SkartaNYAB Oyj

Skarta was accepted into Fingrid’s supplier register

Share

Skarta’s power network construction business unit, established in the spring, has grown rapidly through new professionals and won electricity transmission network projects. Skarta plays an important role in the entire renewable energy value chain. From now on, Skarta has also the opportunity to participate in Fingrid’s electrical substation projects, as the company has been granted Qualification B for Fingrid’s supplier register.

“Being accepted into the supplier register is great news for our thriving power network business and proof of our ability to build challenging electricity infrastructure projects.In the past six months, several experienced professionals in the field have joined the team in different locations. With the company’s diverse and strong expertise, the application process for Fingrid’s supplier register went seamlessly,” says Antti Keskinen, Director of Power Network Construction at Skarta.

Skarta plays an important role in the entire renewable energy value chain. With the construction of electrical substations and transmission lines that are part of the power network business, wind farms, for example, can be connected to the national electricity transmission network. The know-how of the new business unit is currently being utilised, for example, in the Karahka and Lumivaara wind farm projects, which cover the construction of more than 30 wind parks in total. These projects are comprehensive Balance of Plant (BoP) projects for Skarta, in which case the company is also responsible for land improvement and foundation works, among others.

“We want to play an active role in solving the ongoing energy transition. With the acceptance into the supplier register, we can now also implement Fingrid’s 110 kV electrical substation projects and be involved in implementing necessary and significant electrical substation investments in the main grid,” says Petteri Luhtala, Electrical Substation Construction Manager of the Power Network Business at Skarta.   

According to Fingrid, wind power production in Finland is currently about 4,000 megawatts. By the end of the year, the production is estimated to be about 5,000 megawatts, and after three years, it is predicted to be almost 10,000 megawatts. According to Fingrid’s development plan, EUR 3 billion will be invested in the main grid over the next ten years. The investments consist of the development of cross-border transmission connections and the main power transmission network within Finland, the connection of new production to the network, and the renewal and basic improvements of the existing network.

Keywords

Contacts

Images

About SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB builds a clean future – with decades of experience of demanding construction projects. Our strategy is based on our strong expertise in specialised construction and our goal is to expand in the value chain of wind power, solar energy, and hydrogen solutions towards realisation of complete clean energy projects where we see excellent growth opportunities. SkartaNYAB is headquartered in Oulu and has more than 300 employees in various locations in Finland and Sweden.

Subscribe to releases from SkartaNYAB Oyj

Subscribe to all the latest releases from SkartaNYAB Oyj by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from SkartaNYAB Oyj

Fingrid concludes first solar power plant connection agreement with Skarta Energy – Utajärvi project moves forward12.10.2022 10:19:37 EEST | Press release

Utajärven Solarpark Oy, a company owned by Skarta Energy, and Fingrid Oyj have signed a connection agreement for the Utanen substation, which will make it possible for the electrical installations connected to the Tunturisuo solar farm to be connected to Fingrid’s main grid. The planned solar power plant in Tunturisuo is part of Skarta Energy and Utajärvi’s overall project. The power of the planned solar power plant will be approximately 80 megawatts. The overall project also includes a wind farm and, in the near future, a hydrogen energy production, storage and distribution station. After completion, the entire project will produce approximately 200,000 megawatt-hours of electricity, which corresponds to the consumption needs of an average of 40,000 people. The figure is significant in a municipality of approximately 2,600 inhabitants. “This agreement is a great demonstration of how timely planning implemented by expert professionals can be completed on schedule, while the limited nat

Fingrid solmii ensimmäisen aurinkovoimalan liittymissopimuksen Skarta Energyn kanssa – Utajärven kokonaishanke etenee12.10.2022 10:03:44 EEST | Tiedote

Skarta Energyn omistama hankeyhtiö Utajärven Solarpark Oy ja Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet Utasen sähköaseman liittymissopimuksen, joka mahdollistaa Tunturisuon aurinkopuistoon liittyvien sähkölaitteistojen liittämisen Fingridin kantaverkkoon. Tunturisuolle suunnitteilla oleva aurinkovoimala on osa Skarta Energyn ja Utajärven kokonaishanketta. Suunnitteilla olevan aurinkovoimalan teho on noin 80 megawattia. Kokonaishankkeeseen sisältyy lisäksi tuulipuisto ja lähitulevaisuudessa myös vetyenergian tuotanto-, varastointi- ja jakeluasema. Valmistuttuaan koko hanke tuottaa noin 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa keskimäärin 40 000 ihmisen kulutustarpeita. Luku on merkittävä noin 2600 asukkaan kunnassa. ”Tämä sopimus on hieno osoitus siitä, miten oikea-aikainen suunnittelutyö asiantuntevien ammattilaisten toteuttamana saatetaan maaliin aikataulussaan, kun vallitseva verkkoresurssien rajallisuus on todellinen haaste alan toimijoille. Tämän liittymissopimuksen myötä varmistimme,

Change negotiations to be launched at Skarta Finland Oy – the aim is to find ways to make operations more efficient, streamlined and achieve cost savings4.10.2022 14:30:00 EEST | Press release

Skarta Finland, part of the SkartaNYAB Group, will start change negotiations with its personnel with the aim of finding ways to make operations more efficient, streamlined and achieve cost savings. In SkartaNYAB’s half-yearly report published in August, company announced that it had started measures to improve profitability in Finland during the rest of the year. The result for the first half of the year in the Finnish businesses was negative. The change negotiations now being launched concern a total of 50 salaried employees and senior salaried employees. The change negotiations under the Act on Co-operation within Undertakings will begin on 13.10.2022 and are expected to last six weeks. The employer's proposal for negotiations includes plans related to the organizational change and the reorganization of work. According to the employer's preliminary assessment, the planned measures could, if implemented, lead to a substantial change or dismissal of the terms of employment of a maximum

Skarta Finland Oy:ssä käynnistyvät muutosneuvottelut – tavoitteena löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi4.10.2022 14:30:00 EEST | Tiedote

SkartaNYAB-konserniin kuuluva Skarta Finland käynnistää henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. SkartaNYAB Oyj kertoi elokuussa julkaistussa puolivuotiskatsauksessaan aloittaneensa toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Suomessa loppuvuoden aikana. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos Suomen liiketoiminnoissa oli tappiolla. Nyt käynnistettävät muutosneuvottelut koskevat yhteensä 50 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä. Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut alkavat 13.10.2022 ja niiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. Työnantajan neuvotteluesitys sisältää organisaatiomuutokseen ja töiden uudelleenjärjestelyyn liittyviä suunnitelmia. Työnantajan alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen ehtojen olennaiseen muutokseen tai irtisanomiseen. ”Alkuvuoden osalta liiketoimintamme Suomessa j

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom