Destia Oy

Säsongen för vinterunderhåll av landsvägarna inleds i början av oktober – Destias väglagscentral följer väderleken 24/7

Dela

Säsongen för vinterunderhåll av landsvägarna inleddes i största delen av Finland i början av oktober. Även i Österbotten är vintern på väg. NTM-centralerna konkurrensutsatte över 80 entreprenadområden i Finlands vägnät. På sina egna entreprenadområden sköter Destia dygnet runt om plogning, halkbekämpning och belysning. Destia genomför underhållsåtgärderna i enlighet med de kvalitetskrav som Trafikverket har fastställt.

– Vinterunderhållet omfattar halkbekämpning på landsvägarna, bortplogning av snö och slask, utjämning av snöpackade och isiga vägytor samt rengöring av trafikmärken och skyltar. Den senaste tekniken och en kunnig personal ger oss bästa möjliga utgångspunkter för underhållet, säger Seppo Ylitapio, ansvarig chef för Destias underhållstjänster.

Ylitapio påpekar att säsongen för vinterunderhåll har planerats långt innan den officiella vintersäsongen inleds. Trafikverket har indelat vägnätet i underhållsklasser enligt trafikmängd och vägens allmänna skick eller åtgärdstiderna för snöröjning. I Österbotten hör vägnätet huvudsakligen till de mer krävande underhållsklasserna. Under de senaste åren har vintrarna varit krävande för såväl entreprenörerna som för bilisterna till följd av det snabbt växlande väglaget.

– I egenskap av entreprenör ser vi till att körförhållandena på landsvägarna och gång-, cykel- och mopedvägarna året om överensstämmer med den fastställda vägklassificeringen, påminner Ylitapio.

Väglagscentralen förmedlar information till entreprenörerna

Destias väglagscentral följer väderleken dygnet runt. Väglaget följs upp i realtid och informationen förmedlas till vägentreprenörerna. Utgående från väderleksinformationen upprättar Destias väglagscentral en lägesbild och enligt den vidtas de nödvändiga åtgärderna för vägunderhållet enligt kvalitetskraven.

En effektiv halkbekämpning uppnås genom optimal saltning av vägarna. En kemisk halkbekämpning genomförs bland annat före snöfall för att snön inte ska fastna och bilda ett packat snölager. Underhållsåtgärderna inleds i enlighet med kvalitetskraven för vinterunderhållsklasserna. Väglagscentralens dejour, arbetsledning och chaufförerna har kontakt med varandra via mobilapplikationer.

– I kustregionerna, till exempel i Vasaregionen, varierar väglaget till och med mycket snabbt. Vi strävar dock efter att alltid vara steget före, eftersom Destias förebyggande halkbekämpning av vägarna kan inledas redan två timmar före snöfallet eller när vägtemperaturen sjunker under noll. Vid behov finns allt vårt materiel tillgängligt dygnet runt och vi gör vårt bästa för att körförhållandena ska vara bra för bilisterna. Ibland är väderleksförhållandena ändå mycket krävande för oss alla, säger Seppo Ylitapio.

Vintern kräver tålamod av alla trafikanter

Vinterförhållanden förutsätter att även trafikanterna ändrar sitt trafikbeteende. Vinterunderhållet skapar ramar för en säker trafik, men det är bilistens uppgift att sänka hastigheten, uppmärksamma den övriga trafiken och vägkanterna samt ta hänsyn till väglaget. Hastigheten ska alltid anpassas enligt situation, vilket i mörker och med halt väglag betyder lägre hastighet.

Näin toimii Destian talvikunnossapito

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Destia Oy
Destia Oy
Neilikkatie 17, PL 206
01301 Vantaa

020 444 11http://www.destia.fi

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö. Toteutamme asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja ihmistä varten huomisen infraa. Luomme kestävälle perustalle kaupunkirakentamisen innovaatioita ja älykkäitä infraratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja energian liikkumisen luontevana osana pohjoista elämää. Yli 1 600 tositoimijamme ainutlaatuinen infran taju tekee huomisen infrasta totta. Palvelumme kattavat infran koko elinkaaren suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli noin MEUR 550. www.destia.fi

Följ Destia Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Destia Oy

DESTIAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET27.5.2019 09:20:25 EESTTiedote

Destia Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 22.5.2019 yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 10 miljoonaa euroa. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pitkäkoski. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marcus Ahlström, Lasse Heinonen, Pasi Koota ja Juha Nurmi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Soile Kankaanpää. Soile Kankaanpäällä on vahva kansainvälinen kokemus myynnin johtotehtävistä. Hän toimii ISS Palveluiden kaupallisena johtajana, ja on työskennellyt aiemmin muun muassa Uponorilla, Konecranesilla ja Nokialla. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ova

Pekka Ruuti nimitetty Maa- ja kalliopalvelujen johtajaksi ensi syksystä alkaen24.4.2019 10:09:02 EESTTiedote

DI Pekka Ruuti on nimitetty liiketoimintaryhmänjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Destiaan. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.10.2019 mennessä. Ruuti vastaa Destiassa Maa- ja kalliopalvelut -liiketoimintaryhmästä. ”Toivotan Pekka Ruutin lämpimästi tervetulleeksi Destiaan. Pekka on arvostettu vaativan pohjarakentamisen ammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä ja joukkuepelaaja”, sanoo Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi. Ruuti siirtyy Destiaan YIT:stä, jossa hän on toiminut vuodesta 2012 alkaen. YIT:llä Ruuti on vastannut vuodesta 2014 alkaen Pohja- ja vesirakennus -yksiköstä. Ruuti on ennen YIT:tä työskennellyt Biglo Logistic Systemsillä, Intraforilla ja Lemminkäisellä. Maa- ja kalliopalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Annina Peisa ottaa Ruutin aloitettua vastuulleen Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän, jota johtaa siihen saakka Jouni Karjalainen. Lisätietoa: toimitusjohtaja Tero Kiviniemi. Haastattelupyynnöt ystävällisesti Destian viestinnän kautta: viestintäpääl

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum