SitraSitraSitraSitra

Sluta skrika! En ny stiftelse för att främja konstruktiv samhällsdebatt

Dela

Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto samt Svenska kulturfonden har bildat en nya Dialogpaus-stiftelse för att öka dialogen i Finland.

Foto: Topias Dean, Sitra
Foto: Topias Dean, Sitra

En konstruktiv samhällsdebatt är grundförutsättningen för demokrati och fungerande samhällen, men under de senaste åren har det visat sig vara svårt. Därför har fyra centrala samhälleliga finansierare bildat en ny stiftelse, vars syfte är att tillsammans med andra aktörer som är intresserade av dialog ändra på diskussionskulturen i Finland så att den blir mer konstruktiv, minska klyftorna i samhället och öka människornas delaktighet i samhället.

”Vi är oroliga över polariseringen i samhället och de spänningar som uppstår därmed. Förmågan och viljan att föra konstruktiva diskussioner är allt viktigare, för att vi ska förstå varandra trots våra olika utgångspunkter,” säger Antti Arjava, vice ordförande för Dialogpaus-stiftelsens styrelse.

Bakom stiftelsen ligger det arbete som Sitra utfört under 2016–2019 för att utveckla och sprida Dialogpaus-konceptet. Dialogpaus uppstod ur observationen att diskussionen i samhället är infekterad, det demokratiska systemet behöver förnyas och behovet av dialog ökar i den komplicerade världen. Dialogpaus är ett sätt att föra en konstruktiv samhällelig diskussion så att man får med människor med olika utgångspunkter jämlikt – och att man även inkluderar dem som ofta lämnas utanför diskussioner.

Den nya stiftelsen fortsätter och vidareutvecklar det arbete som Sitra gjort samt sammanför organisationer som redan sysslar med dialog i Finland, så att dialogkompetensen får så stor spridning som möjligt.

”Det har varit fint att se hur det finns en stor efterfrågan på Dialogpaus i Finland: upp till över hundra organisationer har börjat använda Dialogpaus och över 6 500 människor från olika håll av Finland har deltagit i Dialogpaus-diskussionen. I och med den nya aktören öppnas helt nya slags möjligheter och Dialogpaus-arbetet stärks ytterligare,”, gläder sig Janne Kareinen som lett Dialogpaus på Sitra.

Laura Arikka börjar som stiftelsens verkställande direktör den 1 juni 2019. Arikka har tidigare arbetat som sakkunnig i arbete med mänskliga rättigheter och samarbete i den evangelisk-lutherska kyrkan. Hon var med i Dialogpaus-utvecklargruppen och har därefter varit Dialogpaus-mentor.

”Det är fint att få leda Dialogpaus framåt! Jag har otaliga gånger sett hur metoden fungerar och att diskussion lönar sig. Gemensamma möten har berört mycket olika slags människor. Den sociala freden i Finland stärks med hjälp av dialog,” säger Arikka.

Varför deltog stiftarna i att bilda Dialogpaus-stiftelsen?

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

”Ett av Jenny ja Antti Wihurin rahastos mål är att öka diskussionen kring samhälleliga teman som ligger i tiden. Genom att delta i att bilda Dialogpaus-stiftelsen tar vi ett bredare perspektiv och skapar förutsättningar för att målet kan uppnås – utan dialogfärdigheter uppstår nämligen ingen diskussion eller så är den inte konstruktiv”, säger Arto Mäenmaa, ombud för Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Sitra

"Sitra är ytterst glad att de främsta stiftelserna i Finland tillsammans stöder fortsättningen på de arbete som börjat så bra inom Dialogpaus-projektet. En konstruktiv samhällsdiskussion påverkar såväl demokratin, tilliten som resiliensen i vårt samhälle,” säger Paula Laine, direktör för förutsägelse och strategi på Sitra.

SKR

”För Suomen kulttuurirahasto är sammanhållning och gemensamt ansvar värden som vi vill stödja. Sammanhållning betyder inte likatänkande, utan tvärtom förmågan att acceptera meningsskiljaktigheter och att lösa dem konstruktivt genom att söka kompromisser. Det är av avgörande betydelse att skapa tillfällen där människor kan föra dialog ansikte mot ansikte och förstå de faktorer som ligger bakom deras meningsskiljaktigheter. Detta är målet för Dialogpaus. Vid sådana tillfällen är syftet inte att hitta omedelbara lösningar på problem utan att skapa en stämning där det generellt är lättare att förena olika perspektiv. Ett sådant mål lämpar sig utmärkt för Kulttuurirahasto som representerar hundratusentals olika donatorer och som inte själv tar ställning till politiska frågor”, säger Antti Arjava, överombudsman för SKR.

SKF

”En av Svenska kulturfondens viktigaste målsättningar är att modigt bidra till att skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt att vara finländare. Vi tror att med hjälp av Dialogpaus tar hela Finland ett steg i rätt riktning. Konceptet har imponerat på oss och vi är nöjda över att kunna bidra till att det sprids i hela landet – på flera språk,” säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden och styrelsemedlem i Dialogpaus-stiftelsen.

Kontaktinformation:

Paula Laine, ordförande för Dialogpaus-stiftelsens styrelse, direktör för förutsägelse och strategi på Sitra

Tfn 029 618 487 paula.laine@sitra.fi

Antti Arjava, vice ordförande för Dialogpaus-stiftelsen, överombudsman på SKR

Tfn 050 385 7600 antti.arjava@skr.fi

Sören Lillkung, styrelseledamot i Dialogpaus-stiftelsen, verkställande direktör på SKF

Tfn 040 620 7500 soren.lillkung@kulturfonden.fi.

Arto Mäenmaa, styrelseledamot i Dialogpaus-stiftelsen, ombud på Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Tfn 09 4542 4010 arto.maenmaa@wihurinrahasto.fi

Laura Arikka, Dialogpaus-stiftelsens verkställande direktör (från och med 1.6.2019)

Tfn 044 579 2686

Nyckelord

Bilder

Foto: Topias Dean, Sitra
Foto: Topias Dean, Sitra
Ladda ned bild
Laura Arikka. Foto: Cata Portin
Laura Arikka. Foto: Cata Portin
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sitra
Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160
00180 HELSINKI

0294 618 991http://www.sitra.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbar välfärd.

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum