Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland förlängs till 4 januari - tillställningar med över 10 personer förbjudna

Dela

Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt befinner sig enligt den regionala coronasamordningsgruppens senaste bedömning fortfarande i coronaepidemins samhällsspridningsfas. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger på grund av detta begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i området till och med den 4 januari.

Enligt det beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den 9 december förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus för fler än 10 (tio) personer inom Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft under tiden 15.12.2020 - 4.1.2021. Med beslutet förlängs de sammankomstbegränsningar som har gällt i området sedan den 30 november.

Sammankomster för högst 10 personer kan ordnas men i sådana fall måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner, Öppnas i en ny flik. Också av dessa sammankomster bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga bolagsstämmor och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att de ordnas på distans alltid när det är möjligt. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas.

Sammankomstbegränsningarna grundar sig på en epidemiologisk lägesbedömning och Institutet för hälsa och välfärds senaste utlåtande om rekommenderade åtgärder i epidemins olika faser. Coronauppföljningsgruppen som samordnas av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt meddelade den 7 december att området fortfarande befinner sig i epidemins samhällsspridningsfas och att det därför är nödvändigt att hålla fast vid de nuvarande begränsningarna. Om sjukdomsläget i området förändras avsevärt kan regionförvaltningsverket fatta nya beslut om begränsningen av sammankomster.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom familjefester, privat kvällssamvaro och inte heller normal, kontinuerlig serviceverksamhet. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer som var och en bör följa gällande användningen av munskydd samt tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden.

För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer och anvisningar. I det här läget är det skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.

Mer information:

Mediakontakt:

  • regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen, tfn. 0295 016 524
    Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland förlängs till 15 februari – tillställningar med över 10 personer förbjudna, även mindre bör undvikas21.1.2021 13:01:00 EETTiedote

Södra Finland Enligt den bedömning som Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts regionala coronasamordningsgrupp gjort är de nuvarande sammankomstbegränsningarna nödvändiga i distriktet även under de kommande veckorna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikts område till och med den 15 februari 2021. Det är skäl att undvika alla sammankomster alltid då det är möjligt.

Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset jatkuvat 15.2. asti – yli 10 hengen tilaisuudet kielletty, pienempiäkin tulisi välttää21.1.2021 13:00:00 EETTiedote

Etelä-Suomi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat alueella tarpeen myös tulevina viikkoina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia 15.2.2021 asti. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum