SDP

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe puoluevaltuustossa 19.11.2022

Jaa
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

EMBARGO kunnes puhuttu.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin puhe SDP:n puoluevaltuustossa Lappeenrannassa 19.11.2022.

Hyvät ystävät, arvoisat median edustajat,

Onpa hienoa päästä pitkästä aikaa kokoontumaan teidän kanssanne, tällä kertaa tänne Lappeenrantaan, keskustelemaan siitä, millaista tulevaisuutta me sosialidemokraatit haluamme vaalien jälkeen rakentaa.

Huhtikuun eduskuntavaalit pidetään reilun neljän kuukauden kuluttua. Ne käydään hyvin erilaisessa maailmassa, kuin missä aloitimme hallitustyön viime vaalien jälkeen.

Meitä on koetellut maailmanlaajuinen koronapandemia, mutta myös Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan. Suomi on päättänyt liittyä Natoon aikana, jolloin Euroopassa käydään sotaa.

Sodan vaikutukset välittyvät myös suomalaisten arkeen. Energian ja muun elämisen kustannukset nousevat. Inflaatio on korkeammalla tasolla kuin vuosikymmeniin. Arkinen toimeentulo herättää huolta myös täällä Lappeenrannassa, jossa tapasimme aamulla ihmisiä. Monella oli mielessä myös Puolassa tapahtunut ohjusräjähdys, joka kertoo karua kieltään sodan järjettömyydestä ja arvaamattomuudesta.

Me tuemme Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Vaikka ihmiset ovat huolissaan ja väsyneitä, on tärkeää, ettemme turru sotaan vaan muistamme, mitä Ukrainassa tapahtuu joka päivä. Vääryyden ei voi antaa voittaa, vaan oikeuden on voitettava. Meidän on puolustettava arvojamme ja niille perustuvaa yhteiskuntamalliamme. Demokratiaa, vapautta, ihmisoikeuksia, rauhaa ja yhteisiin pelisääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on maailman onnistuneimpia tapoja turvata tavallisten ihmisten vapaus, hyvinvointi, työ ja toimeentulo sekä mahdollisuus elää hyvää elämää.

Seuraavissa vaaleissa on kysymys ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamisesta välillä arvaamattomassakin maailmassa. Kyse on kansakuntien, mutta myös arjen perusturvallisuudesta.

Hyvät kuulijat,

SDP:n tavoitteena on yhteiskunta, joka pitää kaikki mukana. Sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus sekä toimeentulo niin työn kuin sosiaaliturvan kautta muodostavat sen peruspilarit.

Hallituskauden suurimpiin rakenteellisiin uudistuksiin lukeutuu pitkään tavoiteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, jonka myötä palveluiden painopiste siirtyy perus- ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tämä parantaa hoitoon pääsyä ja vähentää pidemmällä aikavälillä erityistason palvelujen kuluja, kun ongelmat eivät pääse vaikeutumaan ja pitkittymään.

Me sosialidemokraatit olemme tehneet paljon työtä hyvinvointialueiden rakentamiseksi ja ihmisten terveyden sekä hyvinvoinnin edellytysten parantamiseksi. Samalla meidän on kuitenkin syytä huomata, että esimerkiksi koronapandemian myötä terveydenhuoltojärjestelmäämme on kertynyt mittavaa hoitovelkaa.

Hyvinvointialueiden työn aloittamista varjostavat myös henkilöstöpulaan ja nouseviin hintoihin liittyvät haasteet, joita meidän on ratkottava.

Käytännön elämässä hoitovelka tarkoittaa esimerkiksi väliin jääneitä syöpäseulontoja, kasvavia jonoja kuntoutukseen, pitkäaikaissairaiden hoitotasapainon järkkymistä ja kiireettömien leikkauksien perumisia. Kaikki nämä asiat johtavat hoitamattomina yhä suurempiin kustannuksiin ja tarpeettomaan ongelmien pitkittymiseen.

Siksi SDP haluaa turvata hyvinvointialueiden sujuvan aloituksen ja purkaa pandemian myötä kasvaneita hoitojonoja. Hoitovelan purkamiseen onkin välttämätöntä osoittaa merkittävää uutta lisärahoitusta.

Velkaa on purettava, jotta jokaisella on mahdollisuus saada heille kuuluvaa oikea-aikaista ja laadukasta hoitoa. Samalla turvataan myös sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien ammattilaisten mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin ilman kohtuutonta painetta ja kiirettä. On järkevämpää inhimillisesti ja taloudellisesti antaa aika perusterveydenhuoltoon nopeasti kuin ajaa ihmiset kalliiseen päivystykseen. Rahan käyttäminen ennaltaehkäiseviin ja perustason palveluihin säästää rahaa kalliista erikoistason palveluista.

Hoitovelan purkaminen on paitsi inhimillisesti oikein, myös taloudellisesti ainoa järkevä vaihtoehto.

Toinen merkittävä teema seuraavissa vaaleissa on koulutus ja osaaminen.

SDP on hallituksessa tehnyt merkittäviä päätöksiä, joilla parannetaan lasten ja nuorten elämää. Olemme palauttaneet kaikkien lasten subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden, pienentäneet ryhmäkokoja ja laskeneet varhaiskasvatusmaksuja. Olemme toteuttaneet jatkuvan oppimisen uudistuksen ja samalla lisänneet koulutuksen rahoitusta kaikilla koulutusasteilla.

Olemme toteuttaneet oppivelvollisuusuudistuksen ja maksuttoman toisen asteen. Tämä on ollut tärkeä tasa-arvoteko ja historiallinen uudistus. Olemme panostaneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä luoneet parlamentaarisen rahoitusnäkymän yli vaalikausien.

Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa vain koulutuksella ja osaamisella. Siksi työtä on yhä tehtävänä.

On vakava asia, että peruskoulumme ei ole enää tarjoa samanlaisia mahdollisuuksia kaikille ja oppimiserot ovat kasvaneet. Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen. Nyt näin ei ole.

Siksi SDP haluaa jatkaa koulutuksen vahvistamista toteuttamalla vaalien jälkeen peruskoulu-uudistuksen. Tavoitteenamme on vahvistaa peruskoulun alkuperäistä tavoitetta: kaikissa kouluissa ympäri Suomen tulee olla yhtäläinen mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen ja perustaitojen oppimiseen.

Peruskoulussa pitää pystyä hankkimaan sellaiset tiedot ja taidot, joilla nuori pärjää toisen asteen koulutuksessa. Luku- kirjoitus- ja laskutaito, mutta myös kielitaito, digitaidot, medialukutaito, demokratiataidot ja tunnetaidot ovat keskeisiä kansalaistaitoja, joita on vahvistettava. Jokaisen lapsen ja nuoren on saatava peruskoulusta riittävä osaaminen ja taidot pärjätäkseen. Tämän tulisi olla itsestäänselvyys, mutta tällä hetkellä se ei sitä ole. 

Yhtä lailla panostuksia ja uudistuksia tulee tehdä kaikilla koulutusasteilla. Suomalaisten koulutustasoa täytyy nostaa kokonaisuudessaan – myös korkeakouluissa. SDP:n tavoite on kirkas: Haluamme palauttaa Suomen koulutuksen kärkimaaksi.


Hyvät ystävät,

Inflaatio, kohoavat energian hinnat ja muut nousevat kustannukset ovat suurelta osin heijasteita Venäjän Ukrainaa vastaan aloittamasta sodasta.

Energiantoimitusten vähentäminen ja lakkauttaminen ovat Venäjän tietoinen tapa murentaa Euroopan ja Suomen tukea Ukrainalle sekä aiheuttaa levottomuutta ja epävakautta. Tätä tavoitettaan Venäjä ei saa saavuttaa.

Siksi sosialidemokraatit ovat jo tehneet hallituksessa päätöksiä energiakriisin vaikutusten lieventämiseksi sekä kansalaisten ostovoiman turvaamiseksi. Tavallisten ihmisten ja erityisesti pienituloisten pärjäämisen turvaaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme nousevien hintojen aikana.

Jo päätettyihin toimiin lukeutuvat ylimääräiset indeksikorotukset sekä pienituloisille kotitalouksille suunnattu uusi sähkötuki. Lapsiperheiden ostovoimaa turvaavat päätökset joulukuussa kaksinkertaisena maksettavasta lapsilisästä sekä määräaikaisista parannuksista lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, työttömyysturvan lapsikorotukseen ja toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaan.

Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästi alentaa varhaiskasvatusmaksuja ja korottaa yksityisen tuen hoitolisää.

Hallitus on päättänyt myös väliaikaisesta sähköenergialaskujen perusteella myönnettävästä verovähennyksestä, sähkön arvonlisäveron väliaikaisesta alentamisesta 10 prosenttiin, henkilökuljetusten väliaikaisesta verovapaudesta ja matkakuluvähennyksen korotuksesta.

Olemme valmiita myös lisätoimiin, sillä tulevaa on juuri nyt erityisen vaikeaa ennakoida. Tärkeintä on, että ihmiset voivat tällaisinakin aikoina elää elämäänsä luottaen siihen, että kaikista pidetään huolta.

Energiakriisin juurisyyn poistamiseksi Suomen ja Euroopan tulee nopeasti kasvattaa omavaraisuuttaan ja puhtaan energian tuotantoa. Tämän teemme investoimalla uusiin teknologioihin ja vihreään siirtymään.

Meidän tulee katsoa myös muita haavoittuvuuksiamme ja niistä irrottautumista koko Euroopan tasolla. Euroopan on oltava nykyistä omavaraisempi ja kyvykkäämpi toimimaan riippumatta sellaisten maiden vaikutusvallasta, jotka eivät jaa yhteisiä arvojamme.

Hyvät kuulijat,

SDP:n tavoitteena on turvata tavallisten suomalaisten hyvinvointi ja toimeentulo sekä mahdollisuus elää hyvää elämää yksilön lähtökohdista riippumatta.

Tavoitteen toteutuminen edellyttää vastuullista taloudenpitoa, joka mahdollistaa tulevaisuuden kasvun toistamatta menneisyyden virheitä.

SDP:n talouspoliittinen linja lähtee oikeudenmukaisuudesta ja pitkäjänteisyydestä. Kuljemme kohti julkisen talouden tasapainoa useamman vaalikauden aikana. Samalla on selvää, että myös tulo- ja menosopeutukselle on tulevalla hallituskaudella paikkansa.

SDP:n talouslinjan voi tiivistä neljäksi numeroksi: 2, 4, 60 ja 80.

Ensinnäkin SDP tavoittelee vähintään kahden prosentin kestävää vuotuista talouskasvua. Se saavutetaan tuottavuutta ja yhteiskunnallista luottamusta vahvistavilla päätöksillä sekä aktiivisella työllisyyspolitiikalla.

Toinen tavoitteemme liittyy investointeihin. Haluamme pitää tiukasti kiinni yhdessä sovituista neljän prosentin TKI-panostuksista. Tutkimuksella, kehitystyöllä ja innovaatioilla luodaan tulevaisuuden työtä, vaurautta ja uuden kasvun edellytyksiä.

Suomi kilpailee maailmassa osaamisella, korkealla teknologialla ja fiksuilla tavoilla tehdä asioita. Laadukas, tasa-arvoinen ja maksuton korkeakoulutus yhä useammalle tukee tässä onnistumista. Siksi SDP asettaa kolmanneksi tavoitteekseen sen, että 2030-luvulle tultaessa vähintään 60 % alle 35-vuotiaista on korkeasti koulutettuja.

Nämä tavoitteet saavutetaan varmimmin yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirissä, jota sopiminen osaltaan tukee. SDP katsookin, että Suomessa tulisi yhdessä sopia kunnianhimoisesta elinkeino- ja teollisuuspolitiikasta. Kasvun vauhdittaminen rakenneuudistuksin ja viisaasti investoiden voi tuottaa meille merkittävästi lisää liikkumavaraa taloudenpidossa.

Suomessa on nyt 100 000 työllistä enemmän kuin hallituskauden alussa. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että työllisyysasteemme on ennätystasolla ja kokoaikatyöllisten määrässä olemme pohjoismaiden ykkönen. Korkea työllisyysaste luo ihmisille osallisuutta, hyvinvointia ja mahdollisuuksia. Samalla se on keskeinen valtiontaloutta kannatteleva elementti.

Neljänneksi taloudelliseksi tavoitteekseen seuraavalle vaalikaudelle SDP onkin asettanut 80 prosentin työllisyystavoitteen.

Tavoitteenamme on samalla luoda uskottavat askelmerkit kohti täystyöllisyyttä. Täystyöllisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa työttömyys on pysyvästi alle 5 %.

Keskeistä ei ole pelkkä työllisyysaste, vaan työtunnit ja lopulta palkkasumman kehitys – kaikki mittarit, jotka kuvaavat tehtyä työpanosta kansantaloudessa. Näiden kaikkien tulee kasvaa.

Työn määrän ohella merkitystä on myös sen laadulla. Meidän vahvuutemme on vahva sopimisen kulttuuri, josta tulee pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Sopiminen luo vakautta, joka luo kilpailukykyä ja houkuttelevampaa toimintaympäristöä. Reilussa työelämässä jaksetaan paremmin ja aikaa jää myös muulle elämälle.

Julkista taloutta tulee siis vahvistaa ensisijaisesti talouskasvun vauhdittamisella ja työllisyyden parantamisella. Samaan aikaan tarvitsemme kuitenkin myös sopeutusta.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään menoista, vaan meno- ja tulosopeutuksen yhdistelmästä.

Tavoitteenamme on tiivistää veropohjaa korjaten aukkoja, joita siihen on vuosien saatossa nakerrettu. Muun muassa verovälttelyä on tulevalla hallituskaudella kitkettävä. Näin tarvittavat tulot voidaan kerätä oikeudenmukaisesti eikä pieni- ja keskituloisten ihmisten palkkojen tai eläkkeiden verotusta nostamalla. Sopeutukset voidaan myös toteuttaa ilman leikkauksia sosiaaliturvaan, koulutukseen tai muihin hyvinvointivaltion ytimessä oleviin palveluihin.

SDP:n tavoitteena on valtion taloudenpidon rakenteiden korjaaminen siten, että menot ja tulot huomioidaan valtion budjetissa samanarvoisesti. Valtiontalouden kehysmenettelyä tuleekin uudistaa niin, että myös verotukseen tehtävät muutokset huomioidaan. Muutoksella vähennettäisiin julkista taloutta heikentävien uusien verotukien luomista.

Myös EU-tasolla on tunnistettu, että talouden ohjausjärjestelmiä pitää päivittää.


Hyvät ystävät,

Talouspolitiikkaa tulee tehdä tulevaisuutta varten, mutta myös menneistä virheistä oppien.

Huonot päätökset voivat hidastaa kasvua tai estää sen kokonaan. Viime vuosikymmenet ovat opettaneet sen selvästi.

Resepti, jonka mukaan julkisista palveluista sekä pienituloisilta leikkaamalla ja veropohjaa kaventamalla voitaisiin saavuttaa kasvua, on monet kerrat osoittautunut toimimattomaksi.

Siitä huolimatta olemme taas kuulleet esimerkiksi kokoomuksen suunnalta esityksiä siitä, miten leikkaukset työttömyysturvaan ja asumistukeen ovat välttämättömiä. Kuitenkin samaan aikaan varakkaiden veronalennuksia ollaan valmiita rahoittamaan velkarahalla.

Miljardiluokan veronalennusten ja sosiaaliturvaleikkausten toteuttaminen kohoavan inflaation ja heikentyvän ostovoiman aikakaudella on vastuuton ja epäoikeudenmukainen yhdistelmä.

Venäjän hyökkäyssodan heijastevaikutuksena nouseviin hintoihin tulee vastata pitämällä kaikki mukana, ei ajamalla jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia syvemmälle ahdinkoon. Pohjimmiltaan kysymys on valinnasta kylmien arvojen ja tavallisten ihmisten puolustamisen välillä.

Hyvät kuulijat,

Me sosialidemokraatit lähdemme siitä, että epävarmoina ja vaikeina aikoina kaikista täytyy pitää huolta.

Me olemme valmiita käymään keskustelua myös tiukoista valinnoista, mutta ratkaisujen on oltava oikeudenmukaisia. Me haluamme rakentaa Suomea sopien ja neuvotellen.

Huhtikuussa käydään eduskuntavaalit, joissa valitaan Suomen suunta. Valitsemmeko sosialidemokraattien tulevaisuuteen katsovan – hyvinvointia, työtä ja osaamista turvaavan Suomen vai vanhoihin oppeihin jämähtäneen ja heikompiosaisia polkevan oikeistolaisen politiikan? Valitsemmeko oikeudenmukaisuutta vai eriarvoisuutta lisäävän linjan?

Me sosialidemokraatit esitämme oman vaihtoehtomme. Me tulemme tekemään lujasti töitä sen eteen, että suomalaiset voivat paremmin tulevaisuudessa ja Suomi menestyy. Me koputamme oville, soitamme äänestäjille ja otamme yhteyttä sosiaalisessa mediassa. Me olemme avoimia keskustelulle ja haluamme tarjota oman ohjelmamme jokaisen äänestäjän arvioitavaksi.

Me haluamme jatkaa paremman, kestävämmän ja turvallisemman Suomen rakentamista. Yhdessä kaikkien suomalaisten kanssa.

 

Yhteyshenkilöt

Sanna MarinSDP:n puheenjohtaja, pääministeri

Yhteydenotot:
erityisavustaja Iida Vallin, p. 050 501 5516

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)http://www.sdp.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n Matias Mäkynen: Palkalla on tultava toimeen30.11.2022 16:59:31 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan kulunut viikko on tuonut hyvin esille, että työntekijöiden oikeudet tarvitsevat edelleen puolustajansa. - Etlan toimitusjohtaja totesi tänään, että palkalla ei tarvitse tulla toimeen, vaan liian pieniä palkkoja voidaan täydentää sosiaaliturvalla. Kokoomuksen riveistä on puolustettu tätä ajatusta, vaikka juuri eilen kokoomus itse esitti valtavia leikkauksia nimenomaan sosiaaliturvaan. Tässä on iso ristiriita, joka herättää huolta. Mäkysen mukaan vaikuttaa siltä, että ensi kevään eduskuntavaaleissa kokoomuksella on tarjota työntekijöille vain kylmää kättä. - Jos kokoomuksen viesti suomalaisille on, että kaikki kynnelle kykenevät pitää saada mukaan työelämään, mutta palkan ei tarvitse riittää elämiseen, on pakko kysyä, unohtaako puolue kokonaan tavallisen ihmisen? Vai haluaako puolue Suomeenkin työmarkkinat, jossa ihmiset joutuvat tekemään useita töitä yhtä aikaa pystyäkseen elättämään itsensä? Mäkynen muistuttaa, että myös SD

SI:n varapuheenjohtajaksi SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja kunniapuheenjohtajaksi Eero Heinäluoma27.11.2022 11:50:20 EET | Tiedote

Sosialistinen Internationaali (SI) kokoontui sääntömääräiseen kongressiinsa Madridissa 25.–27.11.2022. Kokousta isännöi Espanjan Sosialistipuolue PSOE ja sen puheenjohtaja, Espanjan pääministeri Pedro Sánchez. Kokouksen teema oli ”Tulevaisuus tarvitsee sosialidemokratiaa”. Madridissa SI:ssa tapahtui sukupolvenvaihdos ja Sosialistiselle Internationaalille (SI) valittiin uusi johto. SI:n puheenjohtajaksi valittiin Espanjan Pedro Sánchez (50) ja pääsihteeriksi Ghanan Benedicta Lasi (35). Benedicta Lasi on ensimmäinen nainen ja afrikkalaista jäsenpuoluetta edustava SI:n pääsihteeri. SI:n varapuheenjohtajistoon valittiin SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm. SI:n johdon jättävä Eero Heinäluoma valittiin yhdeksi SI:n kunniapuheenjohtajista. Kokouksen keskustelun pääteemat olivat ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, oikeudenmukainen talous, tasa-arvo ja työntekijöiden oikeudet sekä rauha ja aseidenriisunta. Kokouksessa oli 60 puolueesta yli 450 delegaattia kaikilta mantereilta.

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Nyt ei ole perusturvan murentamisen aika25.11.2022 14:31:55 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm on huolissaan pyrkimyksistä heikentää sosiaaliturvaa ja työntekijöiden oikeuksia. - Huomaa, että eduskuntavaalit lähestyvät, kun kokoomus ja Suomen Yrittäjät alkavat taas puhua yhdellä suulla siitä, miten työllisyyden kasvun suurimpia esteitä ovat sohvalla viihtyvät työttömät ja työntekijät, jotka haluavat pitää kiinni oikeuksistaan. Yksi näiden tahojen keskeisistä vaatimuksista on paikallisen sopimisen lisääminen. Malm huomauttaa, että paikallisesti voi sopia nytkin, jos tahtoa vain on. Nyt kuulluissa ulostuloissa ei ole kuitenkaan kyse aidosta sopimisesta, vaan halusta lisätä työnantajan määräysoikeutta. - Pitää muistaa, että lait ja työehtosopimukset on tehty siksi, että työntekijä on aina heikommassa asemassa. Niin kauan kuin työmarkkinoilla on koijareita, alipalkkausta ja hyväksikäyttöä, ei tätä rakennelmaa voida SDP:n mielestä purkaa. Malm tuomitsee myös kokoomuksen ja Suomen Yrittäjien pyrkimykset lyhentää ansiosidonnaista tyött

SDP:n Antton Rönnholm: Jatkuvan oppimisen järjestelmää on kehitettävä20.11.2022 13:54:25 EET | Tiedote

Jatkuvan oppimisen järjestelmää on kehitettävä, jotta pystymme nostamaan Suomen työllisyysasteen riittävän korkealle ja takaamaan jokaiselle oikeuden oman osaamisen kehittämiseen läpi työuran, sanoo SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm. - Osaavan työvoiman puute on noussut keskeiseksi kasvun esteeksi Suomessa. Ongelma ei ratkea vain työperäisellä maahanmuutolla tai nuorten koulutustasoa nostamalla, vaan myös työikäisten osaamistasoa on nostettava. Tässä jatkuva oppiminen ja aikuiskoulutus ovat keskeisessä roolissa. Jatkuva oppiminen ja työuran aikaisen osaamisen kehittäminen eivät tällä hetkellä toimi niin tehokkaasti kuin pitäisi. Nykyiseen järjestelmään liittyy paljon haasteita. Rönnholmin mukaan jatkuvalle oppimiselle tulisi luoda selkeä lainsäädäntö- ja rahoitusjärjestelmä, mikä antaa raamit kehittämiselle. Lainsäädännössä tulisi määrittää työikäiselle soveltuvat koulutukset, mahdollisuudet opintojen aikaiseen toimeentuloon sekä jatkuvan oppimisen rahoittaminen eri koulutusasteilla

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme