Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Satakunta är fortsatt oförändrade

Dela

Sammankomstbegränsningarna i Satakunta är fortsatt oförändrade efter den 24 februari 2021: tillställningar med högst 20 personer tillåts inomhus och utomhus men hygien- och säkerhetsanvisningarna ska följas också i dem. Coronasmittläget i området kräver att vi fortsättningsvis är försiktiga och noga följer hygienanvisningarna.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har för att förebygga spridningen av coronavirussmittor den 17 februari 2021 beslutat att hålla sammankomstbegränsningarna i Satakuntaområdet oförändrade. Satakunta som helhet är i epidemins accelerationsfas men Raumo och Norra Satakunta är i epidemins samhällsspridningsfas.

Enligt det meddelade förbudet är det fortsättningsvis tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer bara man till fullo och extremt noga följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förebygga coronavirussmitta (minedu.fi). Beslutet gäller tillställningar som ordnas både inomhus och i avgränsade områden utomhus och är i kraft 24.2.–23.3.2021.

Regionförvaltningsverkets beslut påverkades av det epidemiologiska läget i regionen men också av bland annat risken för att en ny virusmutation sprids och av det nationella epidemiologiska läget. Också Satakuntas regionala samarbetsgrupp rekommenderade i sitt möte den 11 februari att sammankomstbegränsningarna hålls oförändrade.

Våra meddelade sammankomstbegränsningar gäller offentliga tillställningar såsom idrottsmatcher med publik, marknader och konserter. Vår behörighet omfattar inte privata tillställningar, till exempel fester eller kontinuerlig serviceverksamhet såsom butiksverksamhet eller myndighetsmöten. Satakunta sjukvårdsdistrikt och kommunerna har gett rekommendationer för exempelvis användningen av munskydd och ordnande av tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förbud.

Institutet för hälsa och välfärd påminner om att man ska söka sig till coronatest vid också lindriga symtom. Det är skäl att minnas att även om vaccineringarna har kommit igång så eliminerar det inte behovet att följa hygien- och säkerhetsanvisningarna. Genom att bete oss ansvarsfullt och följa både bestämmelserna och rekommendationerna kan vi tillsammans se till att sjukdomsläget inte förvärras under det här utdragna epidemiläget.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut om sammankomstbegränsningar, 17.2.2021 (pdf)

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förebygga coronavirussmitta (minedu.fi) 

Satakunta sjukvårdsdistrikt (satasairaala.fi)

Svar på vanliga frågor / coronavirus (rfv.fi)

Rådgivning för evenemangsarrangörer:

  • tfn 0295 016 666 (mån-fre kl. 8-11.30 och 12.30-16)
  • e-post: koronainfo(at)avi.fi

Mediakontakt:

  • Mikael Luukanen, överdirektör, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi
  • Heikki Mäki, direktör, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi

    Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Raumo och Vittis - säkert avstånd ska garanteras i utrymmen som är avsedda för kunder och deltagare i verksamheten26.2.2021 18:16:29 EETTiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ålägger aktörerna inom de två kommunerna, exempelvis enskilda näringsidkare, att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och deltagare i verksamheten. Beslutet är baserat på den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft 28.2-7.3.2021.

Jokainen maahantulija ohjattava terveystarkastukseen Lapin rajanylityspaikoilla26.2.2021 18:11:43 EETTiedote

Covid19-tartuntojen leviämisen estämiseksi Lapin aluehallintovirasto määrää Rovaniemen, Kemin, Tornion, Inarin, Kittilän, Kolarin, Pellon, Sallan, Ylitornion ja Utsjoen kunnat järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan niiden alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta sekä Lapin sairaanhoitopiirin järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan Enontekiön ja Muonion kuntien alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta.

Rauma ja Huittinen – turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa26.2.2021 17:50:48 EETTiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa alueensa kahden kunnan toimijoita, esimerkiksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia, varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 28.2.-7.3.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum