Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Satakunta hålls oförändrade i november

Dela

I Satakunta ska man vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer fortsättningsvis trygga säkert avstånd och tillräcklig hygien för att förebygga att smittläget förvärras. Begränsningen av sammankomster som meddelades för oktober fortsätter i landskapet i november.

För att förebygga spridningen av coronasmitta har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland den 22 oktober 2020 beslutat att man i november i Satakunta inomhus och på avgränsade platser utomhus kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer om evenemangsarrangören kan trygga deltagarnas säkerhet.

Evenemangets säkerhet tryggas genom att man följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta. I anvisningen förutsätts till exempel att:

  • man ser till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1–2 meter mellan deltagare eller sällskap.
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd.
  • arrangören instruerar deltagarna om säkert avstånd, god handhygien och ger dem möjlighet att rengöra händerna.

Sammankomstbegränsningen i Satakunta förblir i november samma som den var i oktober. För att tygla det epidemiologiska läget är det essentiellt att varje enskild individ och evenemangsarrangör agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Sammankomstbegränsningen ovan gäller följande kommuner: Eura, Euraåminne, Harjavalta, Honkajoki, Vittis, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kumo, Sastmola, Nakkila, Påmark, Björneborg, Raumo, Siikais, Säkylä och Ulfsby.

Sjukdomsläget i Satakunta är tillsvidare bättre än i grannlandskapen

I Satakunta är det epidemiologiska läget alltjämt lugnt, även om incidensen för smitta gradvis har ökat. Merparten av smittorna härstammade från utlandet eller andra platser i Finland. I Satakuntas grannlandskap har det epidemiologiska läget utvecklats i en ogynnsam riktning.

Läget i Satakunta kan emellertid ändras snabbt eftersom befolkningen rör sig mellan de olika landskapen. Massexponeringar uppstår lätt om man inte ser till att man följer hygien- och säkerhetsanvisningarna. Genom att ta ansvar och följa bestämmelserna kan vi tillsammans se till att sjukdomsläget inte förvärras. Det är viktigt att följa myndigheternas rekommendationer.

Striktare sammankomstbegränsningar är möjliga

Om smittläget snabbt försämras i Satakunta, kan respektive kommun besluta om lokala sammankomstbegränsningar som är striktare än de begränsningar som regionförvaltningsverket har meddelat. Kommunen kan också besluta att stänga sina lokaler och ge rekommendationer för privata tillställningar och användningen av munskydd. Sjukvårdsdistriktet kan också ge rekommendationer för sitt område. Om det i flera kommuners områden eller ett helt landskap krävs striktare sammankomstbegränsningar är det regionförvaltningsverket som fattar besluten.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands beslut för Satakunta från den 22 oktober 2020 grundar sig på 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet träder i kraft den 1 november 2020. Beslutet kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar vara i kraft högst under en månad. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 22 oktober 2020 fattat ett separat beslut för Egentliga Finland. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands behörighet begränsar sig till dessa två landskap.

Mer information:

Beslut om sammankomstbegränsningarna i Satakunta, 22.10.2020

THL:s och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta, 21.9.2020 (pdf, minedu.fi)

Svar på vanliga frågor om coronaviruset (avi.fi), exempel:

Satakunnan sairaanhoitopiiri (satasairaala.fi, sidan är på finska)

Coronaepidemin: Regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (thl.fi)


Rådgivning för evenemangsarrangörer

  • Tfn 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16)
  • E-post: koronainfo(at)avi.fi

Mediakontakt:

  • Mikael Luukanen, överdirektör, regionförvaltningsverket I Sydvästra Finland, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi
  • Heikki Mäki, direktör, regionförvaltningsverket I Sydvästra Finland, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi
  • Tanja Railo, kommunikationschef, regionförvaltningsverket I Sydvästra Finland, tfn 0295 016 552, tanja.railo(at)rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Den regionala beredskapskommittén dryftade tryggandet av säsongsarbetskraft i primärproduktionen (Västra och Inre Finland)23.11.2020 16:30:00 EETTiedote

Den regionala beredskapskommittén sammanträdde den 20 november 2020 under ledning av ordföranden, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen för att samordna och koordinera coronasituationen inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Mötets expertföredrag med temat anlitande av utländsk säsongsarbetskraft i primärproduktionens näringar hölls av lantbruksrådet Kirsi Heinonen från jord- och skogsbruksministeriet.

Alueellinen valmiustoimikunta pohti kausityövoiman turvaamista alkutuotannossa (Länsi- ja Sisä-Suomi)23.11.2020 16:30:00 EETTiedote

Alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 20.11.2020 puheenjohtajan, aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla yhteensovittaakseen ja koordinoidakseen koronatilannetta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Kokouksen asiantuntijaesitelmän piti maatalousneuvos Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriöstä teemanaan ulkomaisen kausityövoiman käyttö alkutuotannon elinkeinoissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum