Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Sjukfrånvaro på grund av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen ska minskas genom arbetarskyddstillsyn

Dela
Arbetarskyddsmyndigheternas mål för arbetsplatserna är att minska sjukfrånvaro orsakad av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen genom att rikta in tillsynen på hantering av fysisk belastning. "Vi har informerat och intensifierat tillsynen på arbetsplatserna inom de branscher där problem orsakade av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen förekommer i betydande grad. Vårt mål är att med hjälp av tillsynen öka medvetenheten på arbetsplatserna så att de själva kan identifiera och eliminera eller minska belastningen på stöd- och rörelseorganen", berättar överinspektör Jukka Polari.

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen hör till de mest betydande sjukdomarna i Finland med tanke på befolkningens arbetsförmåga. Enligt Arbetshälsoinstitutet inleddes 27 procent av de minst tio vardagar långa sjukfrånvaroperioderna 2019, dvs. de som ersattes av FPA, på grund av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Arbetarskyddsmyndigheterna har riktat inspektioner till arbetsplatser inom parti- och detaljhandeln, industrin samt social- och hälsovården. ”I samband med inspektionerna gick vi i huvudsak igenom manuella lyft och förflyttningar, arbete vid bildskärm, repetitivt arbete samt utredning och bedömning av risker i arbetet”, preciserar överinspektör Jukka Polari. 

 Arbetsgivaren har ålagts flest skyldigheter när det gäller brister i utredningen av riskerna i arbetet och företagshälsovårdens arbetsplatsutredning samt arbetsplatsens ergonomi, manuella lyft och temperaturförhållanden.

 "Det har varit glädjande att märka att många arbetsplatser själva har fått kontroll över den fysiska belastningen ganska bra. Arbetstagarna berättar att även om arbetet är fysiskt upplever de inte längre att det är fysiskt överbelastande, eftersom det finns hjälpmedel på arbetsplatsen och man har fäst uppmärksamhet vid ergonomin", säger överinspektör Jukka Polari.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Jukka Polari, 0295 018 172, etunimi.sukunimi@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellinen 82. maanpuolustuskurssi Rokualla – suurin tähänastisista5.6.2023 19:43:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen 82. alueellinen maanpuolustuskurssi avattiin Rokualla 5.6.2023 osanottajamäärältään suurimpana kurssina, mitä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aikana on järjestetty. ”Se kertoo tästä ajasta, jossa nyt olemme eläneet nyt reilun vuoden verran, totesi avajaisjuhlassa puhunut ylijohtaja Terttu Savolainen, jonka puhe on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä.

Työpaikan kameravalvonta kohdistui työpisteisiin ilman perustetta, toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen5.6.2023 13:00:56 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 2.6.2023 antamassaan tuomiossa katsonut varsinaissuomalaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan syyllistyneen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomiseen. Toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska käräjäoikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Käsiteltävänä oli yhtiön kameravalvonta, jonka työsuojeluviranomainen katsoi kohdistuvan yksittäisiin työpisteisiin ilman perustetta.

Överdirektör Merja Ekqvist överräcker livräddningsmedaljer i Helsingfors 7.6.2025.6.2023 11:02:13 EEST | Kutsu

Onsdagen den 7 juni 2023 kl.13 överräcker överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland livräddningsmedaljer, som republikens president beviljat, till tre personer i Södra Finland som har räddat en person i livsfara genom att visa särskilt mod och rådighet med äventyrande av sin egen säkerhet. Tillställningen ordnas på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsställe i Helsingfors, Bangårdsvägen 9 (1:a vån).

Ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa hengenpelastusmitalit Helsingissä 7.6.20235.6.2023 10:53:34 EEST | Kutsu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa tasavallan presidentin myöntämät hengenpelastusmitalit keskiviikkona 7.6.2023 klo 13 kolmelle Etelä-Suomen alueella asuvalle henkilölle, jotka ovat pelastaneet hengenvaarassa olleen ihmisen osoittaen erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta oman turvallisuutensa vaarantaen. Tilaisuus järjestetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin toimipaikassa, os. Ratapihantie 9 (1. krs).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum