SDP EDUSKUNTA

SDP:n Pia Hiltusen vappupuhe Oulussa

Jaa
SDP:n tuore kansanedustaja puhui 1.5. Oulun Rotuaarilla.

Hyvät oululaiset, arvoisat kanssakulkijat,

Olen iloinen saadessani puhua teille tänään täällä Oulussa. On toukokuun ensimmäinen päivä, on kevät. Olemme kokoontuneet tänne Oulun Rotuaarille juhlistamaan työväen, opiskelijoiden ja kevään juhlaa, vappua. Ilmassa on enemmän valoa ja lämpöä kuin vielä eilen. On odotusta luonnon heräämisestä, lämpimästä kesästä ja mahdollisesta lomasta. Mielissämme on uskoa, toivoa ja luottamustakin tulevasta.

Hyvät ystävät,

Uskoa ja toivoa me tarvitsemme muutenkin elämässä. Niiden avulla selviämme vastoinkäymisistä ja jaksamme päivästä toiseen. Voimme itse myös tietoisesti vahvistaa positiivista ajatteluamme keskittymällä hyviin asioihin ja löytämällä ne pienimmätkin arjen ilot jokaisesta päivästä. Voimme suhtautua ystävällisesti läheisiimme, mutta myös niihin kanssaihmisiin, jotka ajattelevat asioista toisin kuin me itse.

Maailma on muuttunut nopeasti viimeisten vuosien aikana, kuten tiedämme. Maailmanlaajuinen pandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja energiakriisi. On tapahtunut asioita, jotka ovat horjuttaneet uskoamme inhimilliseen tulevaisuuteen. Korkea inflaatio, korkojen nousu, elinkustannusten kallistuminen, ihmisten kärsimys, sodan uhka ja maailman yleinen epävarmuus koskettavat meistä jokaista. Kannamme huolta omasta sekä läheistemme tulevaisuudesta. Edellisellä hallituskaudella olemme lisänneet turvallisuutta Nato-hakemuksella, Suomen puolustuskykyä vahvistamalla, lisäämällä poliiseja ja rajavartijoita sekä tukemalla Ukrainaa monin eri tavoin.

Suomen merkitys osana Eurooppaa on korostunut ja maamme on maailmalla kiinnostavampi kuin koskaan aiemmin. Olemme 4. huhtikuuta 2023, liittyneet osaksi NATO:a, joka on erittäin merkittävä asia Suomen turvallisuuden, mutta myös globaalin yhteistyön kannalta. Vaikka olemmekin nyt osa puolustusliittoa, meidän tulee tulevaisuudessakin huolehtia itsenäisyydestämme, turvallisuudestamme ja huoltovarmuudestamme itse. Meidän tulee myös vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa puolustusvalmiuksiemme turvaamisessa sekä rauhan edistämisessä.

Vaikka katsommekin valtakunnallisesti Suomen asemaa kartalla, tulee meidän tunnustaa myös pohjoisen geopoliittisen aseman muutos. Eri toimijoiden yhteistyössä valmistelema Pohjoinen ohjelma on koko alueellemme erittäin tärkeä. Ohjelma sisältää kirjaukset muun muassa kasvuun, turvallisuuteen ja yhteistyöhön liittyen. Lisäksi se avaa pohjoisen mahdollisuuksia kestävän kasvun, viennin, tuottavuuden, huoltovarmuuden, turvallisuuden, ilmastotavoitteiden ja korkean osaamisen osalta pohjoisessa.

Meillä on paljon mahdollisuuksia. Pohjoisessa, yhdessä Pohjois-Ruotsin sekä Pohjois-Norjan kanssa investoidaan 160 miljardia euroa. Jotta voimme pitää tulevaisuudessakin kiinni mahdollisuuksistamme, meidän on jatkettava yhteistyötä vihreän siirtymän edistämiseksi, puhtaan energiantuotannon lisäämiseksi, korkean koulutustason turvaamiseksi ja matkailun kehittämiseksi. Näillä kaikilla toimilla voimme myös vastata huoltovarmuutemme kehittämiseen sekä kansalaisten kokemaan turvallisuuden tunteeseen. Onhan vahva pohjoinen koko Suomen etu.

Arvoisat kanssakulkijat,

Suurin osa elämästämme on arkea. Jotta voimme kokea voivamme hyvin, tulee fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen osa-alueen olla tasapainossa. Perusasioiden merkitys korostuu. Turvallinen koti, ruoka ja terveyspalvelut ovat keskiössä. Mahdollisuus työhön, ihmissuhteisiin, koulutukseen ja harrastuksiin ovat myös äärimmäisen tärkeitä hyvinvointimme kannalta. Me sosialidemokraatit haluamme pitää kiinni siitä, että jokaisella olisi elämässään mahdollisuudet menestyä ja voida hyvin.

Tarvitsemme eri elämänvaiheissa erilaisia palveluja ja on etuoikeus elää hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa jokainen pidetään mukana. Meille on tärkeää, että jokainen saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti iästään, taustastaan, asuinpaikastaan tai sosiaalisesta asemastaan riippumatta. Viime hallituskaudella muun muassa huolehdimme jokaisen mahdollisuudesta päästä hoitoon taloudellisesta asemastaan riippumatta alentamalla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Huolehdimme ikäihmisten inhimillisemmästä hoivasta vanhuspalveluiden sitovalla hoitajamitoituksella ja teimme seitsemän päivän hoitotakuun, jotta jokainen saisi tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti. Saatoimme loppuun merkittävän SOTE-uudistuksen, jonka myötä voimme odottaa tulevaisuudessa entistä parempia oikea-aikaisia perustason palveluita. Paljon on vielä tehtävää, mutta jatkamme väsymättömästi työtä arjen toimivien palveluiden ja hyvinvoinnin puolesta. Olemme valmiita puolustamaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia jokaisessa tilanteessa. Teemme päätöksiä, joilla pyrimme lisäämään hyvinvointia jokaisen suomalaisen arkeen.

Hyvä juhlaväki,

Vappu on työväen ja opiskelijoiden juhla. On hienoa olla osoittamassa arvostusta työlle ja koulutukselle sekä juhlia samalla suomalaista korkeaa osaamistamme. Työllisyysaste nousi edellisellä hallituskaudella ennätyksellisen korkealle ja meidän tulee tavoitella myös tulevalla hallituskaudella työllisyysasteen nousua 80% ja siitä täystyöllisyyteen. On erittäin tärkeää, että jokainen kantaa kortensa kekoon yhteisen eteen ja tekee osansa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Jokaista meistä tarvitaan ja jokainen meistä on yhtä arvokas omalla panoksellaan.

Meille sosialidemokraateille on tärkeää, että työelämä on reilu ja kehittyvä. Viime hallituskaudella toteutimme perhevapaauudistuksen, purimme epäoikeudenmukaisen aktiivimallin, kehitimme työ- ja elinkeinopalveluja siirtäen palveluiden järjestämisen kunnille, käynnistimme yksiyrittäjien rekrytointitukikokeilun ja paransimme osatyökykyisten mahdollisuuksia työhön. Tulemme tulevaisuudessakin edistämään työelämän tasa-arvoa ja huolehtimaan reilusta työelämästä niin, että työnteko on kannattavaa ja jokaisen oikeus inhimilliseen arkeen säilyy.

Vappu on myös oikea aika puhua suomalaisesta koulutuksesta, osaamisesta, tutkimuksesta ja innovaatioista. Meillä on laadukas koulutusjärjestelmä ja osaavat opettajat varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Voimme olla kiitollisia siitä, että lapset ja nuoret saavat hyvät perustaidot, mutta myös tarvitsemansa muut tulevaisuuden taidot. Tänä päivänä koulutus mahdollistaa jokaiselle yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä elämässä, kouluttautua haluamalleen alalle ja tulla toimeen omalla palkallaan. Koulutus on kivijalkamme ja edellytyksemme yksilön sivistyksen lisäksi myös yhteiskuntamme kasvulle. Meillä on valtavasti osaamista eri aloilla ja kasvun edellytyksistä on huolehdittava myös tulevaisuudessa. Siksi väestön ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa tulemme tarvitsemaan työntekijöitä myös ulkomailta.

Koulutukseen panostaminen on investointi tulevaisuuteen. Lapset ja nuoret ovat yhteiskuntamme haavoittuvaisimmassa asemassa olevia henkilöitä, ja meidän tehtävä aikuisina on huolehtia myös pienimmistämme. Edellisellä hallituskaudella SDP toteutti peruskouluun mittavan oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen uudistuksen sekä huolehti perheiden arkeen huomattavasti vaikuttavan subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta ja päivähoitomaksujen alentamisesta. Jokaiselle koulutusasteelle lisättiin rahoitusta, mutta edelleenkään perusosuus ei ole riittävällä tasolla. Toteutimme myös harrastamisen suomen mallin, jolla turvaamme jokaiselle lapselle yhden harrastuksen koulupäivän yhteyteen. Tavoitteiden tulee olla jatkossakin kunnianhimoisia, lasten etu edellä. Meillä on edelleen paljon tehtävää muun muassa oppimisentuen toimivassa toteuttamisessa, kuntien ja koulujen eriarvoisen aseman parantamisessa sekä oppilasmitoituksessa. Silti koulutuspolitiikka on parasta perhepolitiikkaa työllisyyspolitiikan ohessa. Perheiden toimeentulolla ja lasten hyvinvoinnilla kouluarjessa on suuri merkitys perheiden jaksamiseen ja koettuun hyvinvointiin. Tulemme jatkamaan peruskoulun kunnianpalautusta, huolehtimaan korkeakouluopiskelijoidemme toimeentulosta sekä koulutuspaikkojen riittävyydestä. Haluamme kantaa vastuun nuorten lisääntyneestä pahoinvoinnista ja lisätä tarvittavat resurssit mielenterveyspalveluihin ja ennaltaehkäisevään nuorisotoimintaan.

Hyvät kuulijat

Näyttää siltä, että oikeistopuolueet tulevat kantamaan tulevan kauden hallitusvastuun ja tavoittelevat jopa 6 miljardin leikkauksia. Olemme vastanneet hallitustunnustelija Petteri Orpolle, että sosialidemokraatit pitävät lupauksensa, emmekä ole valmiita leikkaamaan koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista emmekä heikentämään sosiaaliturvaa, niin että leikkaukset kohdistuisivat jo valmiiksi haavoittuvaisimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Sen sijaan olemme myös vastanneet, että kaikesta muusta olemme valmiita neuvottelemaan. Me olemme olleet valmiita yhteistyöhön ja yhteisiin ratkaisuihin suomalaisten eduksi. Kannamme nyt ja tulevaisuudessa vastuun siitä, että Suomi on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä maa, jossa jokainen pidetään mukana, hyvinvointiyhteiskunnan peruspalvelut toimivat ja elämä on inhimillistä. Maailma ei ole valmis ja ainoastaan yhteistyöllä voimme rakentaa entistä parempaa tulevaisuutta.

Arvoisat kanssajuhlijat

Tänään on se päivä, kun voimme juhlia yhdessä työn, sivistyksen, koulutuksen ja kevään puolesta. Vappu on varma merkki tulevasta kesästä, valosta ja energiasta. On aika katsoa tulevaisuuteen luottavaisesti, hyvään uskoen. On aika ajatella myös hetki omia mahdollisuuksiaan ja uskoa itseensä. On aika kannustaa, kehua ja kunnioittaa sekä itseään, mutta myös muita kanssakulkijoita. Ennen kaikkea nyt on aika yhteistyölle ja arvostukselle. Juuri sinä olet arvokas ja tärkeä.

Hyvät oululaiset, Toivon teistä jokaiselle valoisaa tulevaisuutta ja oikein hyvää vappua. Kiitos.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Heinäluoma: Huomenlahja hallitusneuvottelijoille26.5.2023 09:15:01 EEST | Tiedote

Uutta hallituspohjaa rakentavat puolueet ovat jumittuneet Säätytalolla kiistelemään työperäisten maahanmuuttajien tulorajoista. Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma antaa oppositiosta käsin hallitusneuvottelijoille huomenlahjan ja toivoo, että tuleva hallitus lähtisi ratkomaan ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä alipalkkauksen kriminalisoinnilla sekä ammattiyhdistysten kanneoikeuden säätämisellä.

SDP:n Eloranta: Kansalaisopistoilta leikkaaminen vähentäisi työttömien mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan23.5.2023 15:16:16 EEST | Tiedote

STT:n tietojen mukaan hallitusneuvotteluissa pöydällä olisi myös merkittäviä, 20-70 miljoonan euron, leikkauksia kansanopistojen, kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen valtiontukeen. SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta pitää mahdollisia leikkauksia erittäin haitallisina erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Eloranta korostaa kansalaisopistojen tarjoamien monipuolisten kurssien merkitystä erityisesti työikäisten osaamisen kehittämisen kannalta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme