Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Sammankomstbegränsningarna i Kymmenedalen upphävs, kravet på säkert tvåmetersavstånd slopas i Södra Karelen

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver sammankomstbegränsningarna inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt från och med imorgon 3 september 2021. Begränsningarna i Södra Karelen lindras: från och med fredag 3 september 2021 behöver man inte heller i offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen säkerställa säkert tvåmetersavstånd för publiken, om hälsosäkerheten kan tryggas genom tillräckligt med plats i utrymmet och andra metoder.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade besluten 2 september 2021 i enlighet med rekommendationerna från de regionala coronasamordningsgrupperna som leds av Kymmenedalens och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt.

Det epidemiologiska läget i Kymmenedalen har enligt sjukvårdsdistriktets utlåtande förbättrats så mycket att sammankomstbegränsningarna inte längre är nödvändiga i området. Beslutet upphävs genast från och med imorgon fredag 3 september.

I Kymmenedalens område, som överallt i Finland, gäller emellertid fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i utrymmen för kunder och publik. Dessutom rekommenderar den regionala coronasamordningsgruppen starkt också andra rutiner som förbättrar hälsosäkerheten, till exempel användning av munskydd och undvikande av kontakt vid sammankomster.

Restriktionerna lindras i Södra Karelen

Det epidemiologiska läget belastar alltjämt hälso- och sjukvården i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Läget har enligt sjukvårdsdistriktets utlåtande emellertid ändrats så att sammankomstbegränsningarna kan lindras. Regionförvaltningsverket i Södra Finland stryker enligt coronasamordningsgruppens rekommendation det kategoriska kravet på säkert tvåmetersavstånd vid offentliga tillställningar för över tio personer i inomhusutrymmen.

Arrangören kan i stället för kravet på säkert tvåmetersavstånd säkerställa deltagarnas hälsosäkerhet vid sammankomster inomhus med andra metoder. Enligt det nya beslutet kan det vid tillställningar med mer än tio personer närvara högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänts för utrymmet eller av det tillgängliga antalet sittplatser eller ståplatser. På det sättet finns det mera plats i utrymmena och uppkomsten av köer och trängsel kan undvikas. Vid tillställningar med över 50 personer i utomhusutrymmen måste arrangören säkerställa att deltagarna kan undvika fysisk kontakt med varandra.

Vid inomhustillställningar med över 10 personer och utomhustillställningar med över 50 personer måste man dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hygienrutiner som publicerades 31 maj 2021. I anvisningarna poängteras till exempel hur viktigt det är att använda munskydd och att följa arrangörens anvisningar till deltagarna om röstanvändning och att undvika trängselsituationer. 

Dessutom förpliktas både de som ordnar tillställningar och de som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik på ett omfattande sätt av de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut träder i kraft fredagen 3 september 2021 och är i kraft till och med 24 september 2021. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt upp läget tillsammans med den regionala samordningsgruppen för coronaepidemin och ändrar begränsningarna vid behov genom nya beslut eller upphäver begränsningsbesluten om de inte längre är nödvändiga.

Begränsningshelheten för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt bedöms som bäst i den regionala coronasamordningsgruppen och om den informeras fredag 3 september 2021 i eftermiddag.

De allmänna hygienkraven för användningen av utrymmen enligt lag är i kraft i hela Finland

I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

  • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
  • kunderna och deltagarna ska ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
  • rengöringen av utrymmen och ytor ska effektiviseras
  • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser ska placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika utrymmen för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottsutrymmen, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut. För närvarande är kraven i kraft till slutet av 2021. Restaurangerna omfattas av egna skyldigheter som motsvarar kraven ovan.

Regionförvaltningsverket följer med läget med den planerade ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar och fattar vid behov nya beslut enligt lagen och det epidemiologiska läget. Också regeringens strategi och social- och hälsovårdsministeriets styrning beaktas genom att samordna dem med det regionala läget och sjukvårdsdistriktets sakkunnigutlåtande.

MER INFORMATION

FÖR MEDIA

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564
överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

(skicka sms eller be att bli uppringd)

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Poikkeusoloissa luotettavan ja selkeän mediaviestinnän merkitys on keskeinen – rokotuskattavuuden nousua edesautettava kaikin keinoin20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 16.9.2021. Kokouksessa päivitettiin alueen tilannekuva koronan ja muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Yleisradion turvallisuuspäällikkö Jyrki Guttorm kertoi valmiustoimikunnalle Ylen roolista poikkeusolojen viestinnän varmistajana.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: Tillförlitlig och tydlig mediekommunikation är av central betydelse under undantagsförhållanden – en ökning av vaccinationernas omfattning ska främjas på alla sätt20.9.2021 16:00:00 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 16.9.2021. Under mötet uppdaterades den regionala lägesbilden beträffande coronan och andra aktuella observationer. Rundradions säkerhetschef Jyrki Guttorm berättade för beredskapskommittén om Yles roll som kommunikatör under undantagsförhållandena.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Tampereen kaupungin turvaamaan Tammelan ja Tampellan alueen kotihoidon asiakasturvallisuuden ja laadun välittömästi20.9.2021 15:18:09 EEST | Tiedote

Määräyksen lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi 17.9.2021 kotihoidon epäkohdista huomautuksen Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kotihoidon toiminnasta vastaaville johtaville viranhaltijoille vastaisen toiminnan varalle. Aluehallintovirasto jatkaa alueiden kotihoidon valvontaa ja tekee asiasta myöhemmin lisäselvityspyynnön Tampereen kaupungille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum