Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Sjukvårdsdistriktens budgetar höll trots ökad efterfrågan på tjänster

Jaa

Efterfrågan på specialiserade sjukvårdstjänster har ökat i sjukvårdsdistrikten, men trots det har distrikten lyckats hålla sin budget. De flesta sjukvårdsdistrikt uppskattar att årets bokslut kommer att visa överskott. Det framgår av en sammanställning som Kommunförbundet gjort av de delårsuppgifter för januari–augusti 2017 som förbundet samlat in direkt hos sjukvårdsdistrikten.

KOMMUNFÖRBUNDET INFORMERAR
27.10.2017
Får publiceras genast

Sjukvårdsdistriktens budgetar höll trots ökad efterfrågan på tjänster

Efterfrågan på specialiserade sjukvårdstjänster har ökat i sjukvårdsdistrikten, men trots det har distrikten lyckats hålla sin budget. De flesta sjukvårdsdistrikt uppskattar att årets bokslut kommer att visa överskott. Det framgår av en sammanställning som Kommunförbundet gjort av de delårsuppgifter för januari–augusti 2017 som förbundet samlat in direkt hos sjukvårdsdistrikten.

Materialet omfattar produktionen och efterfrågan i alla Finlands sjukvårdsdistrikt.
 
I sammanställningen saknas uppgifter om de nya sjukvårdsdistrikten som inlett sin verksamhet i år, dvs. Södra Savolax (Essote), Mellersta Österbotten (Soite), Norra Karelen (Siun sote) och Päijänne-Tavastland (PHHYKY).

– Sjukvårdsdistrikten och deras medlemskommuner har helt tydligt bättre än tidigare lyckats förutse alla kommande intäkter och kostnader. Budgetarna har hållit trots ökad efterfrågan på tjänster, säger Anu Nemlander, sakkunnig vid Kommunförbundet.

– Vid de kommunala sjukhusen statistikfördes i januari–augusti 3,6 procent fler remisser än tidigare, sammanlagt cirka 1,1 miljoner, berättar Nemlander.

Antalet besök ökade med 4,4 procent och uppgick till sammanlagt nästan 5,8 miljoner.

Intäkterna har ökat mer än väntat

Då efterfrågan ökat har också sjukvårdsdistriktens verksamhetsintäkter för den specialiserade sjukvården vuxit. Tillväxten i januari–augusti var 3,7 procent jämfört med i fjol. Verksamhetsintäkterna uppgick till sammanlagt drygt 4,6 miljarder euro.

Verksamhetskostnaderna var sammanlagt knappt 4,5 miljarder euro. Största delen, dvs. lite över hälften av kostnaderna bestod av personalkostnader. De köpta tjänsternas andel var 26 procent och 18 procent var kostnader för material, förnödenheter och varor.

– Verksamhetskostnaderna ökade med 2,4 procent, vilket motsvarade budgeten. Personalkostnaderna blev en procent mindre än för ett år sedan. Det beror i huvudsak på konkurrenskraftsavtalet och utläggningen av tjänster, säger Anu Nemlander.

Köpen av tjänster ökade med 5,8 procent jämfört med motsvarande period år 2016.

Räkenskapsperiodens resultat var positivt i de flesta sjukvårdsdistrikt. Alla hade positiva årsbidrag under perioden januari–augusti. Om utbudet och efterfrågan på tjänster samt intäkterna från tjänsterna kvarstår på samma nivå som under första halvan av året kommer sjukvårdsdistriktens sammanlagda resultat för hela året att bli en aning på plus.

Färre förlossningar, en tredjedel sköttes på HNS-sjukhus

Förlossningarna har minskat redan fem år i följd.

I januari–augusti 2017 var antalet förlossningar över fyra procent mindre än föregående år. Sammanlagt sköttes 33 800 förlossningar, av vilka 16,6 procent med kejsarsnitt. Var tredje nyfödd finländare föddes på ett sjukhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Av fastlandsbefolkningen bor nästan en tredjedel inom HNS-området.

– Antalet operationer var så gott som oförändrat under halvårsperioden. Sammanlagt utfördes 232 000 operationer, vilket är lika många som under motsvarande period i fjol, säger Mari Sjöholm, informationsplanerare.

Omkring en fjärdedel av alla operationer utfördes som jourkirurgi. Av de icke brådskande elektiva operationerna var cirka hälften dagkirurgiska.

Kortare köer eftersträvas

Enligt THL:s uppgifter om vårdköerna inom den specialiserade sjukvården är köerna längst till starroperationer och till operationer av höft- och knäledsproteser.

– Sjukvårdsdistrikten försöker ändå korta av köerna. Under perioden januari–augusti 2017 hade distrikten i egen regi utfört något fler starroperationer och opererat nästan sju procent fler höft- och knäledsproteser än året innan, säger Mari Sjöholm.

I likhet med tidigare år ökade också antalet ballongvidgningar av kranskärl. På riksnivå gjordes 7,5 procent fler sådana ingrepp än under motsvarande period i fjol. Antalet bypassoperationer låg på samma nivå som 2016, medan de under tidigare år har minskat stadigt.

Kommunförbundet samlar tre gånger per år in uppgifter om sjukvårdsdistriktens efterfrågan, produktion och ekonomi och gör en sammanställning av uppgifterna. Uppgifterna publiceras på Kommunförbundets webbplats.

Närmare upplysningar:
Anu Nemlander, sakkunnig, tfn 050 563 6180
Mari Sjöholm, informationsplanerare, tfn 050 338 2502
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, tfn 050 596 9866

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kunnat.net

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

//RÄTTELSE TILL PRESSMEDDELANDET SOM SKICKADES KLOCKAN 12:55: ANTALET KOMMUNER SOM HÖJT SIN SKATTESATS ÄR 53, INTE 52 SOM DET MEDDELADES TIDIGARE// Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats sjunker för första gången på över 20 år//17.11.2017 22:26Tiedote

//TRE MENINGAR KORRIGERADE: 1) TVÅ MENINGAR I ANDRA STYCKET: SKATTESATSEN SÄNKS ÅR 2018 I SEX KOMMUNER OCH HÖJS I 53. ANTALET KOMMUNER SOM HÖJER SIN SKATTESATS ÄR SEX FLER ÄN I FJOL. 2) FÖLJANDE MENING I FEMTE STYCKET: TOTALT TIO KOMMUNER VALDE ATT HÖJA SKATTESATSEN MED 1,00 PROCENTENHETER// Rättelsen beror på att inkomstskattesatsen i Siikainens kommun höjs med en procentenhet, från 21 till 22 procent.

//KORJAUS KELLO 12.55 LÄHETETTYYN TIEDOTTEESEEN TULOVEROPROSENTTIA KOROTTANEIDEN KUNTIEN MÄÄRÄ ON 53, EI AIEMMIN ILMOITETTU 52// Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti laskee ensimmäisen kerran yli 20 vuoteen17.11.2017 21:55Tiedote

//KORJATTU KOLME VIRKETTÄ: 1) TOISESSA KAPPALEESSA KAKSI VIRKETTÄ: VEROPROSENTTI LASKEE VUONNA 2018 KUUDESSA KUNNASSA JA NOUSEE 53 KUNNASSA. KOROTTAJIA ON KUUSI ENEMMÄN KUIN VIIME VUONNA. 2) VIIDENNESSÄ KAPPALEESSA VIRKE: SUURIN KOROTUS ON 1,00 PROSENTTIYKSIKKÖÄ, JOKA TEHTIIN YHTEENSÄ KYMMENESSÄ KUNNASSA// Korjaus johtuu siitä, että Siikaisten kunnan tuloveroprosentti nousee vuodelle 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä, 21 prosentista 22 prosenttiin.

Landskapens och kommunernas samarbete i säkerhetsfrågor bör garanteras15.11.2017 12:51Tiedote

Det finns en risk att landskapens säkerhetsmyndigheter fjärmar sig från kommunerna på ett sätt som äventyrar räddningsväsendets samarbete med dem. Detta skulle med mycket stor sannolikhet innebära att säkerhetsarbetets genomslagskraft försvagas, vilket i sin tur skulle återspeglas på ett negativt sätt på möjligheterna att uppnå de lokala, regionala och nationella målen, sade Kommunförbundets vice vd Timo Reina i Kuopio på onsdagen. I sitt anförande vid seminariet för Räddningsinstitutets och Regionförvaltningsverkets beredskapsövning ITÄ2017 framhävde Reina vikten av att säkerställa ett tätt samarbete i fortsättningen.

Maakuntien ja kuntien yhteistyö turvallisuuskysymyksissä varmistettava15.11.2017 11:08Tiedote

On riskinä, että maakuntien turvallisuusviranomaiset etääntyvät kunnista tavalla, joka vaarantaa pelastustoimen kuntayhteistyön. Tämä merkitsisi hyvin suurella todennäköisyydellä turvallisuustyön vaikuttavuuden heikkenemistä, mikä heijastuisi kielteisellä tavalla paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuopiossa keskiviikkona.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme