SDP EDUSKUNTA

SDP:s vice ordförande Matias Mäkynen: Halla-aho är beredd att försämra tryggheten för vanliga arbetstagare

Dela

Riksdagsledamot Matias Mäkynen (SDP) anser att Jussi Halla-ahos (Sannf) förslag om att de finländska lönerna ska sänkas är oroväckande.

-Nu är det klart för alla att Jussi Halla-aho är beredd att försämra tryggheten för vanliga arbetstagare. Det som sannfinländarna föreslår skulle leda till instabilitet på den finländska arbetsmarknaden, en försämrad köpkraft och ökad osäkerhet. Med andra ord vill Halla-aho skrota välfärdsstaten och föra Finland tillbaka på alla sätt. Halla-ahos nya finanspolitiska riktlinjer skiljer sig väsentligt från tidigare linjedragningar inom sannfinländarna, säger Mäkynen.

I sitt tal till sannfinländarnas partifullmäktige i lördags krävde Halla-aho bl.a. sänkta löner, försämringar av utkomstskyddet för arbetslösa och uppsägningsskyddet, samt slopandet av kollektivavtalets allmänt bindande verkan. Halla-aho bestyrkte partiets nya linjedragningar i Iltalehtis ordförandepaneldebatt i onsdags.

- Ett litet land som Finland kan inte konkurrera med billig arbetskraft och försämringar i anställningstryggheten. Vårt lands framgång bygger på att vi kan konkurrera med kompetens. Slopandet av våra allmänt bindande kollektivavtal innebär en nedskärning på 15–25 procent av arbetstagarnas årsinkomster. Skulle du vara beredd att minska dina inkomster med 25 procent när sannfinländarna får besluta om att avveckla kollektivavtalssystemet och försämra arbetstagarnas trygghet, undrar Mäkynen.

Enligt Mäkynen står SDP för de anställdas trygghet och för stabiliteten på arbetsmarknaden.

- Vi är av den uppfattningen att sysselsättningen inte uppnås av att människors ställning försvagas, utan genom att kompetensen, forskningen och välfärden stärks. Anställningstryggheten skapar stabilitet på arbetsmarknaden, gör det möjligt att utveckla sig själv och ta risker. Dessa är Finlands styrkor och konkurrensfaktorer som sannfinländarna och den övriga högern inte tycks kunna värdesätta, konstaterar Mäkynen.

Kontakter

Bilder

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Salonen: Meripolitiikasta Suomen vahvuus17.6.2021 17:00:41 EEST | Tiedote

Suomen meripolitiikan toimenpideohjelma on tänään lähetetty laajalle lausuntokierrokselle. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) pitää merkittävänä, että hallitus näin tunnistaa meripolitiikan aseman Suomen vahvuusalueena. - Suomella on korkeatasoisen meriosaamisen ja menestyvän meriklusterin ansiosta potentiaalia jopa maailman johtavaksi meriklusteriksi, kun globaalit markkinat kasvavat lähivuosikymmeninä.Meriklusteri työllistää yli 50 000 henkilöä ympäri Suomen ja sen liikevaihto on yli 14 miljardia euroa eli voidaan puhua Suomen talouden yhdestä kivijalasta. Nyt on oikea aika varmistaa riittävä osaaminen ja ammattitaito tulevaisuudessa, mikä on kirjattu myös hallitusohjelman tavoitteeksi, Salonen kommentoi. Meriklusterin ja merellisen tuotannon lisäksi toimenpideohjelmassa keskeisessä roolissa on merten suojelu. Suomella on paljon annettavaa merten suojelun ja kestävän käytön yhteensovittamisessa. -Suomen meriklusterille vastuullisuus on jo nyt toimintatapa ja kilpailuetu. Suomalai

SDP:n Tuula Väätäinen: Vanhusten kotihoidon palveluita vahvistetaan16.6.2021 20:06:21 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut valmiiksi luonnoksen hallituksen esityksestä, jolla parannetaan iäkkäiden ihmisten kotiin annettavia palveluja ja uudistetaan asumispalveluja. Esitys on osa laajempaa vanhuspalvelujen uudistamista. Hallituksen esityksen myötä nykyinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistetään kotihoidoksi ja tukipalvelut erotetaan omaksi palvelumuodokseen. Näin taataan lailla ikäihmisten tarvitsemat palvelut.

SDP:n Anneli Kiljunen iloitsee: Kotihoito on jatkossa turvallista, riittävää ja laadukasta16.6.2021 17:08:55 EEST | Tiedote

Hallitus parantaa iäkkäiden ihmisten kotiin annettavien palveluiden sitovuutta. Tavoitteena on, että jatkossa kotihoidon piirissä olevat voivat elää kodissaan turvallisesti, sillä heille taataan lailla tarpeiden mukaiset kotiin annettavat palvelut. Nykyinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettäisiin kotihoidoksi ja tukipalvelut erotettaisiin omaksi palvelumuodokseen. Hallitus antoi asiasta tänään esitysluonnoksen.

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Sote-uudistus etenee aikataulussaan16.6.2021 14:25:54 EEST | Tiedote

- Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee hyvin aikataulussa. Jotta voimme tasaveroisesti tarjota kaikille suomalaisille yhdenvertaisesti pääsyn terveydenhuollon piiriin on palveluiden siirtäminen kuntia isommille harteille välttämätöntä, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Eduskunta aloitti tänään keskiviikkona käsittelemään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä hallituksen sote-uudistuksesta.

SDP:arna Lindén och Berg: Ett betydande steg har tagits för att trygga jämlika social- och hälsovårdstjänster15.6.2021 17:37:58 EEST | Tiedote

Socialdemokraterna i riksdagens social- och hälsovårdsutskott är nöjda med att betänkandet om social- och hälsovårdsreformen är klart. Nu ska reformförslaget behandlas i plenum för fortsatt behandling. - Då ett lapptäcke av många kommuner och samkommuner ersätts av 22 välfärdsområden kan vi bättre trygga jämlika och bra tjänster– oberoende av plånbokens tjocklek eller personens boningsort. Reformen stärker också demokratin, när de områdesfullmäktige som valts genom direkta val svarar för hela social- och hälsovården inklusive primärhälsovården och specialsjukvården, bedömer riksdagsledamot Aki Lindén som leder den socialdemokratiska utskottsgruppen. Den socialdemokratiska gruppen anser att välfärdsområdena kommer fatta många beslut som påverkar vardagen, varvid det är rättvist att invånarna har makten. I det kommande områdesvalet väljs viktiga beslutsfattare som får till uppgift att svara för invånares välfärd i hela välfärdsområdet. -I många områden, såsom i Vasa sjukvårdsdistrikt har

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum