Seta RySeta Ry

Seta krävar att hbtiq+-personers rättigheter och välmående förstärks i kommunerna

Dela

Människorätt- och medborgarorganisationen Seta publicerar i dag sina mål inför kommunalvalet. Setas krav är att hbtiq+-personers rättigheter, välmående och delaktighet ska förverkligas i hela Finland.

Pressmeddelande 15.2.2021
Fri för publikation

Setas mål är att Finland ska bestå av regnbågskommuner där alla kan leva öppet och bli jämlikt bemött som den de är. Det krävs effektiva åtgärder för att vi ska kunna säkerställa jämlikhet, välbefinnande, trygghet och delaktighet för hbtiq+-personer.

När vi ser hbtiq+-personers perspektiv skapar det även trygghet och minskar hbtiq+-flykt, det vill säga att människor är tvungna att flytta bort från sin hemort för att de känner sig otrygga eller är rädda för att utsättas för diskriminering.

“Hbtiq+-personer är kommuninvånare som har rätt att änvanda tjänster och synas och höras i kommunerna. Att främja likställdhet är inte någonting frivilligt, det är varje kommunens plikt oberoende av storlek eller läge. Beslutsfattarna i kommuner måste också ta i beaktande hbtiq+-personers specifika behov och utmaningar i deras välmående”, säger Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo.

Det finns hbtiq+-peronser i all åldrar i varje kommun i Finland. Därför måste de tas i beaktande i allt beslutsfattande och i det hur service ska förverkligas. Hbtiq+-personer stöter på diskriminering på olika delområde i sitt liv och blir utsatta för trakasserier och hatprat. Det finns till exempel fortfarande kommuner där det kan uppstå ett stort motstånd mot kommunens deltagande i ett Pride-evenemang.

“Kommunsektorn är en stor arbetsgivare. Bland kommunernas anställda finns också många hbtiq+-personer. En kommun som beaktar sina hbtiq+-anställd kan bättre främja alla invånares jämlikhet”, påpekar Setas ordförande Sakris Kupila.

Setas kommunalvalsarbete innehåller också ett kampanj där kommunalvalskandidater kan förbinda sig till att jobba för hbtiq+-personers lika rättigheter. Ytterligare uppmuntrar Seta varje hbtiq+-person att rösta i kommunalvalet.

Setas huvudmål i kommunalvalet:

  • Mångfalden syns i hela kommunens verksamhet, och sexuella minoriteter och könsminoriteter beaktas ända från kommunens strategier till vardagspraxis
  • Den kommunala servicen är jämlik och tillgänglig. Den integrerar kompetens om mångfalden av kön, sexuell läggning, familjer och relationsformer.
  • Hbtiq+-personer som är anställda av kommunen kan göra sitt jobb öppet som sig själva.

Ytterligare information och intervjuer:

Sakris Kupila, Setas ordförande, tel. 050 329 9891, puheenjohtaja@seta.fi

Kerttu Tarjamo, Setas generalsekreterare, tel. 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi

Med regnbågspersoner eller hbtiqa-personer avses människor som är lesbiska, homosexuella, bisexuella, pansexuella, asexuella samt transpersoner och ickebinära, personer med intersexvariationer och alla människor vars sexuella läggning, könsidentitet, könsuttryck, könade kroppsliga drag, familjerelationer eller nära relationer inte omfattas av traditionella binära köns- och/eller heteronormer, cisnormer eller familje- och relationsnormer.

Kommunalvalets mål och förbindelsekampanjen: https://sv.seta.fi/regnbagskommun/

Nyckelord

Kontakter

Kerttu Tarjamopääsihteeri

Kerttu Tarjamo johtaa Setan poliittista ja järjestöllistä toimintaa. Hän on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksien sekä Suomen ja kansainvälisen sateenkaaripolitiikan asiantuntija.

Tel:050 309 8108paasihteeri@seta.fi

Sakris Kupilapuheenjohtaja

Sakris Kupila (s. 1996) on transsukupuolinen ja lääketieteen opiskelija. Kupila on kampanjoinut translain kokonaisuudistuksen ja transihmisten lääketieteellisen hoidon kehittämisen puolesta.

Tel:050 329 9891puheenjohtaja@seta.fi

Länkar

Om

Seta Ry
Seta Ry
Pasilanraitio 5, 2 krs.
00240 Helsinki

https://seta.fi/

Seta är en nationell människorättsorganisation, grundad 1974, som har 29 medlemsföreningar på olika håll i Finland. Setas målsättning är att alla ska kunna leva jämlika oavsett sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.

Följ Seta Ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Seta Ry

Euroopan komission ensimmäinen sateenkaaristrategia pyrkii parantamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta koko EU:n alueella30.11.2020 04:52:00 EETTiedote

Euroopan komissio julkaisi 12.11.2020 kaikkien aikojen ensimmäisen viisivuotisstrategiansa, jonka toimenpiteillä komissio aikoo edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Sateenkaarikattojärjestö ILGA-Europe pitää strategian laatimista käänteentekevänä toimena, jolla komissio osoittaa suhtautuvansa vakavasti rooliinsa sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolustajana Euroopassa. Eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt ja Euroopan Parlamentti ovat jo vuosia vaatineet komissiolta vahvempia toimia sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Viha on vaarallista: vuoden 2020 aikana on murhattu ainakin 350 transihmistä20.11.2020 11:14:21 EETTiedote

Perjantaina 20.11. vietetään kansainvälistä transmuistopäivää (Transgender Day of Remembrance). Transmuistopäivän tarkoituksena on kunnioittaa transvihaan perustuvan väkivallan kuolonuhreja ja kiinnittää laajemmin huomiota transihmisten kohtaamaan väkivaltaan. Transgender Europe -järjestön keräämän tilaston mukaan maailmassa on murhattu 350 transihmistä vuoden 2020 aikana. Nämä murhat osoittavat, että transihmisiin kohdistuva syrjintä aiheuttaa hengenvaaran. Transvihalla on myös paljon muita negatiivisia seurauksia. Ihmisoikeusjärjestöt ja transjärjestöt haluavat, että transihmisiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtaudutaan paljon vakavammin Suomessakin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum