SkartaNYAB Oyj

Skarta accepterades i Fingrids leverantörsregister

Dela

Skartas affärsenhet för elnätsbyggande, som etablerades i våras, har vuxit snabbt med nya proffs och vunna elnätsprojekt. Skarta spelar en viktig roll i hela värdekedjan för förnybar energi. I framtiden kommer Skarta också att ha möjlighet att delta i Fingrids transformatorprojekt eftersom företaget har fått B-godkännande i Fingrids leverantörsregister.

"Att vi nu är med i leverantörsregistret är goda nyheter för vår elnätsverksamhet som har fått en bra start, och ett bevis på vår förmåga att bygga utmanande elinfrastrukturprojekt.Under det senaste halvåret har flera erfarna proffs inom området börjat i teamet på olika orter. Tack vare företagets mångsidiga och starka expertis gick ansökningsprocessen till Fingrids leverantörsregister smidigt", säger Antti Keskinen, direktör för elnätsverksamheten i Skarta.

Skarta spelar en viktig roll i hela värdekedjan för förnybar energi. Byggandet av transformatorstationer och överföringsledningar inom elnätsverksamheten kommer att ansluta till exempel vindkraftverk med det nationella elnätet. Den nya affärsenhetens expertis utnyttjas för närvarande i vindparksprojekten Karahka och Lumivaara, som tillsammans omfattar byggandet av mer än 30 vindkraftverk. Projekten är omfattande Balance of Plant (BoP) projekt för Skarta, i vilket fall företaget är också ansvarig för, till exempel, anläggning och fundamentarbeten.

"Vi vill spela en aktiv roll i den pågående energiomställningen. Med tillgång till leverantörsregistret kan vi nu även genomföra Fingrids 110 kV transformatorstationsprojekt och vara med och genomföra nödvändiga och betydande transformatorstationsinvesteringar i stamnätet för vårt samhälle", säger Petteri Luhtala, transformatorstationsbyggnadschef för elnätsverksamheten i Skarta.   

Enligt Fingrid har Finland för närvarande en vindkraftskapacitet på cirka 4 000 MW. I slutet av året väntas produktionen ligga på cirka 5 000 MW och om tre år beräknas den vara nära 10 000 MW. Enligt Fingrids utvecklingsplan kommer 3 miljarder euro att investeras i stamnätet under de kommande tio åren. Investeringarna består av utveckling av gränsöverskridande överföringsförbindelser och huvudnätet för kraftöverföring i Finland, anslutning av ny produktion till nätet, samt förnyelse och grundläggande förbättringar av det befintliga nätet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

SkartaNYAB är byggare av en ren framtid med årtionden av erfarenhet av krävande byggprojekt. Vår strategi bygger på en starkt specialiserad expertis inom byggbranschen och vårt mål är att utöka vår verksamhet inom vind-, sol- och vätgasvärdekedjan till att omfatta hela projekt för ren energi, där vi ser utmärkta tillväxtmöjligheter. SkartaNYAB har sitt huvudkontor i Uleåborg, Finland, och har mer än 300 anställda på olika orter i Finland och Sverige.

Följ SkartaNYAB Oyj

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SkartaNYAB Oyj

Skarta was accepted into Fingrid’s supplier register23.9.2022 12:29:07 EEST | Press release

Skarta’s power network construction business unit, established in the spring, has grown rapidly through new professionals and won electricity transmission network projects. Skarta plays an important role in the entire renewable energy value chain. From now on, Skarta has also the opportunity to participate in Fingrid’s electrical substation projects, as the company has been granted Qualification B for Fingrid’s supplier register.

Skarta Energy och Tohmajärvi kommun inleder samarbete – Planerar östra Finlands största energiprojekt13.9.2022 11:44:47 EEST | Tiedote

Skarta Energy Oy, del av SkartaNYAB, som genomför rena energilösningar, och Tohmajärvi kommun planerar sol- och vindparker i Tohmajärvi. För detta ändamål har bolaget och kommunen ingått en avsiktsförklaring genom vilket möjligheterna att bygga förnybar energi i Tohmajärvi kartläggs. Genom kartläggningarna utreds byggandet av flera sol- och vindparker samt områden som lämpar sig för byggandet av dem. Parkernas sammanlagda effekt ska vara 60 MW, och om projektet genomförs är detta det största energiprojektet i hela östra Finland. ”Den energi som produceras med hjälp av solkraft och vindkraft är helt förnybar och tillsammans stöder dessa energiformer varandra utmärkt. I det projekt som planeras utnyttjas också Skartas Vierivoima®-lösningar som stärker tillgången på ren energi till ett konkurrenskraftigt pris i regionen. Lösningen möjliggör också en snabb övergång till användning av väte i Tohmajärvi-området när behovet blir aktuellt”, säger Vikke Saarelainen, vice verkställande direktör

Skarta and Tohmajärvi municipality to begin cooperation – Eastern Finland’s largest energy project under planning13.9.2022 10:05:05 EEST | Press release

Clean energy solution provider Skarta Energy Oy and Tohmajärvi municipality are planning solar and wind farms for Tohmajärvi. For this purpose, the company and the municipality have signed a letter of intent to map out the possibilities of renewable energy construction in the Tohmajärvi area. The mapping investigates the construction of several solar and wind parks as well as the areas suitable for their construction. The combined total power of the parks would be 60 MW and, if realised, the project would be the largest energy project in Eastern Finland. “The energy produced by solar and wind power is completely renewable, and together these forms of energy support each other perfectly. The planned project also utilises Skarta’s Near Energy® solutions which increase the availability of competitively priced, clean energy in the area. The solution also enables the Tohmajärvi area to quickly transition to the use of hydrogen when the need becomes relevant,” says Vikke Saarelainen, Executi

Skarta ja Tohmajärven kunta yhteistyöhön – Suunnitelmana Itä-Suomen suurin energiahanke13.9.2022 09:33:41 EEST | Tiedote

Puhtaiden energiaratkaisujen toteuttaja Skarta Energy Oy ja Tohmajärven kunta suunnittelevat aurinko- ja tuulipuistoja Tohmajärvelle. Tätä varten yhtiö ja kunta ovat solmineet aiesopimuksen, jolla kartoitetaan uusiutuvan energian rakentamismahdollisuuksia Tohmajärven alueella. Kartoituksilla selvitetään useampien aurinko- ja tuulivoimapuistojen rakentamista sekä niiden rakentamiseen soveltuvia alueita. Puistojen yhteenlaskettu kokonaisteho olisi 60 MW, ja toteutuessaan hanke olisi koko itäisen Suomen suurin energiahanke. ”Aurinko- ja tuulivoimalla tuotettu energia on täysin uusiutuvaa ja yhdessä nämä energiamuodot tukevat erinomaisesti toisiaan. Suunnitteilla olevassa hankkeessa hyödynnetään myös Skartan Vierivoima®-ratkaisuja, jotka vahvistavat hinnaltaan kilpailukykyisen, puhtaan energian saatavuutta alueella. Ratkaisu mahdollistaa myös Tohmajärven alueen nopean siirtymän vedyn käyttöön sitten, kun tarve tulee ajankohtaiseksi ”, kertoo Skarta Energy Oy:n varatoimitusjohtaja Vikke Saa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum