Suomen Senioriliike

Senioriliike vaatii hoivayritysten rikosoikeudellisten vastuiden selvitystä

Jaa

Suomen Senioriliike edistää arvokasta vanhenemista. Siihen kuuluu hyvä, laadukas ja kunnioittava hoito myös hoivakodeissa.

Esiin tulleet väärinkäytökset vanhusten hoidossa ovat olleet arvokkuuden irvikuvia. Siksi niihin on vihdoin puututtava.

Laiminlyönneissä on lupa- ja sopimusrikkomusten lisäksi syyllistytty heitteille jättöön ja mitä ilmeisimmin vaarannettu asiakkaiden henkeä ja terveyttä.

Koska ensisijaisen vastuu laiminlyönneistä on hoivayritysten johdolla, Suomen Senioriliike vaatii, että myös rikosoikeudelliset vastuut selvitetään.


Suomen Senioriliike - Arvokkaan Vanhenemisen Puolesta ry
Hallitus

Yhteyshenkilöt

Reijo Vuorento
Senioriliikkeen hallituksen jäsen
Puh. 050 66741

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Senioriliike
Suomen Senioriliike
Pakarituvantie 4
00410 Helsinki

http://www.senioriliike.fi

Yhdistys, jonka tavoitteena on ikäihmisten hyvän elämän edistäminen.