SDP

Sanna Marinin puhe SDP:n puoluevaltuustossa 14.5.2022

Jaa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

SDP:n puoluevaltuuston ylimääräinen kokous 14.5.2022
SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin

Muutokset puhuttaessa mahdollisia, puhuttu pitää.

Hyvät SDP:n puoluevaltuuston jäsenet, hyvät ystävät,

”Rakennamme rauhaa kansainvälisen yhteistyön keinoin ja pyrimme vahvistamaan demokratiaa ja oikeusvaltiota muiden samaa tavoittelevien kanssa. Kestävässä rauhan maailmassa ei turvauduta voimankäyttöön, vaan sopimuksiin ja yhteistyöhön. Tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa ihmiset ovat vapaita puutteesta ja pelosta ja jossa vallitsee luottamus ja turvallisuuden tunne.”

Nämä sanat hyväksyimme elokuussa 2020 Tampereen puoluekokouksessa osaksi periaatejulistustamme. Ne kertovat sosialidemokraattien perimmäisistä tavoitteista ja ne ovat yhtä ajankohtaisia tänään kuin ne olivat kaksi vuotta sitten.

Itse asiassa, nuo sanat ja tavoitteet tuntuvat entistäkin tärkeämmiltä juuri tänään.

Heräsimme 24. helmikuuta 2022 erilaiseen maailmaan. Euroopan turvallisuustilanne muuttui ratkaisevalla tavalla, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan.

Periaatteidemme mukaisesti - rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi - meidän on muuttuneen tilanteen pohjalta päätettävä, miten suhtaudumme tähän uuteen aikaan. Meidän on ratkaistava, miten turvaamme parhaiten Suomen ja suomalaisten turvallisuuden nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvät toverit,

Olemme tänään kokoontuneet käsittelemään SDP:n kantaa Suomen jäsenyyteen Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natossa.

Tänä torstaina kerroin yhdessä tasavallan presidentin kanssa oman näkemykseni asiaan. Totesimme kannanotossamme, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja että Naton jäsenenä Suomi vahvistaisi koko puolustusliittoa.

Tänään aamulla kokoontuneen SDP:n puoluehallituksen esitys puoluevaltuustolle kuuluu seuraavasti: Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön merkittävän muutoksen seurauksena SDP kannattaa Suomen jäsenyyttä Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natossa. SDP antaa tukensa valtiojohdolle jäsenyysneuvottelujen avaamiseksi.

Puoluehallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ja sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on lausunut asiasta oman näkemyksensä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman esittelee ryhmän näkemyksen pian.

Hyvät ystävät,

On syytä käydä läpi, miten olemme tulleet tähän tilanteeseen ja miksi katsomme, että jäsenyys Natossa olisi meille paras ratkaisu.

Suomen puolustus- ja turvallisuusratkaisu on pitkään nojannut vahvaan omaan puolustukseen ja tiiviiseen puolustusyhteistyöhön kumppanimaiden kanssa. Emme ole hakeneet turvaa puolustusliitoista, mutta olemme säilyttäneet mahdollisuutemme muuttaa kantaamme turvallisuustilanteen muuttuessa. Liittoutumattomia emme ole, vaan olemme aktiivinen EU:n jäsen, myös ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla.

Viime syksynä Venäjä asetti EU- ja Nato-maille ehtoja koskien maiden omia turvallisuusvalintoja. Venäjä katsoi, että Naton laajentuminen tulisi lopettaa ja että Eurooppaan tulisi luoda eräänlainen etupiirijako.

EU- ja Nato-maiden yhteinen reaktio, jonka muodostamiseen Suomi osana EU:ta osallistui, oli selvä: itsenäisillä valtioilla on oikeus valita omat ulko- ja turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa. Niitä ei voida muiden toimesta rajoittaa tai sanella.

Venäjän väittämää aggressiivisuutta tai tahtoa loukata muiden maiden turvallisuutta ei ole esiintynyt. Ei Ukrainan, ei EU- eikä Nato-maiden taholta.

Käydystä keskustelusta huolimatta Venäjä päätti käynnistää laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Näillä toimillaan Venäjä on osoittanut, ettei se kunnioita Euroopan turvallisuusjärjestelyjä tai –järjestelmää - tai liioin kansainvälistä oikeutta. Yhteisistä sitoumuksista irtisanoutumista arvostelevat äänet on Venäjällä vaiennettu.

On tehtävissä siis vain yksi johtopäätös - Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut ratkaisevasti.

Hyvät toverit,

Miten Suomen tulisi reagoida muuttuneessa tilanteessa? Ensinnäkin on huomattava, etteivät eri vaihtoehdot ole toisiaan poissulkevia vaan pikemminkin toisiaan täydentäviä.                                                                     

Suomen turvallisuuden perusta nyt ja jatkossa on vahva oma puolustuskyky. Olemme johdonmukaisesti ylläpitäneet ja vahvistaneet Suomen kykyä puolustaa omaa aluettaan ja itsenäisyyttään. Viimeksi tällä hallituskaudella olemme tehneet merkittäviä päätöksiä hävittäjiemme ja laivueemme uudistamiseksi.

Suomi on myös johdonmukaisesti kannattanut EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön syventämistä. EU:n reaktio Venäjän hyökkäykseen on ollut yhtenäinen, vahva ja nopea. Olemme hyväksyneet mittavia Venäjän vastaisia pakotteita ja tuemme Ukrainaa monin tavoin sen puolustautuessa hyökkääjää vastaan. EU:lla on oma, tärkeä roolinsa eurooppalaisen puolustusyhteistyön mahdollistajana ja laajan turvallisuuden toimijana. Varsinainen puolustusliitto se ei kuitenkaan ole.

Suomi on lisäksi vahvistanut kahdenvälistä yhteistyötään kumppanimaidemme kanssa. Suomen, Ruotsin ja Norjan kolmenvälisen puolustusyhteistyön tavoitteena on ollut luoda valmiuksia toteuttaa sotilaallisia operaatioita, jos erikseen niin päätetään. Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö, Suomen ja Iso-Britannian yhteistyö sekä useiden monenkeskisten aloitteiden rooli on ollut kasvava ne vahvistavat niin Suomen kuin Suomen lähialueiden turvallisuutta.

Hyvät ystävät,

Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato on muodostunut keskeisimmäksi Euroopan turvallisuutta takaavaksi organisaatioksi. Nato-mailla on jatkuvaa käytännön tason puolustusyhteistyötä, yhteinen puolustussuunnittelu ja vahvat poliittiset siteet.

Naton keskeinen merkitys perustuu sen keskinäisille turvatakuille. Hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan.

Suomi ja Ruotsi ovat olleet Naton läheisimpiä kumppaneita jo vuosia. Olemme teknisesti hyvin yhteensopivia ja harjoittelemme säännöllisesti Nato-maiden kanssa. Me emme ole kuitenkaan Naton turvatakuiden piirissä.

Tässä on päätöksemme ydin: lisäisikö Naton jäsenyys muuttuneessa tilanteessa Suomen turvallisuutta? Vahvistaisiko Suomen jäsenyys Natossa Euroopan turvallisuutta?

Vastaus on, että lisäisi. Vastaus on, että vahvistaisi.

Sanoin puoluevaltuustossa huhtikuussa, että sekä liittyminen että liittymättä jättäminen ovat valintoja, joilla on seurauksia.

Katson, että Naton jäsenyys on paras ratkaisu Suomen turvallisuuden ja lähialueidemme vakauden säilyttämiseksi muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

Siksi meidän tulisi hakea Naton jäseneksi, viipymättä.

Viimeiset viikot ovat osoittaneet, että tälle päätökselle on kansalaisten keskuudessa laaja tuki.

Hyvät valtuutetut,

on myös syytä todeta, että Natoon liittyminen on eri asia kuin siellä oleminen. Suomen rooli Natossa on ennen kaikkea vastata omasta puolustuksestaan. Me tulemme edelleenkin osallistumaan aktiivisesti Naton harjoitustoimintaan ja pääsemme tiiviimmin osaksi yhteistä puolustussuunnittelua ja tiedustelutiedon jakamista. Osallistumisestamme kriisinhallintaan päätetään jatkossakin aina erikseen, kuten tähänkin asti.

On edelleen syytä todeta, että Suomen mahdollinen päätös liittyä Naton jäseneksi voi aiheuttaa vastareaktioita Venäjän toimesta.

Viestini on, ettei Suomen Nato-jäsenyys ole teko ketään vastaan, vaan se on teko Suomen ja suomalaisten turvallisuuden puolesta.

Hyvät puoluevaltuuston jäsenet ja muut kuulijat,

Ruotsi on Suomen läheisin kumppani. Me jaamme yhteiset arvot ja yhteiskuntamme ovat monin tavoin samanlaisia. Me arvostamme Ruotsin rakentavaa, aktiivista kansainvälistä roolia niin EU:ssa, YK:ssa kuin kahdenvälisessä yhteistyössä.

SDP:lle on tärkeää, että niin Suomessa kuin Ruotsissa analyysi ja johtopäätökset ovat vallitsevasta tilanteesta samansuuntaiset. Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon yhdessä olisi parempi vaihtoehto kuin se, että liikkuisimme eri tahtiin tai eri suuntaan.

Olen käynyt koko kevään ajan tiivistä vuoropuhelua Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä pohdinnoista, valinnoista sekä Suomessa käytävästä keskustelusta. Samoin koko puolueemme on ollut tiiviissä yhteydessä Ruotsin sosialidemokraatteihin.

Kun me kokoustamme täällä tänään, on Ruotsissa tovereidemme kokous koolla huomenna. Pohjolan turvallisuus on yhteinen asiamme. Naton jäseninä Suomi ja Ruotsi vahvistaisivat koko Itämeren alueen ja Baltian turvallisuutta.

Hyvät ystävät,

SDP:n tavoitteena on rakentaa sopimuksiin, yhteistyöhön, oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon perustuvaa rauhallista maailmanjärjestystä.

Me emme ole halunneet muuttaa turvallisuusjärjestyksemme perusteita. Me emme halunneet sotaa Eurooppaan. Me olemme rauhan, sopimusten ja yhteistyön kannalla.

Me huolehdimme kaikissa tilanteissa Suomen ja Suomessa asuvien turvallisuudesta. Tänään yhdessä tehtävillä päätöksillä me varmistamme sen nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteyshenkilöt

Sanna MarinSDP:n puheenjohtaja, pääministeri

Yhteydenotot:
erityisavustaja Iida Vallin, p. 050 501 5516

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)http://www.sdp.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP stöder Finlands medlemskap i försvarsalliansen Nato14.5.2022 15:35:19 EEST | Tiedote

SDP:s partifullmäktige höll sitt extraordinarie möte i Helsingfors 14.5.2022 för att ta beslut om Finlands medlemskap i Nato. Till följd av att Finlands och i Europas säkerhetsmiljö har förändrats betydligt understöder SDP Finlands medlemskap i Nordatlantiska försvarsalliansen Nato.SDP ger sitt stöd till statsledningen för att inleda förhandlingarna om ett medlemskap. Presskonferens börjar omedelbart efter mötet: https://www.youtube.com/watch?v=8atOmbj9VOM

SDP kannattaa Suomen jäsenyyttä puolustusliitto NATO:ssa14.5.2022 15:33:58 EEST | Tiedote

SDP:n puoluevaltuusto kokoontui 14.5.2022 Helsinkiin ylimääräiseen puoluevaltuuston kokoukseen päättämään SDP:n kannasta Suomen NATO-jäsenyyteen. Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön merkittävän muutoksen seurauksena SDP kannattaa Suomen jäsenyyttä Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:ssa. SDP antaa tukensa valtiojohdolle jäsenyysneuvottelujen avaamiseksi. Tiedotustilaisuus alkaa välittömästi kokouksen päättymisen jälkeen. Tiedotustilaisuutta voi seurata SDP:n Youtube-kanavalla tämän linkin kautta: https://www.youtube.com/watch?v=8atOmbj9VOM

Antti Lindtmanin puoluevaltuustopuhe 14.5.202214.5.2022 14:22:23 EEST | Tiedote

SDP:n puoluevaltuuston kokous 14.5.2022, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman Arvoisa puheenjohtaja, hyvät puoluevaltuutetut, SDP:n eduskuntaryhmä antaa vahvan tukensa puoluehallituksen esitykselle ja Suomen jäsenyydelle Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natossa. Syy on selvä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti turvallisuusympäristömme pysyvästi. Samana hetkenä kun pommit alkoivat tuhota Ukrainaa ja rikkoa unelmia ja ihmisyyttä, ne rikkoivat turvallisuusrakenteemme. Venäjä on osoittanut, ettei se piittaa sopimuspohjaisesti yhteistyöstä. Siitä on tullut häikäilemätön, ennalta arvaamaton ja aggressiivinen. On selvää, että olemme eri asemassa kuin Ukraina, jota tuemme. Emme ole entinen neuvostotasavalta ja olemme EU:n jäsen, vakaa läntinen demokratia. Emme voi kuitenkaan rakentaa turvallisuuslinjaa toiveiden varaan nähdessämme, millainen Venäjästä on tullut. Siksi meidän ei pidä ottaa pienintäkään riskiä, että jäisimme Venäjän kanssa kaksin; teemme ne vaadittavat toimenpiteet, joill

Sirpa Paateron avauspuhe SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa 14.5.202214.5.2022 12:21:19 EEST | Tiedote

SDP:n puoluevaltuuston avauspuhe 14.5.2022. Puoluevaltuuston puheenjohtaja, kuntaministeri Sirpa Paatero Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Hyvät puoluevaltuutetut! Puoluevaltuusto on tänään tekemässä historiallista ja suurta päätöstä. Varsin laajasti katseet Suomessa, Euroopassa ja maailmalta kohdistuvat tänään meihin sosialidemokraatteihin. Se kertoo siitä, että se lopputulema ja päätös, jolla tulemme tästä kokouksesta ulos, vaikuttaa merkittävällä tavalla maamme tulevaisuuteen, mutta myös koko läntiseen Eurooppaan. Olemme linjaamassa päätöstä, jolla on pitkäkestoisia vaikutuksia kauas tulevaisuuteen, ja jonka kaikista vaikutuksista emme voi edes tässä ja nyt olla täysin varmoja. Siksi onkin niin tärkeää, että saamme kaiken mahdollisen tiedon päätöksenteon tueksi, ja että saamme muodostettua mahdollisimman laajan, yhteisen suomalaisen näkemyksen, jotta päätökseen voidaan aidosti myös sitoutua. Tästä syystä olemme tänään koolla, ennen kuin eduskunta ja sitä ennen valtioneuvosto yhteis

Kutsu medialle: SDP:n puoluevaltuuston ylimääräinen kokous 14.5.9.5.2022 16:35:22 EEST | Kutsu

Hyvä median edustaja, tervetuloa SDP:n puoluevaltuuston ylimääräiseen kokoukseen lauantaina 14.5. Kokouksessa puoluevaltuusto linjaa SDP:n kannan Nato-jäsenyyteen. Kokous järjestetään Paasitornissa (os. Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki). Median ilmoittautuminen alkaa klo 11.30. Kokouksen avaa kello 12.00 puoluevaltuuston puheenjohtaja, ministeri Sirpa Paatero. Turvallisuuspoliittisen tilannekatsauksen kokouksen alussa pitää SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin. Tämän jälkeen kokous jatkuu suljetuin ovin. Mediatilaisuus järjestetään välittömästi kokouksen päätyttyä tilassa 401. Tila on myös käytettävissä median työskentelyyn kokouksen aikana. Pyydämme ennakkoilmoittautumaan tämän lomakkeen kautta torstaihin 12.5. klo 16 mennessä. Huomiothan, että ennakkoilmoittautuminen on pakollista. Varauduthan myös esittämään pressikortin paikalle saavuttaessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme