SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kim Bergin vappupuhe Seinäjoella

Jaa
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Hyvät ystävät ja toverit, hyvä Vappuväki,

Olemme jälleen saapuneet vapun – työväen ja opiskelijoiden juhlan – äärelle. Vappuna on syytä muistaa myös sen rajat ylittävä luonne: vappu on yhteinen päivä koko kansainväliselle työväenliikkeelle.

Marssit ja epäkohtien esiin nostaminen kuuluvat siis juhlien lisäksi yhtä lailla vappuun. ”Kahdeksan tuntia työtä, kahdeksan tuntia virkistystä, kahdeksan tuntia lepoa” – työväen vapun yli 100-vuotisesta historiasta ja sen sanomasta meitä muistuttavat myös iskulauseet ja laulut.

Hyvät toverit,

Viime vappuun verrattuna tilanne on taas muuttunut. Vaalit pidettiin kuukausi sitten ja kokoomus sai isoimman potin. Heillä on nyt kansalta saatu vastuu hallituksen kokoamiseen ja käsissään kaikki ne avaimet, joita siinä tehtävässä vaaditaan.

Emme mekään vaaleissa huonosti pärjänneet, emme missään nimessä. 2,2 prosenttia enemmän ääniä vuoden 2019 eduskuntavaaleista ja kolme lisäpaikkaa eduskunnassa.

Se on historiallista, että pääministeripuolue onnistuu kasvattamaan kannatustaan. Sosialidemokraattien on kaikkien syytä olla tästä saavutuksesta ylpeitä, sillä työ tämän tuloksen eteen tehtiin joukkueena.

Työ hoidettiin hyvin myös siinä vaativassa asemassa, joka kuuluu pääministeripuolueelle. Se ei ole helppo, varsinkaan kriisien värittämällä kaudella, mutta sitä kautta on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa tämän maan suuntaan.

Me emme väistäneet vastuuta koronakriisin vyöryessä päälle tai Ukrainan sodasta alkaneiden aaltojen osuessa Suomeen emmekä tule tekemään sitä jatkossakaan.

Reilut 617 000 ihmistä antoi tukensa meidän vaihtoehdollemme. Vaihtoehdolle, jossa ihminen tulee ensin. Se on mandaatti, jonka pohjalta jatkamme aktiivista politiikan tekoa ja vaihtoehdon tuomista myös seuraavat vuodet. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävän politiikan esiintuomista tarvitaan edelleen.

Hyvät ystävät,

Palataan hetkeksi vielä Rinteen-Marinin hallituksen saavutuksiin. Niitä on lukuisia ja ne kannattaa muistaa. Joidenkin saavutuksien vaikutukset näemme jo tällä hetkellä, osa tehtiin pidemmän tähtäimen yhteiskunnallinen muutos tavoitteena.  

Sosiaali- ja terveyspalveluissa saimme aikaan huomattavia uudistuksia. Iso ja tarpeellinen sote-uudistus, jota jo monet hallitukset ovat yrittäneet, saatiin vihdoin maaliin sosialidemokraattien ollessa pääministeripuolueena. Koska uudistus muuttaa reilusti rakenteita ja leventää hartioita, kestää siinä kuitenkin myös aikaa saada kaikki palikat oikein kohdalleen. Työtä ei kuitenkaan pysty aloittamaan ilman, että muutos oikeasti aloitetaan – ja nyt se on aloitettu.

Liian pitkään perusterveydenhuolto on ollut toisarvoisessa asemassa, liian pitkään se on jätetty huomiotta. Nyt oli korkea aika saada sen kunnianpalautus alkuun. Seitsemän päivän hoitotakuu auttaa siirtämään painopistettä takaisin perusterveydenhuollon puolelle.

Muutokset eivät kuitenkaan ole mahdollisia ilman, että hyvinvointialuepäättäjät uskaltavat luopua vanhoista kaavoista ja luottaa ennaltaehkäisyn tuovan säästöjä ja hyvinvointia.

Myös koulutuksen saralla astuttiin monta askelta eteenpäin. Laajensimme oppivelvollisuutta ja teimme toisesta asteesta maksuttoman. Nyt yhdenkään nuoren polku ei katkea siihen, että toisen asteen opinnot ovat liian kalliita niiden jatkamiseksi.

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen saatiin palautettua ja varhaiskasvatusmaksuja alennettua. Näiden ansiosta jokaisella lapsella on jälleen oikeus osallistua varhaiskasvatukseen ja vanhemmilla myös tulotasosta riippumatta parempi mahdollisuus lapsensa sinne viedä. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on myös yksi keino työllisyysasteen nostamiseen. Tätä pidetään esillä aivan liian vähän.

Hyvät toverit,

Työelämäkysymykset ovat erittäin tärkeällä sijalla sosialidemokraateille. Hyvää työelämää kannattaa ja pitää tavoitella, sillä työllä tai sen puuttumisella on keskeinen sija monen ihmisen elämässä. Työhön liittyvät kysymykset toimeentulosta, turvasta, terveydestä, turvallisuudesta ja identiteetistä, vain muutamia mainitakseni.

Työ on tärkeässä roolissa paitsi yksittäiselle ihmiselle, niin myös koko hyvinvointiyhteiskunnallemme. Työllisyysasteen nostaminen ja nykyisestä työvoimasta huolehtiminen auttavat erittäin paljon myös julkisen talouden kuntoon laittamisessa. Sen takia me sosialidemokraatit nostamme työllisyyttä niin vahvasti esille.

Aktiivisilla toimenpiteillä työllisyysaste saatiin viime kaudella nostettua historiallisiin lukemiin. Oikeiston suosimalla kepillä ei näytäkään pääsevän niin pitkälle kuin porkkanoilla ja tuella.

Työelämän ja työllisyyden eteen teimme joustavaa vanhemmuutta ja lasten yhdenvertaisuutta tukevan perhevapaauudistuksen, purimme epäoikeudenmukaisen aktiivimallin (ainakin hetkeksi, toivottavasti se ei tule takaisin) ja tuimme osatyökykyisten työllistymistä muun muassa Työkanavan pystyyn pistämisellä.

Lisäksi vasta vuosi sitten astui voimaan pohjoismainen työvoimapalvelumalli, jossa tukea työnhakijoille lisättiin ja karensseja kohtuullistettiin. TE-palvelut ovat myös siirtymässä kunnille vuonna 2025, jonka tarkoituksena on tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita.

Näiden uudistusten tuloksista olemme varmasti saaneet vasta maistiaiset.

Hyvät toverit,

Saimme siis aloitettua työelämän ja työllisyyden kehittämisen ja nyt sitä olisi tarvetta jatkaa. Pahoin kuitenkin pelkään, että luottamuksen merkitys ja yhdessä rakentamisen hienous työmarkkinapolitiikasta tullaan unohtamaan seuraaviksi vuosiksi.

Työelämän kehittäminen ei ole työntekijöihin kohdistuvan määräysvallan kasvattamista tai heidän asemansa heikentämistä. Jos muutoksia halutaan tehdä, niin kestävin tie rakentuu yhdessä kaikkia osapuolia kuunnellen.

Meille on rakentunut erittäin hyvä sopimiseen perustuva työmarkkinajärjestelmä, jolla on pystytty edistämään yhteiskunnallista vakautta ja koko Suomen, niin työntekijöiden kuin työnantajienkin, etuja pitkällä tähtäimellä.

Voi vaikuttaa siltä, että järjestelmän rikkominen auttaisi saavuttamaan suuria voittoja. Se on kuitenkin lyhytnäköistä eikä siinä oteta huomioon koko kuvaa. Yhteistyöllä asiat käyvät paremmin aikaa vastaan ja lopputulokset kestävät. Miksi siis rikkoa sitä hyvää, jota on luottamuksella onnistuttu saavuttamaan?

Luottamuksen rikkomisen sijasta tarvittaisiin nyt jos koskaan luottamuksen vahvistamista.

Hyvät Pohjalaiset,

Pohjalaismaakunnilla on paljon ylpeyttä maakunnista ja alueestaan. Näin on syystäkin.

Etelä-Pohjanmaata koskettavat haasteet ovat osin samoja kuin muualla Suomessa, osin ne eroavat muusta maasta. Esimerkiksi työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopulla Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 6,7 prosenttia. Koko maassa vastaava luku oli 9,6 prosenttia, eli Etelä-Pohjanmaalla ollaan muuta Suomea lähes 3 prosenttia edellä.

Etelä-Pohjanmaan liitto on kärkihankkeissaan elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä koskien nostanutkin esille työvoimapulaan vastaamisen, työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisäämisen sekä TKI-toiminnan edellytysten vahvistamisen. Tästä ei voisi olla enempää samaa mieltä, että niin Etelä-Pohjanmaan kuin koko Suomen menestyminen edellyttää näihin kaikkiin panostamista.

Työperäisen maahanmuuton onnistumiseksi on ehdottoman tärkeää, että voimme tehokkaasti valvoa sitä, että kaikkiin työntekijöiden pätevät samat työelämän pelisäännöt ja työehdot.

Tästä syystä mm. alipalkkauksen kriminalisointi olisi tärkeä saada eteenpäin eduskunnassa. Aionkin aktivoida viime kauden lopussa tekemäni lakialoitteen aiheesta. Siitä hallituksesta neuvottelevat puolueet saisivat jo valmiin pohjan hallitusohjelmakirjaukseksi.

Samoin luottamusmiehen asemaa ja ammattiliittojen joukkokanneoikeutta olisi syytä edistää. Näiden kautta voimme vahvistaa turvaa työelämässä.

Samalla meidän on muistettava, että yhteiskuntamme vastaanottavuudelle on suuri merkitys sille, että Suomeen halutaan muuttaa ja etenkin että tänne halutaan jäädä.

Samaan aikaa on pidettävä myös huoli siitä, että kaikki työhaluiset työntekijät pääsevät työnsyrjään kiinni ja työhyvinvointia sekä työssä jaksamista vahvistettaisiin. Nämä eivät ole vastakkaisia tavoitteita työperäisen maahanmuuton lisäämisen kanssa, vaan kaikkia näitä toimia tarvitaan.

Hyvät toverit,

Kasvun, työllisyyden ja oikeudenmukaisuuden aika näyttää kuitenkin olevan ohi. Meillä oli selkeä vaihtoehto ja tarkat reunaehdot, mutta olimme samaan aikaan valmiita neuvottelemaan ja hakemaan kokoomuksen kanssa yhteistä ratkaisua.

Kokoomus kuitenkin valitsi tällä kertaa toisin ja hallitusneuvotteluihin marssivat kokoomuksen johdolla perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja RKP.

Hallitusneuvottelut eivät tarkoita vielä sitä, että niitä saadaan päätökseen ja hallitusohjelma koottua. Yleensä niin on kuitenkin käynyt ja nyt näyttää vahvasti siltä, että saamme Suomeen oikeistokonservatiivisen hallituksen.

Moni on sanonut aivan oikein, että luvassa on todennäköisesti kylmää kyytiä seuraaviksi vuosiksi. Päätöksiä ei tehdä tyhjiössä, vaan ne vaikuttavat aina ihmisiin. Odotettavissa lienee sisäänpäin kääntymistä, armottomia leikkauksia ja hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluiden heikentämistä.

Hyvät ystävät,

Jos Säätytalolla tällä viikolla neuvottelunsa aloittavat puolueet saavat hallituksen aikaan ja leikkaukset toteutetaan heikommassa asemassa olevilta ottaen sekä työväkeä kuormittaen, on meidän toimittava vastavoimana.

Tulemme jatkamaan niiden arvojen puolustamista, jotka ovat meidän politiikkamme ytimessä. Olemme ihmisten puolella, sinun puolellasi, myös vaikeina aikoina. Oikeudenmukaisen politiikan aika ei ole ohi.

Nyt on kuitenkin aika myös juhlia menneiden vuosikymmenten saavutuksia ja iloita tulevasta kesästä. Näihin sanoihin päättäen haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää vappua!

Yhteyshenkilöt

Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamot

Puh:050 514 3196

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Heinäluoma: Huomenlahja hallitusneuvottelijoille26.5.2023 09:15:01 EEST | Tiedote

Uutta hallituspohjaa rakentavat puolueet ovat jumittuneet Säätytalolla kiistelemään työperäisten maahanmuuttajien tulorajoista. Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma antaa oppositiosta käsin hallitusneuvottelijoille huomenlahjan ja toivoo, että tuleva hallitus lähtisi ratkomaan ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä alipalkkauksen kriminalisoinnilla sekä ammattiyhdistysten kanneoikeuden säätämisellä.

SDP:n Eloranta: Kansalaisopistoilta leikkaaminen vähentäisi työttömien mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan23.5.2023 15:16:16 EEST | Tiedote

STT:n tietojen mukaan hallitusneuvotteluissa pöydällä olisi myös merkittäviä, 20-70 miljoonan euron, leikkauksia kansanopistojen, kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen valtiontukeen. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää mahdollisia leikkauksia erittäin haitallisina erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Eloranta korostaa kansalaisopistojen tarjoamien monipuolisten kurssien merkitystä erityisesti työikäisten osaamisen kehittämisen kannalta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme