Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finland och Satakunta skärps – sammankomster med högst sex personer är tillåtna

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland skärper sammankomstbegränsningarna inom kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta. Från och med lördag 27.2.2021 är det förbjudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över sex personer.

Statsrådet konstaterade i sitt principbeslut 25.2.2021 att det i områden som uppfyller kriterierna för spridningsfasen vid bekämpning av coronaviruset är motiverat att övergå till åtgärdsnivå två enligt social- och hälsovårdsministeriets (SHM) handlingsplan för hybridstrategin. Inom dessa områden styrs införandet av åtgärder och tilläggsåtgärder i spridningsfasen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan och kompletteringen av den. Åtgärderna på nivå två syftar särskilt till att förhindra att epidemin accelererar till följd av att virusmutationen sprids.

Egentliga Finland och Satakunta befinner sig båda i samhällsspridningsfasen. Enligt föreläggandet av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 26.2.2021 är det tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst sex (6) personer när man följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förebygga coronavirussmitta (minedu.fi). Beslutet gäller både tillställningar som ordnas inomhus och tillställningar som ordnas i avgränsade utomhusutrymmen. Bestämmelsen gäller under tiden 27.2–26.3.2021.

Regionförvaltningsverket påminner om att man ska söka sig till coronavirustest också vid smärre symtom. Även om vaccineringen har inletts, undanröjer den ännu inte behovet av att följa givna hygien- och säkerhetsanvisningar. Genom ansvarsfullt agerande och iakttagande av bestämmelserna kan vi tillsammans se till att situationen för smittsamma sjukdomar inte förvärras ytterligare.

Mer information

Beslut (på finska)

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förebygga coronavirussmitta
 (minedu.fi)

Statsrådets pressmeddelande 25.2.2021
(valtioneuvosto.fi)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
(vsshp.fi)

Satakunta sjukvårdsdistrikt
(satasairaala.fi)

Vanliga frågor/ corona
(rfv.fi)

Rådgivning till arrangörer av tillställningar

• tfn 0295 016 666 (må–fr kl. 8–11.30 och 12.30–16)
• e-post: coronainfo(at)rfv.fi 

Mediakontakt

• Mikael Luukanen, överdirektör, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi
• Heikki Mäki, direktör, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum