Aluehallintovirasto

Skärpta begränsningar av sammankomster i Nyland under tiden 22 februari till 14 mars – sammankomster med över sex personer förbjudna, även mindre bör undvikas

Dela

På grund av det försämrade epidemiologiska läget skärper Regionförvaltningsverket i Södra Finland begränsningarna av sammankomster inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över sex personer är förbjudna och även mindre sammankomster bör alltid undvikas om det är möjligt.

Coronauppföljningsgruppen som samordnas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt sammanträdde torsdagen den 18 februari för att behandla det epidemiologiska läget och de restriktioner som det kräver. Incidensen av coronasmittor är betydligt högre inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt än i något annat sjukvårdsdistrikt och antalet nya fall per vecka har ökat snabbt. Även de mer smittsamma virusvarianternas andel av alla smittor har ökat snabbt inom hela sjukvårdsdistriktet. Enligt den åtgärdsrekommendation som Institutet för hälsa och välfärd publicerade den 18 februari 2021 är det nödvändigt att skärpa sammankomstbegränsningen i området från tio personer till högst sex personer.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland den 19 februari 2021 beslut om att skärpa begränsningen av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft under tiden 22 februari –14 mars 2021 och ersätter regionförvaltningsverkets föregående beslut där man förbjöd offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över tio personer.

Enligt beslutet är det möjligt att ordna sammankomster med högst sex personer, men även då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner, (Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna
sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler, öppnas i en ny flik). Också av dessa sammankomster bör bara de absolut nödvändigaste ordnas. Det rekommenderas att mötena ordnas på distans alltid när det är möjligt.

- Vårt beslut möjliggör sammankomster för högst sex personer på stränga villkor, för att möten som är absolut nödvändiga ska kunna ordnas, konstaterar Regionförvaltningsverket i Södra Finlands regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen. - Vårt eftertryckliga budskap är följande: ordna inte ens små sammankomster om det inte är absolut nödvändigt.

Det epidemiologiska läget i Nyland mycket oroväckande - alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets begränsningar av sammankomster gäller inte privata tillställningar, såsom kvällssamvaro eller familjefester och inte heller normal, kontinuerlig serviceverksamhet. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer som var och en bör följa gällande användningen av munskydd samt gällande tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden.

För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas bestämmelser, rekommendationer och anvisningar. I det här läget är det skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.

Mer information:

För media:

  • Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 564

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Skärpta sammankomstbegränsningar i Södra Finlands område den 5 mars - sammankomster med över sex personer är förbjudna, också mindre bör undvikas5.3.2021 14:54:16 EETTiedote

På grund av det allvarliga epidemiologiska läget skärper Regionförvaltningsverket i Södra Finland sammankomstbegränsningarna. Alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över sex personer är förbjudna och dessutom bör man undvika också mindre sammankomster alltid när det är möjligt.

Pohjois-Pohjanmaalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään edelleen, turvatoimia noudattaen enintään 6 hengen tilaisuudet ovat mahdollisia (Pohjois-Suomi)5.3.2021 14:33:04 EETTiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä yleisten kokoontumisten rajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 8.3. – 31.3.2021. Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pohjois-Pohjanmaan alueella 31. maaliskuuta saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää välttämättömiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 22.2.2021 päivittämää ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain muutoksista tulevia velvollisuuksia.

Työnantajan viivyttely työtodistuksen ja palkkalaskelman antamisessa johti sakkoihin työsopimuslain rikkomisesta5.3.2021 13:50:05 EETTiedote

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi siivousalan työnantajan 18 päiväsakon sakkorangaistukseen työsopimuslakirikkomuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.2.2021. Asiassa oli kysymys siitä, että työnantaja ei antanut työntekijälle tämän pyytämää työtodistusta ja palkkalaskelmaa. Työnantaja viivytteli asiakirjojen antamista vielä senkin jälkeen, kun aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli kehotuksella velvoittanut työnantajaa antamaan työtodistuksen ja palkkalaskelman työntekijälle. Aluehallintovirasto joutui kehotuksen jälkeen asettamaan velvoitteiden noudattamiselle uhkasakon. Vasta tämän jälkeen työnantaja antoi työtodistuksen ja palkkalaskelman työntekijälle. Työnantajalla on velvollisuus antaa työsuhteeseen liittyvät asiakirjat Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajalla on työsopimuslakiin perustuva velvollisuus antaa työntekijälle työsuhteeseen liittyvät asiakirjat, joita ovat työtodistus, palkkalaskelma ja selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Työsuhteeseen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum