Vakuutusoikeus

Selvitystilaan asetetun eläkekassan osakkaan vastuu eläkekassan velvoitteista

Jaa

Vakuutusoikeudessa on ollut käsiteltävänä 269 asian kokonaisuus, joka on koskenut perustevalitusta työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun maksuunpanosta. Kokonaisuuden ensimmäinen asia on ratkaistu 30.11.2020 ja muut asiat on ratkaistu vuoden 2021 tammi- ja helmikuussa. Vakuutusoikeus on muuttanut valituksenalaisia päätöksiä valittajien eduksi, jolloin heidän maksuvelvollisuutensa on pienentynyt.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Vakuutusoikeus muutti työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ja poisti ajalta 16.12.2011 – 30.9.2016 määrätyn rahastoonsiirtovelvoitteen maksuvelvollisuuden. Lisäksi vuoden 2012 lisämaksuunpanopäätöksen mukaisesta vakuutusmaksujen määrästä vähennettiin selvitystilahetken vastuuvelkaan tehty korjaus ja korjauksesta johtuva vakavaraisuusvaatimuksen alennus. Valitus hylättiin enemmälti.

Vakuutusoikeus katsoi, että eläkekassan osakkaan vastuu eläkekassan velvoitteista on aina viimesijaista ja päättyy selvitystilaan asettamiseen. Eläkekassan vakavaraisuusvaje peritään viimesijaisesti eläkekassan osakkaalle määrättävällä lisävakuutusmaksulla, joka määräytyy selvitystilahetken tilinpäätöksen mukaan. Eläkekassan osakas ei ole vastuussa eläkekassan selvitystilan alkamisen jälkeen syntyvistä velvoitteista. Eläkekassan osakkaan velvollisuuksien päättyessä selvitystilaan, päättyvät samaan ajankohtaan myös kassan osakkaan oikeudet. Eläkekassan selvitystilan aikainen omaisuuden arvonnousu ei vähennä kassan osakkaan vastuuta eikä selvitystilan aikainen arvonlasku lisää kassan osakkaan vastuuta. Näin ollen eläkekassan osakkaalla ei ole vastuuta eläkekassan selvitystilan alkamisen jälkeen syntyneestä rahastoonsiirtovelvoitteesta eikä eläkekassan osakkaalla ole oikeutta saada hyväkseen eläkekassan omaisuuden selvitystilan jälkeistä arvonnousua.

Asian tiedot

Eläkekassa oli asetettu taloudellisen tilanteen vuoksi selvitystilaan 15.12.2011, koska sen vakavaraisuus oli alittanut vakavaraisuusrajan. Eläkekassa oli vuonna 2012 maksuunpannut osakkailleen vuoden 2011 vakuutusmaksuja yhteensä 13.425.606 euroa. Lisäperintä oli maksuunpantu osakkaille vakuutettujen palkkasummien suhteissa.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta oli vuonna 2013 hylännyt valitukset.

Vakuutusoikeus oli vuonna 2015 antamillaan päätöksillä kumonnut muutoksenhakulautakunnan päätökset siltä osin kuin asiassa oli ollut kysymys tilivuotta 2011 koskevan vakuutusmaksun maksuunpanosta. Vakuutusoikeus oli muun muassa todennut, että vakuutuskannan siirron vaativiksi toimenpiteiksi on ensisijaisesti asetettava kassan omaisuuden realisoiminen ja vasta toissijaisesti osakkailta perittävät vakuutusmaksut, ja katsonut edellä mainitun maksun vakuutuskassalain vastaiseksi.

Vakuutusoikeuden päätöksen jälkeen eläkekassa on realisoinut omaisuuttaan vakavaraisuusvajeen kattamiseksi ja kannansiirtoa varten ja maksuunpannut vuonna 2016 osakkaille vakuutusmaksuja vuodelta 2011 yhteensä 16.684.205 euroa. Summaan on sisältynyt rahastoonsiirtovelvoite ajalta 16.12.2011 – 30.9.2016 määrältään 3.674.508 euroa. Lisäperintä on maksuunpantu osakkaille vakuutettujen palkkasummien suhteissa.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on vuonna 2018 hylännyt valitukset.

Vakuutusoikeus on 10.10.2019 antamallaan välipäätöksellä ottanut asian tutkittavaksi. Vakuutusoikeus on katsonut, että eläkekassan tilivuotta 2011 koskeva lisävakuutusmaksuunpano on vakuutusoikeuden vuonna 2015 antamalla päätöksellä kumottu ensisijaisesti menettelyvirheen perusteella ennenaikaisena.

Vakuutusoikeus on 30.11.2020 antamallaan päätöksellä ratkaissut kysymyksen eläkekassan osakkaan vastuusta selvitystilaan asetetun eläkekassan velvoitteista.

Vakuutusoikeus on lähettänyt ratkaisustaan annetut päätökset asianosaisille maaliskuussa. Mikäli asianosaisella on ollut asiamies, päätös on lähetetty hänelle. Päätösten täytäntöönpano ei kuulu vakuutusoikeudelle eikä vakuutusoikeus näin ollen ole lähettänyt maksuunpanoja maksuvelvollisille.

Yhteyshenkilöt

osaston johtaja Minna Markkanen, puh. 029 564 3200.

Tietoja julkaisijasta

Vakuutusoikeus
PL 1005
00521 Helsinki

029 564 3200http://www.vakuutusoikeus.fi

Vakuutusoikeus on Suomen tuomioistuinjärjestelmään kuuluva riippumaton ja puolueeton toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.