SDP EDUSKUNTA

SDP:s riksdagsgrupp: Säkerhet och välbefinnande i vardagen ska tryggas vid budgetmanglingen

Dela

I budgeten måste man särskilt beakta medborgarnas behov av en trygg vardag. Det fastställde den socialdemokratiska riksdagsgruppen vid sitt sommarmöte. I synnerhet tryggandet av välfärdstjänsterna och polisens resurser ska säkerställas.

Välfärd, omsorg och funktionsförmåga ska främjas

Coronapandemin har orsakat en välfärdsskuld som berör särskilt barn och unga. Det är av största vikt att välfärdsskulden avvecklas.

De vårdköer inom primärvården som coronapandemin förlängt måste åtgärdas och vårdgarantin skärpas för att medborgarna ska få vård. Det förebyggande arbetet måste intensifieras. Finansieringen av mentalvårds- och missbrukartjänster behöver också tryggas vid budgetmanglingen.

Förverkligande av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen ska tryggas. Det ska säkerställas att hemvården och de tjänster som upprätthåller de äldres funktionsförmåga är tillräckliga och att utkomsten räcker till.

Bristen på yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården ska åtgärdas med målmedvetna utbildningsåtgärder. Personalens arbetsförhållanden behöver också förbättras.

Säkerhet i vardagen för finländarna tryggas genom att polisen har tillräckliga resurser som baserar sig på programmet för den inre säkerheten.

Penningspelsverksamhetens snabbt minskade avkastning får inte leda till en nedmontering av den viktiga verksamhet som aktörerna inom tredje sektorn bedriver. Lösningar måste hittas för att kompensera för den minskade avkastningen. I social- och hälsovårdsreformen måste man inom varje välfärdsområde garantera verksamhetsförutsättningarna för tredje sektorn.

Hållbar ekonomisk tillväxt, välfärd och sysselsättning ska främjas

Vid budgetmanglingen ska det fattas beslut som främjar välfärd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning på ett klimathållbart sätt.

Målet för den ekonomiska politiken måste vara en hållbar och långvarig ekonomisk tillväxt på över tre procent och en stark utveckling av sysselsättningsgraden. Förutsättningarna för ekonomisk tillväxt måste förbättras genom ökad produktivitet.

En effektiv användning av Europeiska unionens återhämtningsfond måste stödja sysselsättningen, tillväxten och en rättvis klimatpolitik.

Skyddet av klimatet gör det möjligt att skapa arbete och välfärd i Finland. Målmedvetna klimatåtgärder behövs i enlighet med regeringsprogrammet inom alla sektorer, bland annat genom att inleda stöd för elektrifiering av trafiken.

Genom kompetens stärks sysselsättningen och tillväxtförutsättningarna

En höjning av sysselsättningsgraden förutsätter en höjning av kompetensnivån. Utbildning, kontinuerligt lärande och kompetensutveckling under hela arbetslivet är ett hållbart och socialt rättvist sätt att stärka sysselsättningen. Riktade utbildningsåtgärder måste snabbt åtgärda sektorspecifika problem med tillgången på arbetskraft.

Utvidgningen av läroplikten och förverkligandet av det avgiftsfria andra stadiet fortsätter. Antalet nybörjarplatser vid högskolorna ska öka och den finansiering som behövs för detta måste tryggas. En tillräcklig finansieringsnivå för Finlands Akademi ska säkerställas.

De skador som coronan förorsakat kultur-, evenemangs- och kreativa branscherna ska korrigeras, samt sysselsättningen och den ekonomiska potentialen inom dessa branscher utnyttjas.

Vid sitt möte fastställde riksdagsgruppen också att Finland ska ha beredskap att vara en del av det internationella samfundet.

Kontakter

Antti LindtmanEduskuntaryhmän puheenjohtaja

Tel:040 577 6255

Ilmari NurminenEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Tel:050 512 2189

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Matias Mäkynen: Tutkimus ja koulutus puuttuvat kokoomuksen työkaluista - Orpon ote taloudesta ja työllisyydestä irronnut25.9.2021 11:23:24 EEST | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon esiintymistä Ylen Ykkösaamussa osoituksena kokoomuksen heikoista eväistä talouden kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. -Kokoomuksen eväät työllisyyden ja kasvun tukemiseksi sekä talouden tasapainottamiseksi ovat todella ohuet. Toimittajan viiteen kysymykseen löytyi yhteensä yksi konkreettinen keino, jolla Orpo taloutta ja työllisyyttä hoitaisi - työttömiltä leikkaaminen ansiosidonnaisen porrastamisen myötä. Kokoomuksen vaihtoehto on lyhytkatseista näpertelyä, eikä tunnin keskustelussa kuultu sanaakaan Suomen kasvun tärkeimmistä tekijöistä - koulutuksesta sekä tutkimuksesta ja yritysten tki-investoinneista, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ihmettelee. Petteri Orpo väitti haastattelussa ansiosidonnaisen erityisesti porrastamisella olevan ”kiistaton” näyttö työllisyyden tukemisesta. Näyttö työllisyydestä on nimenomaan ristiriitaista, mistä syystä kesällä raporttinsa työministerille jättänyt tutkijary

SDP:n Mika Kari vaatii poliisin resurssien turvaamista lisäbudjetilla, myös politiikan tulee uudistua24.9.2021 12:40:49 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Mika Kari vaatii hallitusta korjaamaan poliisin resurssien alijäämäisyyden tulevan vuoden budjetissa välittömästi lisäbudjetilla. - Hallitusohjelmaan kirjatun poliisien määrän lisäämisen ja poliisin toiminnan ennakoitavuuden turvaamiseksi hallituksen on välttämätöntä korjata budjettirahoituksen epäsuhta viipymättä lisäbudjetilla. Vain tätä kautta voidaan saada ajoissa takeet resurssien riittävyydestä ensi vuonna ja sen myötä uhka poliisien irtisanomisista tai lomautuksista väistyy. - Poliisin rahojen alijäämäisyys on jälleen kerran osoittanut sen, että sisäministerin salkun on välttämätöntä olla jatkossa pääministeri- tai valtiovarainministeripuolueen hoidettavana. Vain tällä tavalla poliittinen paine turvallisuustyön resurssien riittävyyteen kohdistuu suoraan pääministerin tai valtiovarainministerin salkkuun. Tämä ei ole kritiikkiä tämänhetkisen tai aiempien sisäministerien suuntaan, vaan vakava toive poliittisen johtajuuden vahvistamisesta sisäisen turvallisuuden

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Ilmastotoimia tehtävä suomalaisia syyllistämättä23.9.2021 14:33:41 EEST | Tiedote

Eduskunnassa käsiteltiin keskiviikkona 22.9. ilmastovuosikertomusta 2021. Kertomuksesta käy ilmi, että Suomen päästöt painuivat ennätyksellisen alas vuonna 2020. Päästöjen vähenemiseen vaikuttivat mm. kivihiilen ja turpeen polton väheneminen, koronapandemian vuoksi hiljentynyt liikenne sekä hakkuiden vähentyminen, mikä kasvatti Suomen hiilinieluja. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mukaan Suomi on oikealla tiellä. -Vaikka ilmastonmuutos on ihmiskunnan isoin kriisi tällä hetkellä, toivoa edelleen on. Tavallisen suomalaisen syyllistäminen taas on turhaa ja väärin. Keskiössä täytyy olla yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen vähähiilisiksi siten, että ilmastoystävällinen elämä on mahdollista kaikille asuinpaikkaan ja taloudelliseen tilanteeseen katsomatta – ilman arjen tarpeetonta hankaloitumista. Koska siirtymä hiilineutraaliin hyvinvointivaltioon on välttämätön, valtion on tehtävä siitä tavallisille kansalaisille mahdollisimman helppo sekä kompensoitava kustannuksia pienituloisille, Ma

SDP:n kansanedustajat: Poliisin resurssit on turvattava22.9.2021 16:01:09 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustajat hallintovaliokunnassa Eveliina Heinäluoma, Aki Lindén, Piritta Rantanen, Heidi Viljanen ja Seppo Eskelinen edellyttävät poliisin resurssien turvaamista. - Poliisin esille tuoma tarve lisärahoitukselle on aito. Lisärahoitusta on pakko löytää. Vain sitä kautta voimme toteuttaa hallitusohjelmaan kirjatun lisäyksen poliisien määrään. Poliisien on voitava luottaa siihen, että irtisanomisiin tai lomautuksiin ei jouduta, kansanedustajat painottavat. - Rikoksiin täytyy puuttua voimakkaasti ja päättäväisesti. Samalla on kuitenkin muistettava niiden juurisyyt. Siksi tarvitsemme toimia eriarvoisuuden poistamiseksi ihan yhtä paljon kuin tarvitsemme lisää rahaa poliisille. Sisäisen turvallisuuden kannalta on olennaista huomioida nämä molemmat puolet: samalla kun huolehditaan ennaltaehkäisevistä turvallisuustoimista – hyvinvointipalveluiden laadusta ja saatavuudesta, sekä yhteiskunnan turvaverkoista – meidän on turvattava viranomaisten suorituskyky. - Ensi vuoden työtä suunnitt

SDP:n Niina Malm: Kaikenlaisille perheille vapautta perhevapaauudistuksen myötä22.9.2021 08:06:38 EEST | Tiedote

Perhevapaauudistus on ottamassa tärkeitä askeleita eteenpäin, joiden avulla pystymme tukemaan perheitä erilaisissa tilanteissa sekä tasa-arvon kehittymistä niin työssä kuin vapaalla. Siinä missä uudistus tasaa miesten roolia perheen kasvun äärellä tuo se naisille kaivatun avun palkkatasa-arvon kehittymisessä. Naisen euron arvo oli 84 senttiä vuonna 2020. Uudistuksen avulla saadaan naisten ja miesten palkkaeroja sekä kerääntyviä eläkkeitä tasa-arvoisemmiksi. -Olen erityisen iloinen perhevapaauudistuksen etenemisestä. Toimiessani pääluottamusmiehenä sain usein kuulla toiveita miehiltä, kuinka he haluaisivat viettää enemmän aikaa kotona vauva-aikana. Muun muassa näihin olemme saamassa nyt mahdollisuuksia ja helpotuksia uudistuksen myötä, Malm toteaa. Uudistuksella halutaan lisää joustavuutta perheiden tueksi. Perheet kaipaavat nykypäivänä erilaisia tukimalleja, joihin voi vaikuttaa esimerkiksi vanhempien mahdollinen vuorotyö tai opiskelut. Perhevapaauudistus tukee monimuotoisten perheiden

SDP:n Heidi Viljanen: Perhevapaauudistus lisää lasten ja perheiden hyvinvointia21.9.2021 15:39:41 EEST | Tiedote

Sanna Marinin hallituksen perhevapaauudistus on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Perhevapaauudistus edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, jolla on myönteisiä vaikutuksia sekä perheisiin että työelämään. Kansanedustaja Heidi Viljanen näkee uudistuksen tarpeellisena, jotta yhteiskunta voi kehittyä tasa-arvoisemmaksi. Vuonna 2020 naisten osuus kaikista käytetyistä vanhempainpäivärahapäivistä oli 89 prosenttia. - Perhevapaauudistus kannustaa lapsen molempia vanhempia pitämään vanhempainvapaita. Nykyään on kovin yleistä, että vapaita pitävät suurimmaksi osaksi äidit, ja siksi myös työnantajavaikutukset ovat suuremmat naisvaltaisilla aloilla. Uudistus tukee myös asenneilmapiirin muutosta. Perhevapaauudistus antaa työkaluja siihen, että sekä vanhemmat että erilaiset perheet ovat tasa-arvoisemmassa asemassa. On toivottavaa, että vapaita pitävät lapsen molemmat vanhemmat. - Uudistuksen tultua voimaan, työpaikoilla on keskeinen rooli siinä, miten perhevapaa lopulta onnistuu. Työ

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum