Destia Oy

Säsongen för vinterunderhåll av landsvägarna inleds i början av oktober – Destias väglagscentral följer väderleken 24/7

Dela

Säsongen för vinterunderhåll av landsvägarna inleddes i största delen av Finland i början av oktober. Även i Österbotten är vintern på väg. NTM-centralerna konkurrensutsatte över 80 entreprenadområden i Finlands vägnät. På sina egna entreprenadområden sköter Destia dygnet runt om plogning, halkbekämpning och belysning. Destia genomför underhållsåtgärderna i enlighet med de kvalitetskrav som Trafikverket har fastställt.

– Vinterunderhållet omfattar halkbekämpning på landsvägarna, bortplogning av snö och slask, utjämning av snöpackade och isiga vägytor samt rengöring av trafikmärken och skyltar. Den senaste tekniken och en kunnig personal ger oss bästa möjliga utgångspunkter för underhållet, säger Seppo Ylitapio, ansvarig chef för Destias underhållstjänster.

Ylitapio påpekar att säsongen för vinterunderhåll har planerats långt innan den officiella vintersäsongen inleds. Trafikverket har indelat vägnätet i underhållsklasser enligt trafikmängd och vägens allmänna skick eller åtgärdstiderna för snöröjning. I Österbotten hör vägnätet huvudsakligen till de mer krävande underhållsklasserna. Under de senaste åren har vintrarna varit krävande för såväl entreprenörerna som för bilisterna till följd av det snabbt växlande väglaget.

– I egenskap av entreprenör ser vi till att körförhållandena på landsvägarna och gång-, cykel- och mopedvägarna året om överensstämmer med den fastställda vägklassificeringen, påminner Ylitapio.

Väglagscentralen förmedlar information till entreprenörerna

Destias väglagscentral följer väderleken dygnet runt. Väglaget följs upp i realtid och informationen förmedlas till vägentreprenörerna. Utgående från väderleksinformationen upprättar Destias väglagscentral en lägesbild och enligt den vidtas de nödvändiga åtgärderna för vägunderhållet enligt kvalitetskraven.

En effektiv halkbekämpning uppnås genom optimal saltning av vägarna. En kemisk halkbekämpning genomförs bland annat före snöfall för att snön inte ska fastna och bilda ett packat snölager. Underhållsåtgärderna inleds i enlighet med kvalitetskraven för vinterunderhållsklasserna. Väglagscentralens dejour, arbetsledning och chaufförerna har kontakt med varandra via mobilapplikationer.

– I kustregionerna, till exempel i Vasaregionen, varierar väglaget till och med mycket snabbt. Vi strävar dock efter att alltid vara steget före, eftersom Destias förebyggande halkbekämpning av vägarna kan inledas redan två timmar före snöfallet eller när vägtemperaturen sjunker under noll. Vid behov finns allt vårt materiel tillgängligt dygnet runt och vi gör vårt bästa för att körförhållandena ska vara bra för bilisterna. Ibland är väderleksförhållandena ändå mycket krävande för oss alla, säger Seppo Ylitapio.

Vintern kräver tålamod av alla trafikanter

Vinterförhållanden förutsätter att även trafikanterna ändrar sitt trafikbeteende. Vinterunderhållet skapar ramar för en säker trafik, men det är bilistens uppgift att sänka hastigheten, uppmärksamma den övriga trafiken och vägkanterna samt ta hänsyn till väglaget. Hastigheten ska alltid anpassas enligt situation, vilket i mörker och med halt väglag betyder lägre hastighet.

Näin toimii Destian talvikunnossapito

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Destia Oy
Destia Oy
Neilikkatie 17, PL 206
01301 Vantaa

020 444 11http://www.destia.fi

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö. Toteutamme asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja ihmistä varten huomisen infraa. Luomme kestävälle perustalle kaupunkirakentamisen innovaatioita ja älykkäitä infraratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja energian liikkumisen luontevana osana pohjoista elämää. 1 700 destialaisen ainutlaatuinen infran taju tekee huomisen infrasta totta. Palvelumme kattavat infran koko elinkaaren suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 570 milj. euroa. www.destia.fi

Följ Destia Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Destia Oy

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum