Aluehallintovirasto

Skärpta sammankomstbegränsningar i Södra Finlands område den 5 mars - sammankomster med över sex personer är förbjudna, också mindre bör undvikas

Dela

På grund av det allvarliga epidemiologiska läget skärper Regionförvaltningsverket i Södra Finland sammankomstbegränsningarna. Alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över sex personer är förbjudna och dessutom bör man undvika också mindre sammankomster alltid när det är möjligt.

Motsvarande föreläggande har varit i kraft i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område sedan den 22 februari 2021. Nu utvidgas sammankomstbegränsningen om sex personer till att omfatta hela Södra Finlands område, alltså Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. I de här områdena är sammankomstbegränsningen som Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat i kraft 5-31.3.2021.

Det epidemiologiska läget är svårt i hela regionen och man försöker hejda den snabba virusspridningen genom att begränsa personliga närkontakter så mycket som möjligt. Enligt regionförvaltningsverkets helhetsbedömning är det nödvändigt att skärpa sammankomstbegränsningarna.

Enligt besluten får man ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst sex personer, men i så fall måste man till fullo och extremt noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner. (Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler). Bara de nödvändigaste av dylika sammankomster bör ordnas. Det rekommenderas att mötena ordnas på distans alltid när det är möjligt.

- Vårt beslut möjliggör med strikta förbehåll offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst sex personer för att man ska kunna ordna nödvändiga möten, konstaterar Laura Nikunen som är regionförvaltningsöverläkare vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. - Vi vill med eftertryck föra fram att man inte ska ordna ens den minsta sammankomst om det inte är absolut nödvändigt.

Högstadieeleverna övergår till distansundervisning i hela Södra Finlands område - skolutrymmen stängs

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har dessutom i enlighet med statsrådets riktlinjer meddelat beslut om att läroanstalters utrymmen ska stängas i hela dess område under tiden 8 - 28.3.2021. Besluten gäller högstadierna inom den grundläggande utbildningen. Utbildningsanordnaren, det vill säga i praktiken kommunen, fattar de nödvändiga besluten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Med besluten övergår högstadieeleverna till distansundervisning. Stängningsbeslutet gäller inte lågstadieelever. Även till exempel elever som har beslut om särskilt stöd får också i fortsättningen närundervisning. Utbildningen på andra stadiet kan ordnas som distansundervisning utan regionförvaltningsverkets beslut om stängning av läroanstalternas lokaler.

Det epidemiologiska läget är väldigt oroväckande - alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om sammankomstbegränsningarna gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets begränsning av sammankomster omfattar inte privata tillställningar, såsom kvällssamvaro eller familjefester och inte heller kontinuerlig serviceverksamhet. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Serviceverksamhet som inte inkluderas i sammankomstbegränsningarna begränsas med andra metoder som lagstiftningen möjliggör. Regionförvaltningsverket informerar separat om besluten som begränsar användningen av privata och offentliga aktörers utrymmen.

För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att varje aktör och varje enskild person iakttar särskild försiktighet och beaktar myndigheternas bestämmelser, rekommendationer och anvisningar. I det här läget bör man undvika alla närkontakter som inte är nödvändiga med andra personer.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut bland offentliga delgivningar på regionförvaltningsverkets webbplats

Vilka offentliga tillställningar, sammankomster och aktiviteter gäller regionförvaltningsverkens beslut?

Vanliga frågor och svar om coronaviruset och om att ordna offentliga tillställningar på rfv.fi

Regionförvaltningsverkets coronarådgivning för evenemangsarrangörer (mån - fre klockan 8 - 11.30 och 12.30 - 16): 0295 016 666, coronainfo@rfv.fi

För media:

Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016564

Oona Mölsä, överinspektör, tfn 0295 016 592

Merja Ekqvist, överdirektör (kontakt via planerare Oona Riitala), tfn 0295 016 421

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket upphäver stängningsbeslutet för motions- och rekreationsutrymmen i Päijänne-Tavastland - utrymmena kan öppnas 21 april men säkerhetsåtgärder ska vidtas20.4.2021 14:02:29 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver beslutet som förordnade att bland andra utrymmen för motion och rekreation i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område ska hållas stängda till den 28 april 2021. Utrymmena kan öppnas för kunder onsdagen den 21 april, men vid användningen av utrymmena ska hygienkraven uppfyllas och säkerställas att deltagarna kan hålla säkert avstånd.

Aluehallintovirasto kumoaa liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksen Päijät-Hämeessä - tilat voi avata 21.4., mutta turvatoimia on noudatettava20.4.2021 14:00:37 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa päätöksen, jolla se määräsi mm. liikunta- ja virkistystiloja suljettavaksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 28.4.2021 asti. Tilat voi avata asiakkaille keskiviikkona 21.4., mutta tilojen käytössä on noudatettava hygieniavaatimuksia ja varmistettava, että osallistujilla on mahdollisuus säilyttää turvavälit.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum