Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna skärps i Sydvästra Finland

Dela

Sammankomstbegränsningarna skärps i Egentliga Finland och Satakunta från och med den 3 december. Orsaken till skärpningarna är det försämrade coronavirusläget. Sammankomstbegränsningarna skiljer sig mellan landskapen.

För att förebygga spridningen av coronasmitta har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland den 2 december 2020 fattat beslut om nya sammankomstbegränsningar:

 • Egentliga Finland

  Inomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst 10 personer ordnas om man i dem följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta. (3.12. klo 9.25 rättelse: mer än > högst)

  I avgränsade områden utomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst 20 personer ordnas om man i dem följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta. (3.12. klo 9.25 rättelse: mer än > högst)

 • Satakunta

  Inomhus och i avgränsade områden utomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst 20 personer ordnas om man i dem följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta.

Försämrat läge både i regionen och hela landet


Det epidemiologiska läget i samband med coronaviruset har försämrats i hela landet. Landskapet Egentliga Finland är i upptrappningsfasen, men nära en spridningsfas. Smittorna har ökat också i Satakunta i november. Landskapet är i upptrappningsfasen, med undantag för Norra Satakunta i samhällsspridningsfasen. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland skärper sammankomstbegränsningarna på grund av det epidemiologiska läget.


För att tygla det epidemiologiska läget är det viktigt att var och en agerar på ett ansvarsfullt sätt. Genom att ta ansvar och följa bestämmelserna kan vi tillsammans se till att sjukdomsläget inte förvärras. Vi poängterar att det är viktigt att följa också kommunernas och sjukvårdsdistriktens rekommendationer.

Viktigt att följa hygienanvisningarna i tillåtna sammankomster


Om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas inom de tillåtna gränserna ska man i dem följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta. Där finns till exempel följande anvisningar:

 • man ser till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1–2 meter mellan deltagare eller sällskap.
 • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd.
 • arrangören ska anvisa deltagarna om god handhygien och ge dem möjlighet att rengöra händerna.

Besluten som Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland meddelade den 2 december 2020 grundar sig på 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten LSAVI/11435/2020 och LSAVI/11436/2020 är i kraft 3–23 december 2020.

Mer information

Beslut om sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finland (pdf)
Beslut om sammankomstbegränsningarna i Satakunta (pdf) 

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förebygga coronasmitta (minedu.fi)

Svar på vanliga frågor (rfv.fi)

Rådgivning för evenemangsarrangörer:
Tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16)
E-post: koronainfo(at)avi.fi

Mediakontakt

Mikael Luukanen, överdirektör, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi
Heikki Mäki, direktör, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Abiturienttien lähiopetus sallittava19.1.2021 16:09:18 EETTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 19.1.2021 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötapahtumien rajoitus Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa 1. helmikuuta saakka, ja Kainuussa on voimassa 20 hengen kokoontumisrajoitus 9. helmikuuta saakka. Valmiustoimikunta evästi koronakoordinaatioryhmiä, että ylioppilaskirjoituksiin ja muihin loppututkintoihin valmistava lähiopetus toisella asteella sekä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta tulisi sallia paikallisilla päätöksillä.

Goda resultat från tillsynsprogramet för småbarnspedagogiken år 2020 – år 2021 utövas tillsyn över gruppstorlekar och personaldimensionering19.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Regionförvaltningsverket och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovåden, Valvira har utövat en systematisk tillsyn enligt tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken sedan ingången av år 2020. Resultaten från tillsynen över personaldimensioneringen på kommunala daghem har varit goda. År 2021 kommer tillsynen att utövas över gruppstorlekarna på daghemmen. Även tillsynen över personaldimensioneringen kommer att fortsätta. Syftet med tillsynen är att se till att barnens intressen tillgodoses inom småbarnspedagogiken.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset vuodelta 2020 hyviä – vuonna 2021 valvotaan ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta19.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat tehneet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista valvontaa vuoden 2020 alusta. Kunnallisiin päiväkoteihin kohdistuneen henkilöstömitoituksen valvonnan tulokset olivat hyviä. Vuonna 2021 valvonta kohdistuu päiväkotien ryhmäkokoihin. Myös henkilöstömitoituksen valvontaa jatketaan. Valvonnalla vahvistetaan lapsen edun toteutumista varhaiskasvatuksessa.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har flyttat in i nya lokaler i Tavastehus19.1.2021 10:04:08 EETTiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor i Tavastehus har flyttat från Birger Jaarlin katu till Keinusaari. Från och med 18 januari är den nya adressen Wähäjärvenkatu 6. Skatteförvaltningen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Sydöstra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt har flyttat in i samma byggnad. Sammanlagt jobbar över 300 tjänstemän i byggnaden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum