SDP EDUSKUNTA

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Poikkeusolot eivät saa tarkoittaa asiakkuuksien ja hoidon katkaisemista!

Jaa

SDP:n kansanedustaja ja terveystieteiden tohtori Merja Mäkisalo-Ropposen mielestä koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet ovat johtaneet monissa hoito- ja hoivakodeissa asukkaiden näkökulmasta kohtuuttomiin tilanteisiin. Hän jätti perjantaina asiasta kirjallisen kysymyksen.

-Vierailujen ja kuntoutuksen ja jopa ulkoilun lopettaminen on aiheuttanut monelle vammaiselle ja ikäihmiselle fyysisen ja psyykkisen toimintakykyyn heikentymistä. Jos tilanne jatkuu pitkään tällaisena, meillä on syksyllä nykyistä enemmän vuoteeseen hoidettavia muistisairaita. Tämä on epäinhimillistä mutta samalla yhteiskunnalle kallista, sanoo Mäkisalo-Ropponen.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi tällä viikolla, että hoivakodeissa olisi pitänyt alusta alkaen miettiä mahdollisimman lieviä rajoituksia tai muita keinoja tartuntojen rajoittamiseksi. Nyt rajoitustoimenpiteet on toteutettu erittäin ehdottomina ja jossain paikoin jopa henkilökohtaisten avustajien pääsy avustettavan luo on estetty. Toisaalta viranomaisten ohjeistukset ovat olleet epäselviä ja tämä on aiheuttanut hämminkiä.

-On hyvä, että STM tarkisti ohjeistusta hoito- ja hoivakotien rajoitustoimenpiteiden toteuttamisesta, niin että saadaan turvallisuuden (virustartunnan ehkäisy) ja inhimillisyyden periaatteet kulkemaan käsikädessä. Tämän toteutuminen edellyttää myös, että hoito- ja hoivakodeissa on selkeät ohjeet suojaustoimenpiteiden toteuttamiselle sekä riittävästi asianmukaisia, ammattilaisille tarkoitettuja suojaimia, vaatii Mäkisalo-Ropponen.

-Jos hoitoyhteisössä on korkea eettinen toimintatapa, siellä rajoittavien toimenpiteiden käyttö halutaan minimoida mahdollisimman vähiin ja se tehdään aina ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Nyt tarvitaan paljon ammattitaitoa ja luovuutta, jotta voidaan mahdollistaa laadukas elämä hoito- ja hoivakotien asukkaille poikkeusoloissa huolimatta, muistuttaa Mäkisalo-Ropponen.

-Ihmisarvon kunnioittamista on myös varmistaa toimintakyvyn säilyminen poikkeusoloissa huolimatta. Siksi olenkin huolissani siitä, että sekä omaiset että ammattilaiset ovat kertoneet, että tärkeitä toimintakykyä ylläpitäviä kuntoutuspalveluita on peruttu ja lakkautettu koronaepidemiaan vedoten ja esimerkiksi ulkopuolisten fysioterapeuttien, joilla voi olla pitkä hoitosuhde asiakkaaseen, pääsy hoitokoteihin on estetty. Vaikka STM lievensi ja tarkensi ohjeistusta, niin tältä asia jäi epäselväksi. Siksi olen jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiasta (KK 399/2020 vp), sanoo Mäkisalo-Ropponen.

Kirjallinen kysymys KK 399/2020 vp
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd

Kirjallinen kysymys kuntoutuspalveluiden turvaamisesta poikkeusoloissa hoiva- ja palvelukotiyksiköissä

Eduskunnan puhemiehelle

Perustuslakivaliokunta korosti mietinnöissään, että valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla on kuitenkin joissakin kunnissa ja hoitoyhteisöissä jopa lopetettu erilaisia toimintoja ja palveluita "varmuuden vuoksi" pohtimatta lainkaan, ovatko nämä välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta. Näissä tilanteissa ei ole myöskään pohdittu asiakkuuksien keskeytyksestä aiheutuvia haittoja tai sitä, miten toiminnat voisi järjestää vaihtoehtoisella tavalla.

Tärkeitä, toimintakykyä ylläpitäviä palveluita on peruttu ja lakkautettu koronaepidemiaan vedoten. Myös kuntoutuksen ammattilaiset ovat kertoneet samasta asiasta. Heitä ei päästetä tekemään työtään palveluyksiköihin tai hoitokoteihin aluehallintoviranomaisten kannanotoista huolimatta, koska viimesijaisesti asiasta päättää hoitokodin johtaja. Tällaisilla päätöksillä voi olla vakavia, jopa peruuttamattomia terveydellisiä seurauksia yksilön kohdalla. Kunto voi heiketä nopeastikin, kun kuntoutus loppuu. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ikäihmiset ja vammaiset.

Aluehallintoviranomaisten mukaan vierailukieltojen suhteen on noudatettava hallinto-oikeudellista suhteellisuusperiaatetta. Vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja, kuten fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluja. Yleisperiaatteena on se, että lähikuntoutusta käytetään silloin, kun se on erityisen tarpeellista.

Kuten aluehallintoviranomaisen päätöksessä todetaan, nyt on osattava käyttää oikein suhteellisuusperiaatetta. Jos etäkuntoutusta ei voida järjestää, kuntoutus on mahdollistettava lähikuntoutuksena. Koronaepidemia ei tarkoita palvelujen lakkauttamista
Jos poikkeusolojen takia lopetamme ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömät palvelut, aiheutamme valtavan paljon inhimillistä kärsimystä ja samalla tulevaisuuden sosiaali- ja terveysmenot kasvavat.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka hallitus aikoo selkeyttää ohjeistusta siitä, miten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömät kuntoutus- ja fysioterapiapalvelut toteutetaan hoiva- ja palvelukotiyksiköissä myös koronakriisin aiheuttamissa poikkeusoloissa?

Helsingissä 14.5.2020
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Salonen: Hallitukselta merkittävä kädenojennus meriteollisuudelle3.6.2020 16:53:40 EESTTiedote

Hallituksen lisätalousarviossa esitetään laivanrakennuksen innovaatiotukeen 20,75 miljoonan euron lisäystä, jolla pyritään mahdollistamaan uusien laivanrakennushankkeiden käynnistyminen Suomessa. Kolmen nykyisen ulkovartiolaivan korvaamiseksi kahdella uudella öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakykyisellä monitoimialuksella ehdotetaan alusten suunnitteluun 5 miljoonaa euroa.

SDP:n Riitta Mäkinen: Hallitus ei halua toistaa 90-luvun laman virheitä – lisätalousarviosta turvaa lapsille ja nuorille sekä ikääntyneille3.6.2020 15:34:18 EESTTiedote

Hallituksen vuoden 2020 neljäs lisätalousarvioesitys panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, peruspalveluihin sekä koulutukseen. Lasten ja nuorten hyvinvointipakettiin kohdistetaan jopa yli 300 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien kautta lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan mm. mielenterveyspalveluihin, perheiden sosiaalipalveluihin sekä ennaltaehkäiseviin tukitoimiin panostamalla. SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen iloitsee myös iäkkäiden palvelujen 60 miljoonan tukipaketista. Sillä vahvistetaan paitsi pitkäaikaishoidossa olevien palveluja, tuetaan myös omaishoitajia. - Peruspalvelujen vahvistamisella vaikeassa kuntatalouden tilanteessa on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille. On erittäin tärkeää kiinnittää erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin. Koronan rajoitteet ovat kohdistuneet kovimmin juuri heihin, Mäkinen huomauttaa. Mittava kuntapaketti on kokonaisuudessaan noin 1,4 miljardia euroa, odotettua huomattavasti suurempi. Kuntien kriittistä tilannetta huomioidaan kok

SDP:n Eloranta: Turun tunnin juna etenee vauhdilla3.6.2020 14:26:28 EESTTiedote

On hienoa, että Marinin hallitus vastaa koronakriisiin ilmastoelvytyksellä. Näin torjutaan samaan aikaan koronakriisin taloudellisia seurauksia, pienennetään korjausvelkaa ja edistetään siirtymää kohti päästötöntä liikennettä. - Täällä Varsinais-Suomessa voimme iloita tunnin junan etenemisen lisäksi siitä, että saamme valtion lisätalousarviossa Kaarinan kiertotien suunnitteluun Paraistenväylällä 0,5 milj. euron määrärahan vuodelle 2020. Kolmas ilonaihe on, että osana Turun seudun MAL-sopimusta mahdollisen Turun raitiotien suunnitteluun saadaan rahoitusta 30 prosentille suunnittelukustannuksista, kertoo SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta. Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välillä on nyt myös saavutettu neuvottelutulokset uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista vuosille 2020-2031. MAL-sopimusten myötä käynnistyy tunnin junan rakentaminen sekä Helsingin, että Turun päästä. Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus sisältää Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku-kaksois

Sdp:n Kim Berg: Lasten, nuorten ja iäkkäiden tuki tulee kreivin aikaan3.6.2020 12:49:18 EESTTiedote

Hallitus ehdottaa rahoitusta lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan. Kuntien valtionosuudella tuettaisiin lapsia, nuoria ja perheitä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 112,3 miljoonalla eurolla. Varoja kohdistetaan mm. perheiden matalan kynnyksen palveluihin sekä lasten sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. - Tuki on nyt erityisen tärkeää, jotta koronaepidemian vuoksi aiheutuneet sosiaaliset ongelmat eivät pitkity ja emme ajaudu samanlaiseen tilanteeseen kuin 1990-luvun laman jälkeen, kansanedustaja Kim Berg (sd) sanoo. Lisäksi hallitus ehdottaa iäkkäiden palvelujen varmistamiseksi 60 miljoonan euron lisärahoitusta. Varoja kohdistetaan muun muassa kotihoidon asiakkaiden etä- ja kotikuntoutuspalveluihin, hyvinvointia ja toimintakykyä tukeviin toimiin ympärivuorokautisessa hoidossa ja omaishoitoperheiden erityistukeen. Bergin mielestä iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen on myös erityisen tärkeää, koska mitä pidempään liikkuminen ja kuntoutus on jään

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme