fi)
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (vsshp.fi)
Svar på vanliga frågor / coronavirus (rfv.fi)

Rådgivning för evenemangsarrangörer:

• tfn 0295 016 666 (mån-fre kl. 8-11.30 och 12.30-16)
• e-post: koronainfo(at)avi.fi

Mediakontakt:

• Mikael Luukanen, överdirektör, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi
• Heikki Mäki, direktör, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g mukaista tilojen sulkupäätöstä25.2.2021 16:45:00 EETTiedote

Kriittisen epidemiatilanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g mukaista päätöstä, jolla määrätään tiettyjä asiakastiloja suljettavaksi määräajaksi. Päätös kattaisi vähintään pääkaupunkiseudun kuntien alueen, ja sen olisi tarkoitus olla voimassa 1.-14.3.2021.

Begränsningen av sammankomsterna i Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt förlängs i mars24.2.2021 14:02:38 EETTiedote

Enligt bedömningar av de regionala coronagrupperna som samordnar läget behövs de nuvarande restriktionerna för sammankomster också i mars inom Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer är förbjudna inom Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt och alla motsvarande sammankomster med över 20 personer inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Det är skäl att undvika också små sammankomster alltid då det är möjligt.

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kokoontumisrajoituksia jatketaan maaliskuussa24.2.2021 14:00:00 EETTiedote

Alueellisten koronatilanneryhmien arvioiden mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat tarpeen myös maaliskuussa Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella. Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella on edelleen kielletty kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli 20 hengen vastaavat kokoontumiset. Pieniäkin kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

HUS-alueelle tartuntatautilakimuutoksen mukainen päätös – turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa24.2.2021 12:15:00 EETTiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimijoita, esimerkiksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia, varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys on voimassa 25.2.–14.3.2021 välisen ajan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum